เกี่ยวกับคะแนนคุณภาพ

คะแนนคุณภาพคือเครื่องมือวิเคราะห์ที่จะช่วยให้ทราบว่าคุณภาพโฆษณาเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับผู้ลงโฆษณารายอื่นๆ 

คะแนนนี้คํานวณจากตั้งแต่ 1-10 และจะแสดงในระดับคีย์เวิร์ด คะแนนคุณภาพที่สูงขึ้นหมายความว่าโฆษณาและหน้า Landing Page ของคุณเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อผู้ค้นหาคีย์เวิร์ดของคุณมากกว่า เมื่อเทียบกับผู้ลงโฆษณารายอื่นๆ

คุณสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์คะแนนคุณภาพเพื่อให้ทราบว่าจุดใดอาจเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงโฆษณา หน้า Landing Page หรือการเลือกคีย์เวิร์ด

นานาน่ารู้เกี่ยวกับคะแนนคุณภาพ

 • คะแนนคุณภาพไม่ใช่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และไม่ควรนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือรวมกับข้อมูลส่วนที่เหลือของคุณ
 • คะแนนคุณภาพไม่ใช่ข้อมูลที่ป้อนในการประมูลเพื่อแสดงโฆษณา แต่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อบอกว่าโฆษณาที่ปรากฏสําหรับคีย์เวิร์ดนั้นๆ ส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างไร

วิธีคำนวณ

ระบบจะคำนวณคะแนนคุณภาพตามประสิทธิภาพโดยรวมขององค์ประกอบ 3 ส่วนดังนี้

 1. อัตราการคลิกผ่านที่คาดหวัง (CTR) คือโอกาสที่ผู้ใช้จะคลิกโฆษณาเมื่อแสดง
 2. ความเกี่ยวข้องของโฆษณา หมายความว่าโฆษณาของคุณตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการค้นหามากเพียงใด
 3. ประสบการณ์หน้า Landing Page หมายความว่าหน้า Landing Page เกี่ยวข้องและมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดต่อผู้ใช้ที่คลิกโฆษณา

ระบบจะประเมินองค์ประกอบแต่ละรายการด้วยค่าสถานะ "สูงกว่าค่าเฉลี่ย" "ค่าเฉลี่ย" หรือ "ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย" โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับผู้ลงโฆษณารายอื่นๆ ที่แสดงโฆษณาในคีย์เวิร์ดเดียวกันในช่วง 90 วันที่ผ่านมา

หากหนึ่งในองค์ประกอบเหล่านี้มีสถานะเป็น "ค่าเฉลี่ย" หรือ "ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย" ก็แสดงว่าอาจถึงเวลาที่จะปรับปรุง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าประสบการณ์หน้า Landing Page ของคุณมีสถานะเป็น "ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย" ขณะที่ความเกี่ยวข้องของโฆษณาคือ "สูงกว่าค่าเฉลี่ย" แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงหน้า Landing Page แทนที่จะเปลี่ยนข้อความโฆษณาอาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คะแนนคุณภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโฆษณา

หมายเหตุ

 • คะแนนคุณภาพจะขึ้นอยู่กับการแสดงผลที่ผ่านมาสําหรับการค้นหาแบบตรงทั้งหมดกับคีย์เวิร์ดของคุณ ดังนั้นแม้จะเปลี่ยนประเภทการทํางานของคีย์เวิร์ดก็จะไม่ส่งผลต่อคะแนนคุณภาพ
 • หากคุณเห็น "—" ในคอลัมน์คะแนนคุณภาพ หมายความว่าการค้นหาที่ตรงทั้งหมดกับคีย์เวิร์ดมีไม่มากพอที่จะประเมินคะแนนคุณภาพของคีย์เวิร์ด 
 • มีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพโฆษณาซึ่งคะแนนคุณภาพอาจตรวจจับไม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้
  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหา
  • ตําแหน่งของผู้ใช้
  • ช่วงเวลาของวัน
  • ส่วนขยายโฆษณา 

วิธีตรวจสอบคะแนนคุณภาพ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. เลือกคีย์เวิร์ดในเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกไอคอนคอลัมน์ คอลัมน์ ที่มุมขวาบนของตาราง
 4. เปิดส่วนคะแนนคุณภาพใต้ "แก้ไขคอลัมน์สําหรับคีย์เวิร์ด" หากต้องการดูคะแนนคุณภาพปัจจุบันและสถานะขององค์ประกอบของคะแนน ให้เลือกรายการใดก็ได้ต่อไปนี้เพื่อเพิ่มลงในตารางสถิติ
  • คะแนนคุณภาพ
  • ประสบการณ์หน้า Landing Page
  • CTR ที่คาดหวัง
  • ความเกี่ยวข้องของโฆษณา
 5. หากต้องการดูสถิติคะแนนคุณภาพที่ผ่านมาในระยะเวลาการรายงานที่คุณกําลังดูอยู่ ให้เลือกเมตริกใดก็ได้ต่อไปนี้
  • คะแนนคุณภาพ (ที่ผ่านมา)
  • ประสบการณ์หน้า Landing Page (ที่ผ่านมา) 
  • ความเกี่ยวข้องของโฆษณา (ที่ผ่านมา) 
  • CTR ที่คาดหวัง (ที่ผ่านมา)
   คุณดูการเปลี่ยนแปลงของคะแนนรายวันได้ด้วยการแบ่งกลุ่มตารางตามวัน 
 1. คลิกใช้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false