Skóre kvality

Skóre kvality je diagnostický nástroj, ktorý vám poskytne predstavu o kvalite vašich reklám v porovnaní s inými inzerentmi.

Toto skóre sa meria na stupnici od 1 do 10 a je k dispozícii na úrovni kľúčového slova. Vyššie skóre kvality znamená, že vaša reklama a vstupná stránka sú pre ľudí vyhľadávajúcich vaše kľúčové slovo relevantnejšie a užitočnejšie v porovnaní s inými inzerentmi.

Pomocou diagnostického nástroja Skóre kvality môžete zistiť, v ktorých oblastiach môže byť užitočné zlepšiť vaše reklamy, vstupné stránky alebo výber kľúčových slov.

Čo je dobré vedieť o skóre kvality

 • Skóre kvality nie je kľúčovým indikátorom výkonu a nemalo by sa optimalizovať ani agregovať s ostatnými údajmi.
 • Skóre kvality nevstupuje do reklamnej aukcie. Ide o diagnostický nástroj na identifikáciu vplyvu reklám, ktoré sa zobrazujú pre určité kľúčové slová, na dojem používateľov.

Spôsob výpočtu

Skóre kvality sa vypočítava na základe kombinovanej výkonnosti troch zložiek:

 • Očakávaná miera prekliknutí (CTR): pravdepodobnosť kliknutia na reklamu pri jej zobrazení.
 • Relevancia reklám: miera zhody reklamy so zámerom vyhľadávania používateľa.
 • Dojem zo vstupnej stránky: relevancia a užitočnosť vstupnej stránky pre ľudí, ktorí kliknú na reklamu.

Každá zložka sa ohodnotí stavom Nadpriemerné, Priemerné alebo Podpriemerné. Toto hodnotenie vychádza z porovnania s ostatnými inzerentmi, ktorých reklamy sa za posledných 90 dní zobrazili pre rovnaké kľúčové slovo.

Kľúčové slovo priradené voľnou zhodou môže mať skóre kvality, aj keď nemá žiadne zobrazenia, kým existuje zodpovedajúce kľúčové slovo priradené presnou zhodou so zobrazeniami za posledných 90 dní. Ak v rovnakej reklamnej skupine existujú zobrazenia pre vyhľadávania, ktoré sa presne zhodujú s kľúčovým slovom priradeným voľnou zhodou prostredníctvom kľúčového slova priradeného presnou zhodou, obidve kľúčové slová budú mať rovnaké skóre kvality.

Ak má niektorá z týchto zložiek stav Priemerné alebo Podpriemerné, môže to znamenať príležitosť na zlepšenie. Prečítajte si viac o piatich spôsoboch zvýšenia výkonnosti pomocou skóre kvality.

Dôležité

 • Skóre kvality je založené na histórii počtu zobrazení pre presné vyhľadávania kľúčového slova. Zmena typov zhody kľúčových slov preto neovplyvní skóre kvality.
 • Ak si v stĺpci Skóre kvality všimnete symbol „—“, znamená to, že na určenie skóre kvality kľúčového slova nie je k dispozícii dostatok vyhľadávaní, ktoré sa presne zhodujú s daným kľúčovým slovom.
 • Existujú faktory súvisiace s kvalitou reklamy, ktoré skóre kvality nemusí zohľadňovať. Medzi tieto faktory okrem iných patria:
  • zariadenia použité pri vyhľadávaní,
  • poloha používateľa,
  • čas dňa,
  • podklady.
 • Na určenie kvality reklamy možno použiť informácie získané z rôznych indexových prehľadávačov Googlu, ktoré je možné vyjadriť prostredníctvom skóre kvality.

Ako skontrolovať skóre kvality

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Publiká, kľúčové slová a obsah.
 3. Kliknite na Kľúčové slová pre reklamy vo vyhľadávaní.
 4. V pravom hornom rohu tabuľky kliknite na ikonu stĺpcov Obrázok ikony stĺpcov v službe Google Ads.
 5. V sekcii Úprava stĺpcov pre kľúčové slová otvorte sekciu Skóre kvality. Ak chcete zobraziť aktuálne skóre kvality a stavy jeho zložiek, výberom niektorej z nasledujúcich možností ju pridajte do tabuľky so štatistickými údajmi:
  • Skóre kvality
  • Dojem zo vstupnej stránky
  • Očak. MP
  • Relevancia reklám
 6. Ak chcete zobraziť minulé štatistiky skóre kvality pre skúmané obdobie prehľadu, vyberte niektorú z nasledujúcich metrík:
  • Skóre kvality (hist.)
  • Dojem zo vstupnej str. (hist.),
  • Relevancia reklám (hist.),
  • Očak. CTR (hist.)
   Môžete si pozrieť zmeny v denných skóre segmentovaním tabuľky podľa dňa.
 1. Kliknite na Použiť.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka