Liên kết nhiều tài khoản Google Ads với Google Analytics

Nếu bạn quản lý nhiều tài khoản Google Ads, bạn có một vài tùy chọn khác nhau để liên kết các tài khoản đó với Google Analytics. Nếu bạn sử dụng tài khoản người quản lý Google Ads (MCC) để làm việc với nhiều tài khoản cho doanh nghiệp hoặc khách hàng của bạn, bạn có thể liên kết tài khoản đó với Google Analytics để giữ cho thuộc tính Analytics của những tài khoản đó đồng bộ hóa với Google Ads. Bạn cũng có thể liên kết nhiều tài khoản Google Ads trong Analytics hoặc chỉ đơn giản là liên kết các tài khoản cá nhân thông qua một trong hai sản phẩm. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy sự khác biệt giữa các tùy chọn dưới đây.

Tùy chọn 1: Liên kết Analytics với tài khoản người quản lý Google Ads (MCC)

Lợi ích

 • Liên kết tất cả tài khoản Google Ads bạn quản lý với Analytics trong một bước
 • Thực hiện các thay đổi đối với hành động chuyển đổi và danh sách tiếp thị lại trong tài khoản người quản lý.
 • Đơn giản hóa việc quản lý các mục tiêu và giao dịch Analytics đã nhập, danh sách tiếp thị lại và số liệu thống kê mức độ tương tác với trang web, cũng như dữ liệu chi phí đã xuất của Google Ads trên nhiều tài khoản Google Ads bằng cách quản lý chúng trong một tài khoản người quản lý
 • Tự động liên kết tài khoản với thuộc tính Analytics của bạn khi bạn thêm tài khoản đó vào tài khoản người quản lý của mình

Thời điểm liên kết Analytics với tài khoản người quản lý Google Ads (MCC)

 • Bạn có một hoặc nhiều thuộc tính Analytics mà bạn muốn liên kết với nhiều tài khoản Google Ads, tất cả đều được quản lý bằng một tài khoản người quản lý Google Ads
 • Bạn thường xuyên tạo tài khoản Google Ads mới và bạn muốn tài khoản đó tự động được liên kết với cùng thuộc tính Analytics giống như tài khoản Google Ads khác
 • Bạn muốn sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản, tiếp thị lại nhiều tài khoản hoặc báo cáo phân bổ nhiều tài khoản trong Google Ads

Hướng dẫn cách liên kết Analytics với tài khoản người quản lý Google Ads (MCC)

Hãy xem bài viết này để được hướng dẫn.

Nhiều liên kết đến Analytics

Nếu tài khoản Google Ads được liên kết với Analytics cả trực tiếp và thông qua một hoặc nhiều tài khoản người quản lý, chế độ xem Analytics từ cả liên kết trực tiếp và liên kết người quản lý sẽ được hiển thị trong tài khoản Google Ads đó.

Chúng tôi khuyên bạn nên xóa bất kỳ liên kết trực tiếp nào đến Analytics sau khi một tài khoản được quản lý được liên kết thông qua người quản lý, ngoại trừ các trường hợp sau đây:

 • Tài khoản được quản lý sở hữu danh sách tiếp thị lại Analytics: Nếu bạn xóa liên kết của tài khoản với Analytics, bạn sẽ đóng danh sách tiếp thị lại.
 • Tài khoản được quản lý hiện không sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản: Nếu bạn muốn tiếp tục nhập mục tiêu và giao dịch trên Analytics vào tài khoản cá nhân, đừng xóa liên kết của tài khoản đó với Analytics.
 • Tài khoản Analytics đang nhập số lần hiển thị trên mạng hiển thị và lượt xem YouTube từ Google Ads vào Kênh đa kênh: Nếu bạn đã xóa liên kết trực tiếp của tài khoản Google Ads đến Analytics, số lần hiển thị trên mạng hiển thị sẽ không có sẵn trong Kênh đa kênh Analytics. Tính năng này hiện không được hỗ trợ để liên kết qua tài khoản người quản lý.

Các tùy chọn cho tài khoản cá nhân

Khi bạn liên kết Analytics với tài khoản người quản lý Google Ads, bạn vẫn có thể thực hiện những điều sau ở cấp tài khoản cá nhân:

 • Thay đổi chế độ xem Analytics mà bạn sẽ nhập số liệu thống kê trang web từ đó
 • Nhập trực tiếp mục tiêu và giao dịch sau khi liên kết tài khoản cá nhân với Analytics (nếu không sử dụng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản trong Google Ads)

Tùy chọn 2: Liên kết nhiều tài khoản Google Ads thông qua Analytics

Bạn có thể chọn để thiết lập liên kết Analytics của mình thông qua Analytics, liên kết nhiều tài khoản cùng một lúc.

Lợi ích

 • Liên kết một nhóm các tài khoản Google Ads mà bạn quản lý với Analytics trong một bước

Thời điểm liên kết nhiều tài khoản thông qua Analytics

 • Bạn không muốn tất cả các tài khoản Google Ads của mình được quản lý bằng một tài khoản người quản lý Google Ads (MCC) được liên kết với một thuộc tính Analytics duy nhất
 • Bạn không muốn tài khoản Google Ads mới trong tài khoản người quản lý được tự động liên kết với cùng thuộc tính Analytics
 • Bạn không muốn sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản, tiếp thị lại nhiều tài khoản hoặc phân bổ nhiều tài khoản (Kênh Tìm kiếm)

Hướng dẫn cách liên kết tài khoản Google Ads thông qua Analytics

Xem các hướng dẫn này để liên kết Google Ads thông qua Analytics.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố