Giới thiệu về các bước có hướng dẫn

Các bước có hướng dẫn giúp bạn biết cách sử dụng Google Ads và thực hiện nhiều hành động khác nhau trong tài khoản của mình.

 

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Khái niệm cơ bản về AdWords

Tham quan tài khoản của bạn
Tạo quảng cáo văn bản mới
Thêm từ khóa
Thay đổi ngân sách hàng ngày

Đưa quảng cáo vào hoạt động

Bật chiến dịch bị tạm dừng
Điều chỉnh ngày kết thúc của chiến dịch
Khắc phục quảng cáo bị từ chối
Tạo Chiến dịch mua sắm
Tạo quảng cáo đáp ứng

Cải thiện nhắm mục tiêu

Thêm từ khóa phủ định
Thêm nhắm mục tiêu theo vị trí
Đặt điều chỉnh giá thầu trên thiết bị

Nâng cao quảng cáo văn bản

Thêm liên kết trang web
Thêm tiện ích cuộc gọi
Thêm tiện ích vị trí

Hiểu hiệu suất

Tham quan báo cáo hiệu suất
Hình ảnh hóa dữ liệu của bạn
Xem hiệu suất Mạng hiển thị
Bật Báo cáo phân bổ
Thiết lập theo dõi chuyển đổi cho trang web của bạn

Quản trị tài khoản

Thêm người dùng chỉ sử dụng email
Tham quan tài khoản người quản lý của bạn
Đăng nhập vào nhiều tài khoản

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố