เกี่ยวกับคะแนนคุณภาพ

คะแนนคุณภาพคือเครื่องมือวิเคราะห์ที่จะช่วยให้ทราบว่าคุณภาพโฆษณาของคุณเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับผู้ลงโฆษณารายอื่นๆ

คะแนนนี้มีระดับ 1-10 และจะแสดงในระดับคีย์เวิร์ด คะแนนคุณภาพที่สูงขึ้นหมายความว่าโฆษณาและหน้า Landing Page ของคุณเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อผู้ค้นหาคีย์เวิร์ดของคุณมากกว่า เมื่อเทียบกับผู้ลงโฆษณารายอื่นๆ

คุณสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์คะแนนคุณภาพเพื่อให้ทราบว่าจุดใดอาจเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงโฆษณา หน้า Landing Page หรือการเลือกคีย์เวิร์ด

นานาน่ารู้เกี่ยวกับคะแนนคุณภาพ

 • คะแนนคุณภาพไม่ใช่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และไม่ควรนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือรวมกับข้อมูลส่วนที่เหลือของคุณ
 • คะแนนคุณภาพไม่ใช่ข้อมูลที่ป้อนในการประมูลเพื่อแสดงโฆษณา แต่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ช่วยให้ทราบว่าโฆษณาที่คีย์เวิร์ดนั้นๆ เรียกให้แสดงส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างไร

วิธีคำนวณ

ระบบจะคำนวณคะแนนคุณภาพตามประสิทธิภาพโดยรวมขององค์ประกอบ 3 ส่วนดังนี้

 • อัตราการคลิกผ่านที่คาดหวัง (CTR) คือโอกาสที่ผู้ใช้จะคลิกโฆษณาที่แสดง
 • ความเกี่ยวข้องของโฆษณาจะระบุว่าโฆษณาของคุณตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการค้นหามากเพียงใด
 • ประสบการณ์หน้า Landing Pageจะระบุว่าหน้า Landing Page เกี่ยวข้องและมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดต่อผู้ใช้ที่คลิกโฆษณา

ระบบจะประเมินองค์ประกอบแต่ละรายการด้วยค่าสถานะ "สูงกว่าค่าเฉลี่ย" "ค่าเฉลี่ย" หรือ "ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย" โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับผู้ลงโฆษณารายอื่นๆ ที่แสดงโฆษณาในคีย์เวิร์ดเดียวกันในช่วง 90 วันที่ผ่านมา

หากองค์ประกอบหนึ่งมีสถานะเป็น "ค่าเฉลี่ย" หรือ "ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย" ก็แสดงว่าอาจถึงเวลาปรับปรุง ดู 5 วิธีในการใช้คะแนนคุณภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

 • คะแนนคุณภาพจะขึ้นอยู่กับการแสดงผลที่ผ่านมาของคีย์เวิร์ดในการค้นหาแบบตรงทั้งหมด ดังนั้นแม้จะเปลี่ยนประเภทการทํางานของคีย์เวิร์ดก็จะไม่ส่งผลต่อคะแนนคุณภาพ
 • หากคุณเห็น "—" ในคอลัมน์คะแนนคุณภาพ หมายความว่ามีการค้นหาที่ตรงทั้งหมดกับคีย์เวิร์ดไม่มากพอที่จะประเมินคะแนนคุณภาพของคีย์เวิร์ด
 • ฟีเจอร์คะแนนคุณภาพอาจประเมินคุณภาพโฆษณาไม่ได้เนื่องด้วยปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้
  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหา
  • ตําแหน่งของผู้ใช้
  • ช่วงเวลาของวัน
  • ส่วนขยายโฆษณา
 • ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของ Google อาจนําไปใช้ในการประเมินคุณภาพของโฆษณา ซึ่งสามารถแสดงผ่านคะแนนคุณภาพได้

วิธีตรวจสอบคะแนนคุณภาพ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. เลือกคีย์เวิร์ดในเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกไอคอนคอลัมน์ รูปภาพของไอคอนคอลัมน์ Google Ads ที่มุมขวาบนของตาราง
 4. เปิดส่วนคะแนนคุณภาพใต้ "แก้ไขคอลัมน์สําหรับคีย์เวิร์ด" หากต้องการดูคะแนนคุณภาพปัจจุบันและสถานะขององค์ประกอบคะแนน ให้เลือกรายการใดก็ได้ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มลงในตารางสถิติ
  • คะแนนคุณภาพ
  • ประสบการณ์หน้า Landing Page
  • CTR ที่คาดหวัง
  • ความเกี่ยวข้องของโฆษณา
 5. หากต้องการตรวจสอบสถิติคะแนนคุณภาพที่ผ่านมาในระยะเวลาการรายงานที่คุณกําลังดูอยู่ ให้เลือกเมตริกใดก็ได้ต่อไปนี้
  • คะแนนคุณภาพ (ที่ผ่านมา)
  • ประสบการณ์หน้า Landing Page (ที่ผ่านมา)
  • ความเกี่ยวข้องของโฆษณา (ที่ผ่านมา)
  • CTR ที่คาดหวัง (ที่ผ่านมา)
   ดูการเปลี่ยนแปลงของคะแนนรายวันได้ด้วยการแบ่งกลุ่มตารางตามวัน
 1. คลิกใช้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
true
73067
false
false
false