Om kvalitetsresultat

Kvalitetsresultat är ett diagnostiskt verktyg som kan ge dig en uppfattning om din annonskvalitet jämfört med andra annonsörers.

Resultatet mäts på en skala mellan 1 och 10 och är tillgänglig på sökordsnivå. Ett högre kvalitetsresultat innebär att din annons och målsida är mer relevanta och användbara för personer som söker med ditt sökord jämfört med andra annonsörer.

Du kan använda kvalitetsresultatet för att identifiera annonser, målsidor och sökord som kan behöva förbättras.

Bra att veta om kvalitetsresultat

 • Kvalitetsresultat är inte ett nyckeltal och ska inte optimeras eller sammanställas med resten av din data.
 • Kvalitetsresultat används inte som underlag i annonsauktionen. Det är ett diagnostiskt verktyg som indikerar hur annonser som visas som ett resultat av särskilda sökord påverkar användarupplevelsen.

Så beräknas det

Kvalitetsresultatet beräknas utifrån det kombinerade resultatet av tre komponenter:

 • Förväntad klickfrekvens (CTR): sannolikheten för att användare klickar på din annons när den visas
 • Annonsens relevans: i vilken utsträckning annonsen överensstämmer med avsikten bakom en persons sökning
 • Upplevelse av målsidan: hur relevant och användbar målsidan är för personer som klickar på din annons

Varje komponent utvärderas med statusen Över genomsnitt, Genomsnitt eller Under genomsnitt. Utvärderingen bygger på en jämförelse med andra annonsörer vars annonser visades för exakt samma sökord under de senaste 90 dagarna.

Ett brett matchat sökord kan ha ett kvalitetsresultat även om det inte har fått några exponeringar, förutsatt att det finns ett motsvarande exakt matchat sökord som har fått exponeringar under de senaste 90 dagarna. Om det finns exponeringar som är ett resultat av sökningar som exakt matchar ett brett matchat sökord genom ett annat exakt matchat sökord i samma annonsgrupp, får båda sökorden samma kvalitetsresultat.

Om en av dessa komponenter har statusen Genomsnitt eller Under genomsnitt kan det tyda på att det finns utrymme för förbättring. Läs mer om de fem sätten att använda kvalitetsresultat för att förbättra resultatet.

Viktigt att tänka på

 • Kvalitetsresultatet baseras på tidigare exponeringar för exakta sökningar med ditt sökord. Det påverkas därför inte när du ändrar sökordets matchningstyp.
 • Om det står ”—” i kolumnen Kvalitetsresultat innebär det att det inte finns tillräckligt många sökningar som exakt matchar dina sökord för att det ska gå att avgöra ett sökords kvalitetsresultat.
 • Det finns faktorer gällande din annonskvalitet som kanske inte fångas upp av kvalitetsresultatet. Exempel på sådana faktorer:
  • enheter som användes i sökningen
  • användarens plats
  • tid på dagen
  • tillgångar.
 • Information som hämtas från någon av Googles sökrobotar kan användas för att bedöma annonskvaliteten, vilket kan återspeglas i kvalitetsresultatet.

Kontrollera kvalitetsresultatet

Obs! Anvisningarna nedan är en del av den nya Google Ads-användarupplevelsen. Om du vill använda den tidigare designen klickar du på ikonen Utseende och väljer Använd tidigare design. Om du fortfarande använder den tidigare versionen av Google Ads kan du titta på snabbguiden eller använda sökfältet i navigeringspanelen högst upp i Google Ads för att hitta sidan du söker.
 1. Klicka på ikonen Kampanjer Campaigns Icon i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Målgrupper, sökord och innehåll i avsnittsmenyn.
 3. Klicka på Sökord.
 4. Klicka på kolumnikonen En bild på kolumnikonen i Google Ads högst upp till höger i tabellen.
 5. Öppna avsnittet Kvalitetsresultat under Ändra kolumner för sökord. Lägg till något av följande i statistiktabellen för att se det aktuella kvalitetsresultatet och komponenternas status:
  • Kvalitetsresultat
  • Målsidesuppl.
  • Ber. CTR
  • Annonsens relevans
 6. Om du vill se tidigare kvalitetsresultat för den valda rapportperioden kan du välja något av följande mätvärden:
  • Kvalitetsresultat (hist.)
  • Uppl. av målsida (hist.)
  • Annonsrelevans (hist.)
  • Förv. CTR (hist.)
   Du kan se resultatförändringen per dag genom att segmentera tabellen efter dag.
 1. Klicka på Använd.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny