Paremate reklaamifaili varade loomine rakendusekampaaniate jaoks


Rakendusekampaaniad kasutavad reklaamide loomiseks reklaamifaili varasid. See artikkel käsitleb reklaamifaili varade loomiseks häid tavasid (sh tekst, kujutised, videod ja HTML5), mis võivad parandada rakendusekampaania toimivust ja katvust. Rohkem tehnilisi juhiseid (nt varade spetsifikatsioonid, mida rakendusekampaaniad aktsepteerivad) leiate artiklist Rakendusekampaania loomine.

Käesolevas dokumendis toodud soovitused on mõeldud ainult suunistena. Kuna kõik kampaaniad on erinevad, siis ei ole toimivus tagatud ka kõikide suuniste järgmise korral. Soovitame kontrollida oma varade aruannet ja seda pidevalt värskendada.

Kogu reklaami sisu peab kinni pidama eeskirja- ja isikupärastatud reklaamide juhistest.

Üldised varade juhised

Sobitage varad brändi eesmärkide, tooni ja stiiliga.

Nende juhiste järgimisel saadab reklaamijaid enamasti edu, kuid iga ettevõte on siiski erinev. Kõiki häid tavasid tuleks hinnata oma ettevõtte vajaduste taustal ning veenduda, et need sobiksid teie kampaania eesmärkidega.

Sobitage varad oma kampaania eesmärkidega.

Reklaamifaili varad peaksid peegeldama teie rakendusereklaami konkreetseid eesmärke. Näide

 • Installide arvu suurendamiseks peaksid teie varad peegeldama installimist (nt tekstreklaam, mis esitab kasutajale üleskutse „Alustage allalaadimist!“ või „Hakake mängima!“).
 • Ostude arvu suurendamiseks peaksid teie varad kajastama müüki, allahindlusi või müüdavaid esemeid (nt „Viis eurot allahindlust esimeselt tellimuselt" või reklaamikampaania pilt).
 • Kasutajate säilitamiseks või uuesti kaasamiseks peaksid varad esile tõstma funktsioone, mis kuuluvad osturedeli alumise ossa või on äsja välja toodud. Kasutajate ergutamiseks interaktsiooni tegema võib näiteks kasutada teksti „Uuenenud kaubavalik“ või videot videomängu värskendatud funktsioonidest.

Võimaluse korral sobitage varad sobiva reklaamirühma teemaga

Rakendusekampaaniate reklaamirühmad võimaldavad reklaamifaili varasid rühmitada konkreetsete rakenduse omaduste või sõnumite alusel, mida soovite esile tuua. Võite võtta aluseks ka nende kasutajate demograafilise teabe, keda soovite kaasata. Seega peaksid teie varad esindama neid selgelt eristuvaid omadusi, sõnumeid ja kasutajate vajadusi (nt laadige ühes reklaamirühmas üles sushiteemalisi reklaame sushisõprade ligimeelitamiseks ja teises rühmas pitsateemalisi reklaame kiirtoidufännidele).

Mitmekesistage reklaamifaili varasid.

Erinevad varad võimaldavad rakendusereklaamidel luua rohkem reklaame, mis meeldivad erinevatele kasutajatele. See võib suurendada reklaamikanalite arvu, kus teie reklaame esitatakse. Reklaamikombinatsioonide ja -paigutuste maksimeerimiseks soovitame laadida üles maksimaalse lubatud arvu varasid igast vara tüübist (neli teksti, 20 kujutist ja videot ning vajaduse korral HTML5). Reklaamifaili varade värskendamise ajal võib lisaeelisena nii väheneda toimivuse kõikumine.

Google Ads ei tõlgi teie reklaame, seega valige kampaania seadistamisel õiged keeled. Seejärel valige kõik riigid, kus on inimesi, kes neid keeli räägivad. Laialdane sihtimine võimaldab leida rohkem kasutajaid, kes aitavad teie eesmärki saavutada, ning annab meie masinõppemudelitele rohkem andmeid, mille põhjal teie kampaaniaid täpsustada.

Köitke oma vaatajaskonda.

Kasutajate tähelepanu köitmiseks ja hoidmiseks peaksid varad kasutama pealkirjades ja kirjeldustes kõnekeelt ning äratuntavaid pilkupüüdvaid videoid ja jõulist heli.

Märkus. Google'i eeskirjade kohaselt lükatakse kujutised tagasi, kui kujutisel on ülekattena sõna „Laadige alla“ või „Installige“.

Värskendage varasid jooksvalt 2–3 kuu järel.

Jälgige oma varade aruandeid. Asendage halvasti toimivad varad järk-järgult uute varadega, et vähendada toimivuse kõikumisi.

Tippkvaliteediga varade kasutamine

Kui esitate tippkvaliteediga reklaamifaili varasid, on teie reklaamid suurema tõenäosusega pika perioodi vältel hea toimivusega. Seda seetõttu, et tippkvaliteediga reklaamifaili varad tõmbavad suurema tõenäosusega ligi potentsiaalseid kliente. Kuid oluline on, et kehvema kvaliteediga reklaamifaili varad võivad halvema vaatajaskonna katvuse tõttu halvendada kampaania toimivust. Vara kvaliteedi maksimeerimine tagab selle, et teie reklaamid saavutavad kõigis meie teenustes suurima vaatajaskonna katvuse.

Allpool on välja toodud kvaliteedijuhised, mille oleme kehtestanud erinevatele reklaamidele esitatavatele vara tüüpidele.

Märkus. Hindame kvaliteedi määratlust pidevalt ümber, mistõttu võivad selles artiklis praegu välja toodud parimad tavad muutuda.

Tekstivarad

 • Lisage mõtteid, mis on eraldiseisvad ja terviklikud.

  • Lisage erineva pikkusega iseseisvaid tekstifraase, mis toimivad igasuguses järjekorras. Kasutage korrektset grammatikat, õigekirja ja kirjavahemärke. Google Ads sobitab automaatselt eri fraase, et pakkuda välja reklaamide alternatiivseid versioone, mis võiksid toimivust parandada.

  • Keskendage iga fraas selgelt ühele rakenduse müügiargumendile.

 • Vältige klikipeibutisi ja hüperboole

  • Lubatud ei ole hüperboolsed fraasid, küsimused ja väited, mis on koostatud selliselt, et panevad kasutaja reklaamil klikkima.

  • Vältige selliste fraaside kasutamist, mis sisaldavad ebamääraseid viiteid „sellele“ või „nendele“.

Täitke kõiki stiilireegleid

Tagasilükkamise vältimiseks peavad kõik reklaamid vastama stiilireeglitele. Allpool on reklaamide tagasilükkamise sagedasemad põhjused koos näidetega.

Vältige järgmist.

 • Sensatsioonilisusele rõhumine, sh ka liigne hüüumärkide kasutamine
  (näiteks „Te lihtsalt ei usu, mis nüüd järgneb!“).
 • Emotikonid.
 • Kirjavahemärgid või sümbolid, mida ei kasutata sihipäraselt
  (nt L@ti õlu tähenduses Läti õlu).
 • Suurtähtede vale kasutamine
  (nt VÄLJAMÜÜK, V.Ä.L.J.A.M.Ü.Ü.K., VäljaMüük).
 • Tühikute ebaõige kasutamine
  (nt (Ostan, müün tenniseid, T E N N I S E D).
 • Vigane grammatika.
Nõuanne. Kahte tekstilist pealkirja ei saa koos kasutada, kui mõlemad lõpevad hüüumärgiga.

Pildivarad

Hoolitsege visuaalse külje eest.

Reklaamid peegeldavad teie brändi. Teie pildivarad peavad vaatajaid ligi tõmbama ning need ei tohi teie brändi usaldusväärsust kahandada. Soovitame vältida viltuseid, veidra kujuga, moonutatud, tagurpidi paigutusega, ebaselgete, vahetatud värvidega või liigselt filtreeritud kujutiste kasutamist.

Pildid peaksid olema suure pikslitihedusega.

Pikslitihedus ei ole ainult silmale nähtav kvaliteedimärk. Suurem pikslitihedus tagab ka kujutise kvaliteetse renderdamise, kui kujutise suurust muudetakse või see kuvatakse suure eraldusvõimega ekraanidel.

Kasutage kogu raami.

Reklaam näib loomulikum, kui see vastab sisu kujule, suurusele ja paigutusele. Pildivara servade ja raami vahel ei tohi olla tühja ruumi.

Piirake tühja ruumi osa pildil.

Tühi ruum ei tohiks ühelgi kujutisel võtta enda alla üle 80%. Pildi teema peaks olema peamine tõmbenumber ja see peaks katma rohkem ruumi, et see oleks silmatorkav ning seda oleks väiksematel ekraanidel hõlbus näha.

Ärge katke kujutist teksti, logode või kutsetega tegevusele

Kujutist kattev tekst ei tohiks ühegi kujutise üle domineerida. Ideaalsel juhul peaks tekst või logo olema orgaaniliselt pildile sulandatud, näiteks toote pakendil, riietusel, siltidel/reklaamtahvlitel jne. Kui tekst või logod on pilti katvad, siis peaksid need olema võimalikult väikesed, et need ei tõmbaks pildilt tähelepanu ära. Väikese kattega või ilma katteta kujutise sisu toob endaga kaasa suurema vaatajaskonna katvuse. Üldiselt soovitame ülakatte elementide kasutamist piirata, et need ei kataks kujutise pinnast üle 20%. See käib ka tegevusele kutsuvate nuppude kohta, mis annavad kasutajatele toimingu tegemiseks juhiseid (nt „Laadi rakendus alla“ või „Lisateave“).

Nõuanne: paigutuse tagamiseks kõikidel kanalitel laadige üles kujutised, millel ei ole katvat teksti ega logosid.

Vältige kujutistel klikipeibutiste ja hüperboolide kasutamist

Nii nagu tekstivarade puhul peaks kujutiste korral vältima sellise visuaalse materjali või teksti kasutamist, mis meelitab kasutajat klikkima sensatsioonilise või enneolematu sisu kaudu.

Videoreklaamid

Pöörake rakenduse kasutuskogemusele rohkem tähelepanu kui loole.

Kuigi emotsionaalne haaravus ja loo jutustamine on tähtsad, peaksid teie videod jõudma võimalikult kiiresti rakenduse kasutuskogemuseni. Kasutage korralikult kadreeritud võtteid (suurt plaani oma tegelastest ja kasutajaliidesest), et aidata vaatajatel keskenduda omadustele, mida nad saavad rakendusesiseselt kasutada, ja nende eelistele.

Haarake vaataja tähelepanu.

 • Mobiilikasutajate tähelepanuvahemik on lühike, sellepärast seadke sihiks äratada nende huvi esimese 2–3 sekundi jooksul. Oleme oma uuringutes leidnud, et edukad rakenduse videoreklaamid sisaldavad esimese viie sekundi jooksul keskmiselt vähemalt kahte selgelt väljatoodud kaadri muudatust, mis lisab rakenduse kasutuskogemusele dünaamilisust.
 • Heli on lihtne vahend, mille abil kasutajate tähelepanu täiendavalt köita. Rõhutage heli ja muusika abil brändingut ja kutseid tegevusele. Kuna mõnes reklaamikohas on heli vaikimisi välja lülitatud, siis tuleks vajaduse korral lisada subtiitrid.

Bränding võiks läbida kogu reklaami.

 • Tooge bränding varakult sisse ning võimaluse korral näidake seda kogu reklaami jooksul.

 • Näidake brändingut rakenduse osana (piltides), külgedel (vertikaalsetes reklaamides), helivihjetena – või ehk kõigi kolme variandi kombinatsiooni abil.

Mitmekesistage ja katsetage.

Katsetage videotega erinevatel teemadel (nt koomiline või dramaatiline), erinevas stiilis (nt tõsine või koomiline) või erineva temaatikaga (nt üks rakenduse kasutusjuhtum või eelis või teine sama rakenduse kasutusjuhtum või eelis). See parandab võimalusi köita erinevate vaatajaskondade tähelepanu.

HTML5-varad

HTML5-varade loomine on võrreldes teiste vara tüüpidega keerulisem ja kulukam. Soovitame tungivalt enne HTML5-varade loomist laadida üles maksimaalse arvu tekste, kujutisi ja videovarasid.

Pidage loomisel silmas mobiilseadme võimalusi

HTML5-reklaamid on interaktiivsed, sellepärast tuleb mobiilseadme võimalusi hoolikalt kaaluda osana varade disainist. Tavalised viisid, kuidas inimesed HTML5-reklaamidega suhtlevad, on muuhulgas järgmised: puudutus, pühkimine, pukseerimine, suumimiseks sõrmede kokku-lahku liigutamine ja raputamine.

Lisage juhised.

Vaatajad ei eelda, et reklaamid on interaktiivsed. Sellepärast esitage enne mänguvõimalusega reklaami algust kiired juhised subtiitrites. Eesmärgiks on suunata vaatajad soovitud interaktiivseid toiminguid tegema 3–4 sekundi jooksul.

Lisage läbivalt selgelt nähtav bränding

Teie rakenduse logo koos nupuga „Installige kohe” või „Laadige kohe alla” peaks leiduma läbivalt kogu reklaamis, et tagada õiguspärasus ja vältida tagasilükkamisi. Soovitame tungivalt, et mõlemad paigutatakse üksteise kõrvale ülaribale.

Lisage subtiitrid.

Kuna HTML5-varade tüübid ei sisalda videoid ega heli, siis tuleks vajadusel kasutada subtiitreid. Veenduge, et subtiitrid oleksid erineva suurusega ekraanidel selgelt loetavad.

Püüdke leida ametlikust Google'i eelistatud reklaamiagentuurist partner, kes aitaks teil reklaamifaili varasid luua või optimeerida.

Google Adsi täpsemate nõuannete ja värskenduste saamiseks meili teel registreeruge heade tavade uudiskirja tellijaks.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse