Създаване на текстови реклами с персонализиран текст

Важно
  • От 30 юни 2022 г. повече няма да можете да създавате или редактирате инструменти за персонализиране на реклами за разширени текстови реклами, тъй като създаването на този тип реклами повече няма да се поддържа.
  • Също така повече няма да можете да качвате или да редактирате бизнес данните за разширените текстови реклами.
  • Съществуващите инструменти за персонализиране на реклами за разширени текстови реклами ще продължат да се показват до 31 декември 2022 г.
  • Силно Ви препоръчваме да преминете към адаптивни реклами в мрежата за търсене.
  • Научете повече за тази промяна в разширените текстови реклами

Създавайте текстови реклами, които автоматично се актуализират с информация, която искате да достига до потенциалните Ви клиенти. Вместо да създавате няколко статични текстови реклами, където единствената разлика е цената или ключова дума, можете да създадете една реклама, която се актуализира динамично въз основа на ключовите думи, данните за бизнеса или дори частта от денонощието.

Динамичен текст, който можете да добавите към текстовите си реклами:

  • Обратно отброяване: Отброява оставащото време до определено събитие и актуализира рекламите Ви въз основа на текущото време. Научете повече
  • Инструменти за персонализиране на реклами: Добавят параметри, които се променят автоматично въз основа на избран от Вас атрибут: продукти, категории, цени и др. Ще виждате „Инструмент за персонализиране на реклами“ като една от опциите си само ако в профила си в Google Ads сте добавили данни за бизнеса. Научете как да качвате данни за инструмент за персонализиране на реклами.
  • Ключови думи: Правят рекламния Ви текст по-подходящ чрез динамично вмъкване на ключовите думи, задействащи рекламата Ви. Научете повече
  • Функция IF: Въвежда конкретен текст, ако бъде изпълнено условие за всяка от следните величини: устройство или аудитория. Можете също така да въведете основни стойности, ако текстът Ви надхвърля максималния брой знаци или когато условието не е изпълнено. Научете повече

Текстова реклама с вмъкване на ключова дума, обратно отброяване и инструмент за персонализиране на реклами

Пример

Да приемем, че имате онлайн магазин, в който продавате спортни стоки. Можете да създадете текстова реклама, включваща ключовите думи, които потребителите са използвали, за да намерят рекламата Ви, конкретен продукт, който предлагате, цената му и обратно отброяване до края на разпродажба, която провеждате в момента.

Добавяне на динамичен текст в рекламите Ви

За да започнете да използвате динамичен текст, въведете фигурна скоба ( { ) в която и да е нова или съществуваща текстова реклама. Изберете желания тип динамичен текст от падащото меню.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false
false