Σύνδεση πολλών λογαριασμών Google Ads με το Google Analytics

Αν διαχειρίζεστε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Google Ads, διαθέτετε ορισμένες διαφορετικές επιλογές για τη σύνδεση των λογαριασμών αυτών με το Google Analytics. Αν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό διαχειριστή (MCC) Google Ads για εργασία με πολλούς λογαριασμούς για την επιχείρηση ή τους πελάτες σας, μπορείτε να τον συνδέσετε με το Google Analytics, προκειμένου οι ιδιότητες Analytics των λογαριασμών αυτών να είναι συγχρονισμένες με το Google Ads. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε πολλούς λογαριασμούς Google Ads εντός του Analytics ή απλώς να συνδέσετε ατομικούς λογαριασμούς μέσω οποιουδήποτε από τα δύο προϊόντα. Στη συνέχεια θα σας δείξουμε τη διαφορά μεταξύ αυτών των επιλογών.

Επιλογή 1: Σύνδεση του Analytics με έναν λογαριασμό διαχειριστή (MCC) Google Ads

Οφέλη

 • Σύνδεση όλων των λογαριασμών Google Ads που διαχειρίζεστε με το Analytics με ένα βήμα
 • Πραγματοποίηση αλλαγών στις ενέργειες μετατροπής και στις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ στον λογαριασμό διαχειριστή.
 • Απλοποίηση διαχείρισης των στόχων και συναλλαγών, των λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ και των στατιστικών στοιχείων αφοσίωσης σε ιστότοπο του Analytics που έχετε εισαγάγει, καθώς και των δεδομένων κόστους του Google Ads που έχετε εξαγάγει, σε πολλούς λογαριασμούς Google Ads μέσω της διαχείρισής τους σε έναν λογαριασμό διαχειριστή
 • Αυτόματη σύνδεση ενός λογαριασμού με τις ιδιότητες του Analytics όταν τον προσθέτετε στο λογαριασμό διαχειριστή

Πότε να συνδέετε το Analytics με έναν λογαριασμό διαχειριστή (MCC) Google Ads

 • Έχετε μία ή περισσότερες ιδιότητες του Analytics που θέλετε να συνδέσετε με πολλούς λογαριασμούς Google Ads του οποίους διαχειρίζεστε από έναν λογαριασμό διαχειριστή Google Ads
 • Δημιουργείτε συχνά νέους λογαριασμούς Google Ads οι οποίοι θέλετε να συνδέονται αυτόματα με τις ίδιες ιδιότητες του Analytics με τους υπόλοιπους λογαριασμούς Google Ads
 • Θέλετε να χρησιμοποιήσετε παρακολούθηση μετατροπής μεταξύ λογαριασμών, επαναληπτικό μάρκετινγκ μεταξύ λογαριασμών ή αναφορές απόδοσης μεταξύ λογαριασμών στο Google Ads

Οδηγίες για τη σύνδεση του Analytics με έναν λογαριασμό διαχειριστή (MCC) Google Ads

Για οδηγίες, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο.

Πολλαπλοί σύνδεσμοι στο Analytics

Αν ένας λογαριασμός Google Ads είναι συνδεδεμένος με το Analytics απευθείας και μέσω ενός ή περισσότερων λογαριασμών διαχειριστή, οι αναλυτικές προβολές Analytics τόσο από τον απευθείας σύνδεσμό όσο και από το σύνδεσμο διαχειριστή θα είναι ορατές στον συγκεκριμένο λογαριασμό Google Ads.

Συνίσταται η κατάργηση τυχόν απευθείας συνδέσμων με το Analytics όταν ένας διαχειριζόμενος λογαριασμός συνδέεται μέσω λογαριασμού διαχειριστή, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ο διαχειριζόμενος λογαριασμός είναι κάτοχος λίστας επαναληπτικού μάρκετινγκ του Analytics: Αν καταργήσετε το σύνδεσμό του με το Analytics, η λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ θα κλείσει.
 • Ο διαχειριζόμενος λογαριασμός δεν χρησιμοποιεί παρακολούθηση μετατροπής μεταξύ λογαριασμών: Αν θέλετε να συνεχίσετε να εισάγετε στόχους και συναλλαγές του Analytics στον ατομικό λογαριασμό, μην καταργήσετε το σύνδεσμό του με το Analytics.
 • Ο λογαριασμός Analytics εισάγει προβολές στο Δίκτυο εμφάνισης και προβολές YouTube από το Google Ads σε πολυκαναλικές διοχετεύσεις: Αν καταργήσετε τον απευθείας σύνδεσμο του λογαριασμού Google Ads με το Analytics, οι προβολές στο Δίκτυο εμφάνισης δεν θα είναι διαθέσιμες στις πολυκαναλικές διοχετεύσεις του Analytics. Αυτή η λειτουργία προς τον παρόν δεν υποστηρίζεται για σύνδεση μέσω του λογαριασμού διαχειριστή.

Επιλογές για ατομικούς λογαριασμούς

Όταν συνδέετε το Analytics με έναν λογαριασμό διαχειριστή στο Google Ads, μπορείτε να εξακολουθήσετε να κάνετε τις εξής ενέργειες σε επίπεδο ατομικού λογαριασμού:

 • Να αλλάξετε την αναλυτική προβολή του Analytics από την οποία εισάγονται στατιστικά στοιχεία ιστότοπου
 • Να εισαγάγετε στόχους και συναλλαγές απευθείας μετά τη σύνδεση του ατομικού λογαριασμού με το Analytics (αν δεν χρησιμοποιείτε παρακολούθηση μετατροπής μεταξύ λογαριασμών στο Google Ads)

Επιλογή 2: Σύνδεση πολλών λογαριασμών Google Ads μέσω του Analytics

Μπορείτε να επιλέξετε να ρυθμίσετε τους συνδέσμους Analytics μέσω του lAnalytics, συνδέοντας ταυτόχρονα πολλούς λογαριασμούς.

Όφελος

 • Σύνδεση μια ομάδας λογαριασμών Google Ads που διαχειρίζεστε με το Analytics με ένα βήμα

Πότε να συνδέετε πολλούς λογαριασμούς μέσω του Analytics

 • Δεν θέλετε η διαχείριση όλων των λογαριασμών σας Google Ads να πραγματοποιείται από έναν λογαριασμό διαχειριστή (MCC) Google Ads που είναι συνδεδεμένος σε μία ιδιότητα του Analytics
 • Δεν θέλετε οι νέοι λογαριασμοί Google Ads κάτω από το λογαριασμό διαχειριστή να συνδέονται αυτόματα με την ίδια ιδιότητα του Analytics
 • Δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε παρακολούθηση μετατροπής μεταξύ λογαριασμών, επαναληπτικό μάρκετινγκ μεταξύ λογαριασμών ή αποδόσεις μεταξύ λογαριασμών (Διοχετεύσεις αναζήτησης)

Οδηγίες για τη σύνδεση λογαριασμών Google Ads μέσω του Analytics

Ανατρέξτε σε αυτές τις οδηγίες για τη σύνδεση του Google Ads μέσω του Analytics.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false