A megfelelő mobilalkalmazás-felhasználók elérése: a Google bevált módszerei

Jobb kreatívelemek előállítása alkalmazáskampányok számára


Az alkalmazáskampányok a kreatívelemekből állítják össze a hirdetéseket. Ez a cikk a kreatívelemek előállításának bevált módszereit tartalmazza, beleértve az olyan szöveg-, kép-, videó- és HTML5-elemeket, amelyek fokozhatják az alkalmazáskampányok teljesítményét és elérését. Ha további technikai segítségre van szüksége, például az alkalmazáskampányok által elfogadható elemek specifikációira kíváncsi, tekintse meg az alkalmazáskampányok létrehozásának módját.

A dokumentumban szereplő ajánlások kizárólag iránymutatásként szolgálnak. Mivel minden kampány eltérő, a teljesítmény nem garantálható, még akkor sem, ha az összes irányelvet követi. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze az elemekről készült jelentést, és végezzen finomhangolást.

Minden hirdetéstartalomnak meg kell felelnie az irányelveknek, valamint a személyre szabott hirdetésekre vonatkozó irányelveknek.

Általános útmutató – elemek

Igazodás a márka céljaihoz, hangneméhez és stílusához

Noha a jelen útmutatás összefüggésben áll a hirdetői sikerrel, minden vállalkozás egyedi. Minden bevált módszert érdemes értékelnie a vállalkozás igényeinek megfelelően, és meggyőződnie arról, hogy megfelelnek a kampány céljainak.

Igazodás a kampány céljaihoz

A kreatívelemeknek az alkalmazáskampányok konkrét célkitűzéseit kell tükrözniük. Példa:

 • A telepítések számának növeléséhez az elemeknek tükrözniük kell a telepítési műveletet (pl. szöveges kreatív „Töltse Le most!” vagy „Lejátszás most” szöveggel).
 • A vásárlások számának növelése érdekében az elemeknek meg kell jeleníteniük az akciókat, kedvezményeket vagy megvásárolható árucikkeket (például: „1000 Ft engedmény az első rendelés árából”, illetve egy promóciót megjelenítő kép)
 • Az ügyfelek megtartásának vagy újbóli tevékenységének növelése érdekében az elemeknek a csatorna alsó részét vagy az újonnan használható funkciókat kell kiemelniük, hogy a felhasználókat cselekvésre ösztönözzék (például: „Most érkezett több mint 100 tétel!”, illetve a frissített játékot ábrázoló videó)

Igazodás a megfelelő hirdetéscsoport témájához, ha van ilyen

Az alkalmazáskampányokban lévő hirdetéscsoportok lehetővé teszik, hogy a kreatívelemeket a kiemelni kívánt konkrét alkalmazásfunkciók vagy üzenetek, illetve a megcélzott felhasználók demográfiai adatai alapján „csoportosítsa”. Az elemeknek ezért ezeket az egyedi funkciókat, üzeneteket és felhasználói igényeket kell megjeleníteniük (például töltsön fel szusi témájú kreatívokat az egyik hirdetéscsoportba a szusikedvelők vonzásához, és pizza témájúakat egy másikba a ételrendelés kedvelői számára).

A kreatívelemek sokfélesége

Az elemek változatossága lehetővé teszi, hogy az alkalmazáskampányokban több hirdetés jöjjön létre, melyek más-más típusú felhasználókat szólítanak meg. Ennek révén a hirdetései szélesebb körben jelenhetnek meg a hirdetési csatornákon. A hirdetéskombinációk és -elhelyezések maximalizálása érdekében azt javasoljuk, hogy töltsön fel az egyes elemtípusoknál engedélyezett maximális számú elemet – négyet szövegek, 20-20-at képek, videók, valamint adott esetben HTML5 esetén. Ez azzal a további előnnyel is járhat, hogy a kreatívelemek frissítésekor a minimálisra csökkenti a teljesítményingadozásokat.

A Google Ads nem fordítja le a hirdetéseket, ezért fontos, hogy a kampány beállításakor a megfelelő nyelveket válassza ki a hirdetésekhez. Ezután válassza ki az összes olyan országot, amelyben az adott nyelveket beszélő emberek élnek. A felhasználók szélesebb körének megcélzása révén több olyan felhasználót lehet elérni találni, aki megfelel az Ön céljainak, továbbá több olyan adat is keletkezik, amelyek révén a gépi tanulási modellek pontosíthatják a kampányokat.

A közönség megszólítása

Az elemeknek a címsorokban és a leírásokban beszélt nyelvi szövegeket, valamint felismerhető képi elemeket és hathatós hangot kell alkalmazniuk a felhasználók figyelmének megragadása és megtartása érdekében.

Megjegyzés: A Google irányelveinek értelmében a képeket elutasítjuk, ha a „Letöltés” vagy a „Telepítés” szó van rájuk helyezve.

Frissítés folyamatosan 2–3 havonta

Kísérje figyelemmel az elemekről szóló jelentéseket. A teljesítményingadozások minimalizálása érdekében a gyengén teljesítő elemeket fokozatosan cserélje újakra.

Szöveges elemek

Független, hiánytalan gondolatok elküldése

 • Írjon változó hosszúságú önálló kifejezéseket, és melyek betartják a nyelvtani, a helyesírási, valamint az írásjelekre vonatkozó szabályokat, és bármilyen sorrendben felhasználhatók. A Google Ads automatikusan válogatja össze, illetve párosítja a kifejezéseket a teljesítményt esetleg javító alternatív hirdetésváltozatok elkészítéséhez. 

 • Az egyes kifejezésekkel az alkalmazás egy-egy külön értékesítési érvét emelje ki.


Az összes stílusszabály betartása

Az elutasítások elkerülése érdekében minden hirdetésnek meg kell felelnie a stílusszabályoknak. Az alábbiakban felsoroljuk a hirdetések elutasításának leggyakoribb okait, és példákat is mellékelünk hozzájuk.

Ne használja:

 • Szenzációhajhászás, ideértve a túl sok felkiáltójelet is
  (például „Soha nem hinné, mi történik ezután!")
 • Hangulatjelek
 • Helytelenül vagy nem rendeltetésszerűen használt írásjelek és szimbólumok
  (például „& más” az „és más” helyett)
 • Nem megfelelő nagybetűs írásmód
  (például „AKCIÓ, A.K.C.I.Ó., AkCió”)
 • Nem megfelelő szóközhasználat
  (például: „Eladás,vétel sportcipő”, “S P O R T C I P Ő”)
 • Helytelen nyelvtan
Tipp: Két szöveges címsor nem használható együtt, ha mindkettő felkiáltójellel végződik.

Képi elemek

Vizuálisan vonzó elemek készítése

A hirdetések az Ön márkáját tükrözik. A képi elemek vonzónak kell lenniük, és nem csorbíthatják a márka hitelességét. Javasoljuk, hogy kerülje a ferde, furcsa alakú, torz, fejjel lefelé fordított, nem világos, kicserélt színű és túl sok szűrőt alkalmazó képek használatát.

A képeknek nagy képpontsűrűségűnek kell lenniük

A képpontsűrűség nem csak a minőség látható jele, hanem a nagyobb érték azt is biztosítja, hogy a kép megfelelően jelenjen meg átméretezés, illetve nagy felbontású képernyőn való megjelenítés esetén.

A teljes keret kihasználása

A hirdetés természetesebbnek tűnik, ha a natív tartalom alakjához, méretéhez és elhelyezkedéséhez igazodik. A képi elem és a keret szélei között ne legyen üres hely.

Az üres terület korlátozása a képen

Ne foglalja el üres terület a képek több mint 80%-át. A kép tárgya legyen a középpontban: foglaljon el több helyet, hogy vizuálisan kiemelkedjen, és kisebb képernyőkön is könnyebben látható legyen.

Kerülje a szövegek és emblémák képekre helyezését

A szöveg nem uralhatja a képeket. Ideális esetben a képeken szereplő szövegek és emblémák természetes módon vannak a képbe beépítve, például termékcsomagoláson, ruhákon, táblákon/óriásplakátokon találhatók. Ha a szöveg vagy az emblémák a képre helyezve jelennek meg, akkor csak minimális mértékűek legyenek, hogy ne vonják el a figyelmet a képről.

Tipp: Az összes csatornán való elhelyezés biztosítása érdekében töltsön fel legalább két fekvő képet, melyeken ne legyen rájuk helyezett szöveg és embléma.

Videóhirdetések

Az alkalmazás kínálta élmény hangsúlyozása a történettel szemben

Bár az érzelmileg töltet és a történet elmondása továbbra is fontos, a videóknak a lehető leggyorsabban az alkalmazás kínálta élményre kell térniük. Feszes ütemű képkockákból álló felvételek (a karakterek és a felület közelképei) révén segítse elő, hogy a nézők az alkalmazáson belül használható funkciókra és az általuk kínált előnyökre összpontosíthassanak.

A nézők figyelmének megragadása

 • A mobilfelhasználók figyelme nem terjed sokáig, ezért igyekezzen az első 2–3 másodpercen belül felkelteni érdeklődésüket. A sikeres alkalmazás-videóhirdetésekkel végzett kutatásaink során azt is megállapítottuk, hogy átlagosan kettőnél több vágást tartalmaznak az első öt másodpercen belül, ami elősegíti az alkalmazásélmény dinamikus megjelenítését.
 • A hanganyag segítségével egyszerűen hozhat létre egy további, a felhasználókkal történő kapcsolódásra szolgáló réteget. Használjon hangot és zenét a márkajegyhasználat és a cselekvésre ösztönzés hangsúlyozása céljából. Mivel egyes készleteknél alapértelmezés szerint a hang ki van kapcsolva, adott esetben érdemes feliratokat is kínálni.

Márkajelzés a hirdetésben mindenütt

 • A márkajegyet mutassa be a lehető leghamarabb, és amikor csak lehetséges, jelenítse meg a hirdetésben mindenütt.

 • A márkajegyeket jelenítse meg az alkalmazás részeként (felvételekben), az oldalakon (függőleges hirdetésekben), hangjelzők révén – vagy e három valamely kombinációjában.

Diverzifikálás és kísérletezés

Kísérletezzen azzal, hogy a különböző témák (például komikus vagy drámai), stílusok (például komoly, illetve vicces), illetve tárgyak (például az alkalmazás egyik vagy másik használati esete) alapján videókat állít elő. Ezzel növekszik annak esélye, hogy a különböző közönségeket is megszólítsa.

HTML5-elemek

A HTML5-elemek létrehozása az előző elemtípusokénál nehezebb és költségesebb lehet. Nyomatékosan javasoljuk, hogy töltse fel a lehető legnagyobb számú szöveges, kép- és videóelemet, mielőtt HTML5-öt alakítana ki.

Tervezés a mobileszközök képességeit szem előtt tartva

A HTML5-tartalmak interaktívak, ezért a mobileszközök képességeit a tervezés során érdemes figyelembe venni. Az emberek a HTML5-hirdetésekkel leggyakrabban a következő módokon lépnek interakcióba: koppintás, csúsztatás, húzással, összecsippentés és rázás.

Utasítások mellékelése

A nézők nem számítanak arra, hogy a hirdetések interaktívak, ezért a lejátszás megkezdése előtt jelenítsen meg gyors ismertető feliratokat. A cél az, hogy a nézők 3–4 másodperc alatt végrehajtsák a kívánt interaktív műveleteket.

Mindenütt világosan látható márkajegyek szerepeltetése

Az alkalmazás emblémájának és a „Telepítés most” vagy „Letöltés most” gombnak a hirdetés közben végig meg kell jelennie a jogszerűség megléte és az elutasítás elkerülése érdekében. Nyomatékosan javasoljuk, hogy e kettő egymás mellett, a felső sávon helyezkedjen el.

Feliratok szerepeltetése

Mivel a HTML5-elemtípusok nem tartalmaznak videót és hangot, adott esetben érdemes feliratokat használni. Győződjön meg arról, hogy a feliratok jól olvashatók különböző méretű képernyőkön.

Keressen hivatalos Google által preferált reklámügynökségi partnert, aki segít a kreatívelemek kialakításában és optimalizálásában.
Ha szeretne e-mailben haladó Google Ads-tippeket és -híreket kapni, iratkozzon fel a bevált módszereket ismertető hírlevélre.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát