Kurs przygotowujący do testu z reklamy mobilnej

Konfigurowanie uniwersalnej kampanii promującej aplikację w zależności od celu


Uniwersalne kampanie promujące aplikacje mogą Ci pomóc znaleźć różnego typu użytkowników Twojej aplikacji. Możesz skoncentrować się na zwiększaniu liczby instalacji swojej nowej aplikacji lub na generowaniu działań w aplikacji.

Możesz skonfigurować uniwersalną kampanię promującą aplikację na różne sposoby w zależności od bezpośredniego celu marketingowego stawianego przed aplikacją.

Zarządzanie wieloma uniwersalnymi kampaniami promującymi aplikacje

Jeśli chcesz przeprowadzić optymalizację pod kątem nowego celu, lepszym rozwiązaniem jest skonfigurowanie nowej kampanii. Nowa kampania zapewni sprawniejszą optymalizację stawek i reklam pod kątem odbiorców, którzy mogą zrealizować poszczególne cele.

Jeśli chcesz jednocześnie osiągnąć wiele celów, możesz skonfigurować równoczesne uniwersalne kampanie promujące aplikacje, które czasami mogą konkurować o użytkowników podobnego typu. Aby ograniczyć takie przypadki, zwiększ stawkę i budżet uniwersalnej kampanii promującej aplikację, która realizuje Twój bezpośredni cel.

Cel 1: tworzenie bazy użytkowników nowej aplikacji

Jeśli chcesz uzyskać maksymalną liczbę instalacji dla docelowego kosztu instalacji (CPI), utwórz uniwersalną kampanię promującą aplikację zoptymalizowaną pod kątem liczby instalacji i kierowaną na wszystkich użytkowników.

Ta konfiguracja będzie koncentrować się na budowaniu bazy użytkowników aplikacji. W miarę pozyskiwania nowych użytkowników będziesz gromadzić dane konwersji umożliwiające identyfikowanie trendów wśród użytkowników o większej wartości.
 

Przykład: konfigurowanie docelowego CPI na podstawie wartości

Załóżmy, że chcesz wypromować grę mobilną. Na podstawie danych o konwersji dotyczących podobnych gier promowanych wcześniej oczekujesz, że 1 na 10 osób, które zainstalują grę, w ciągu pierwszych 30 dni zakupi uaktualnienie zapewniające 20 PLN zysku.

Liczysz na to, że wartość 1 na 10 użytkowników wyniesie 20 PLN, dlatego możesz zapłacić do 2 PLN za instalację (czyli 20 PLN za 10 instalacji).

Wskazówka

Zadbaj o to, by umożliwić Google Ads zgromadzenie wystarczającej ilości danych o konwersji bez wykorzystania całego budżetu.

Podczas optymalizowania kampanii pod kątem liczby instalacji ustaw dzienny budżet kampanii na poziomie co najmniej 50 razy wyższym niż docelowy CPI. Jeśli docelowy CPI wynosi np. 2 zł, ustaw budżet na poziomie co najmniej 100 zł. 

Znajdź nowych użytkowników aplikacji, którzy wykonają również określone działanie

Utwórz nową uniwersalną kampanię promującą aplikację, która koncentruje się na liczbie instalacji, ale jest kierowana na użytkowników skłonnych wykonać działanie w aplikacji, a nie na wszystkich użytkowników. Ustaw docelowy CPI w bardziej ukierunkowanej kampanii na poziomie co najmniej 20% wyższym niż w kampanii kierowanej na wszystkich użytkowników. Warto zapłacić więcej za instalacje o większej wartości. Podniesienie stawki o co najmniej 20% ułatwi rozdzielenie wartości pomiędzy dwie grupy odbiorców w Google Ads.

Cel 2: koncentracja na użytkownikach wykonujących działania w aplikacji

Po określeniu, jakie działanie w aplikacji ma największą wartość dla Twojej firmy, możesz znaleźć nowych użytkowników skłonnych wykonać to działanie w aplikacji przy docelowym koszcie działania (CPA).

Utwórz kolejną uniwersalną kampanię promującą aplikację i ustaw dla niej opcję „Optymalizacja kampanii” na wartość „Działania w aplikacji”. 

Wybierz działanie w aplikacji, które zapewni wystarczającą ilość danych do skutecznej optymalizacji uniwersalnej kampanii promującej aplikację

Działanie powodujące konwersję, które występuje częściej, dostarcza Google Ads więcej danych. Pozwala to określić sposoby znajdowania nowych użytkowników, którzy również wykonają dane działanie. Jeśli nie masz co najmniej 10 różnych użytkowników wykonujących każdego dnia najbardziej wartościowe działanie w aplikacji, musisz wybrać inne działanie, które jest realizowane częściej. 

Jeśli na przykład działaniem o największej wartości w aplikacji jest zakup uaktualnienia w grze mobilnej, ale w uniwersalnej kampanii promującej aplikację takie działanie każdego dnia wykonuje mniej niż 10 osób, trzeba wybrać inne działanie. Można wybrać takie działania jak dodawanie danych karty lub przejście na kolejny poziom, które prawdopodobnie doprowadzą do zakupu uaktualnienia oraz są realizowane przez co najmniej 10 różnych użytkowników każdego dnia kampanii.

Przykład: konfigurowanie docelowego CPA na podstawie wartości

Kontynuując przykład z grą mobilną, załóżmy, że chcesz znaleźć więcej osób, które kupią uaktualnienie. Uaktualnienie jest działaniem w aplikacji, którego wartość jest dla Twojej firmy taka sama za każdym razem i które przynosi zysk w wysokości 20 PLN.

W tym przypadku możesz ustawić docelowy CPA na poziomie nieprzekraczającym 20 PLN. Możesz skorygować tę kwotę w górę lub w dół w zależności od planowanego zysku i liczby konwersji.

Wskazówka: jeśli nie wiesz, jaki docelowy CPA ustawić, zacznij od poziomu CPA użytego w innych kampaniach online promujących aplikację. Możesz skorygować docelowy CPA, gdy uzyskasz więcej danych na temat wartości użytkowników.

Wskazówka

Zadbaj o to, by umożliwić Google Ads zgromadzenie wystarczającej ilości danych o konwersji bez wykorzystania całego budżetu.

Podczas optymalizowania działań w aplikacji ustaw budżet na poziomie co najmniej 10 razy wyższym niż docelowy CPA. Jeśli docelowy CPA wynosi np. 20 zł, ustaw budżet na poziomie co najmniej 200 zł.

 

Zamów newsletter Sprawdzone metody, by otrzymywać zaawansowane wskazówki i informacje o nowościach w Google Ads prosto do swojej skrzynki odbiorczej.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem