Skóre kvality

Skóre kvality je diagnostický nástroj, ktorý vám poskytne predstavu o kvalite vašich reklám v porovnaní s inými inzerentmi.

Toto skóre sa meria na stupnici od 1 do 10 a je k dispozícii na úrovni kľúčového slova. Vyššie skóre kvality znamená, že vaša reklama a vstupná stránka sú pre ľudí vyhľadávajúcich vaše kľúčové slovo relevantnejšie a užitočnejšie v porovnaní s inými inzerentmi.

Pomocou diagnostického nástroja Skóre kvality môžete zistiť, v ktorých oblastiach môže byť užitočné zlepšiť vaše reklamy, vstupné stránky alebo výber kľúčových slov.

Čo je dobré vedieť o skóre kvality

 • Skóre kvality nie je kľúčovým indikátorom výkonu a nemalo by sa optimalizovať ani agregovať s ostatnými údajmi.
 • Skóre kvality nevstupuje do reklamnej aukcie. Ide o diagnostický nástroj na identifikáciu vplyvu reklám, ktoré sa zobrazujú pre určité kľúčové slová, na dojem používateľov.

Spôsob výpočtu

Skóre kvality sa vypočítava na základe kombinovanej výkonnosti troch zložiek:

 • Očakávaná miera prekliknutí (CTR): pravdepodobnosť kliknutia na reklamu pri jej zobrazení.
 • Relevancia reklám: miera zhody reklamy so zámerom vyhľadávania používateľa.
 • Dojem zo vstupnej stránky: relevancia a užitočnosť vstupnej stránky pre ľudí, ktorí kliknú na reklamu.

Každá zložka sa ohodnotí stavom Nadpriemerné, Priemerné alebo Podpriemerné. Toto hodnotenie vychádza z porovnania s ostatnými inzerentmi, ktorých reklamy sa za posledných 90 dní zobrazili pre rovnaké kľúčové slovo.

Ak má niektorá z týchto zložiek stav Priemerné alebo Podpriemerné, môže to znamenať príležitosť na zlepšenie. Ďalšie informácie o piatich spôsoboch zvýšenia výkonnosti pomocou skóre kvality

Dôležité

 • Skóre kvality je založené na histórii počtu zobrazení pre presné vyhľadávania kľúčového slova. Zmena typov zhody kľúčových slov preto neovplyvní skóre kvality.
 • Ak si v stĺpci Skóre kvality všimnete symbol „—“, znamená to, že na určenie skóre kvality kľúčového slova nie je k dispozícii dostatok vyhľadávaní, ktoré sa presne zhodujú s daným kľúčovým slovom.
 • Existujú faktory súvisiace s kvalitou reklamy, ktoré skóre kvality nemusí zohľadňovať. Medzi tieto faktory okrem iných patria:
  • zariadenia použité pri vyhľadávaní,
  • poloha používateľa,
  • čas dňa,
  • rozšírenia reklamy.
 • Na určenie kvality reklamy možno použiť informácie získané z rôznych indexových prehľadávačov Googlu, ktoré je možné vyjadriť prostredníctvom skóre kvality.

Ako skontrolovať skóre kvality

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke vľavo vyberte Kľúčové slová.
 3. V pravom hornom rohu tabuľky kliknite na ikonu stĺpcov Obrázok ikony stĺpcov v službe Google Ads.
 4. V sekcii Úprava stĺpcov pre kľúčové slová otvorte sekciu Skóre kvality. Ak chcete zobraziť aktuálne skóre kvality a stavy jeho zložiek, výberom niektorej z nasledujúcich možností ju pridajte do tabuľky so štatistickými údajmi:
  • Skóre kvality
  • Dojem zo vstupnej stránky
  • Očak. CTR
  • Relevancia reklám
 5. Ak chcete zobraziť minulé štatistiky skóre kvality pre skúmané obdobie prehľadu, vyberte niektorú z nasledujúcich metrík:
  • Skóre kvality (hist.)
  • Dojem zo vstupnej str. (hist.),
  • Relevancia reklám (hist.),
  • Očak. CTR (hist.)
   Môžete si pozrieť zmeny v denných skóre segmentovaním tabuľky podľa dňa.
 1. Kliknite na Použiť.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
73067
false
false
false