Vytvorenie textových reklám s prispôsobeným textom

Vytvorte textové reklamy, v ktorých sa automaticky aktualizujú informácie, o ktorých chcete informovať svojich potenciálnych zákazníkov. Nevytvárajte viacero statických textových reklám, v ktorých sa odlišuje iba údaj o cene, prípadne kľúčové slovo. Vytvorte radšej jednu reklamu s textom, ktorý sa dynamicky aktualizujte na základe kľúčových slov, firemných údajov či dokonca časov dňa.

Dynamický text, ktorý môžete pridať k textovým reklamám: 

  • Odpočítavanie: funkcia odpočítava do termínu konania určitej udalosti a aktualizuje vaše reklamy na základe aktuálneho času. Ďalšie informácie 
  • Nástroje na prispôsobenie reklám: funkcia pridáva parametre, ktoré sa menia automaticky na základe atribútu podľa vášho výberu: produkty, kategórie, ceny a podobne. Pamätajte, že ak ste do svojho účtu Google Ads pridali firemné údaje, možnosť Nástroj na prispôsobenie reklám sa bude zobrazovať iba ako jedna z možností. Ako nahrať údaje nástroja na prispôsobenie reklám 
  • Kľúčové slová: zvyšujú relevanciu textu reklamy dynamickým vkladaním kľúčových slov, na základe ktorých sa reklama spustila. Ďalšie informácie
  • Funkcia IF: vloží konkrétny text pri splnení podmienky dimenzie zariadenie alebo publikum. Môžete vložiť aj predvolené hodnoty, ak text prekročí povolený počet znakov alebo v prípade nesplnenia podmienky. Ďalšie informácie

Textová reklama s vkladaním kľúčových slov, odpočítavaním a nástrojom na prispôsobenie reklám

Príklad

Povedzme, že máte internetový obchod so športovými potrebami. Môžete vytvoriť textovú reklamu zahŕňajúcu kľúčové slová, ktoré ľudia použili na vyhľadanie vašej reklamy, konkrétny ponúkaný produkt, jeho cenu a odpočítavanie aktuálneho výpredaja.

Pridanie dynamického textu do reklám

Ak chcete začať používať dynamický text vo svojej textovej reklame, zadajte do ľubovoľnej textovej reklamy zloženú zátvorku ( { ). V rozbaľovacej ponuke vyberte požadovaný typ dynamického textu. 

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory