Par veicamajām darbībām

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?