Teave kvaliteediskoori kohta

Kvaliteediskoor on diagnostikatööriist, mille eesmärk on anda teile aimu sellest, milline on teie reklaamide kvaliteet võrreldes teiste reklaamijatega. 

Seda skoori mõõdetakse skaalal 1–10 ja see on saadaval märksõnatasemel. Kõrgem kvaliteediskoor tähendab seda, et teie reklaam ja sihtleht on selle märksõna otsijatele asjakohasemad ja kasulikumad kui teiste reklaamijate reklaamid ja sihtlehed.

Kvaliteediskoori diagnostikatööriista saate kasutada selleks, et selgitada välja, kus võib olla kasu teie reklaamide, sihtlehtede või märksõnavaliku parandamisest.

Kasulik teada kvaliteediskoori kohta

 • Kvaliteediskoor ei ole peamine toimivusnäidik ja seda ei tohiks optimeerida ega teie ülejäänud andmetega koondada.
 • Kvaliteediskoor ei kuulu reklaamioksjoni sisendandmete hulka. See on diagnostikatööriist, mis on ette nähtud selleks, et selgitada välja, kuidas teatud märksõnade korral kuvatavad reklaamid mõjutavad kasutuskogemust.

Kuidas see arvutatakse?

Kvaliteediskoor arvutatakse järgmise kolme komponendi kombineeritud tulemuse alusel.

 1. Eeldatav klikkimise määr (CTR): näitab, kui tõenäoliselt teie reklaamil klikitakse.
 2. Reklaami asjakohasus: näitab, mil määral vastab teie reklaam kasutaja otsingukavatsusele.
 3. Sihtlehe kasutuskogemus: näitab, kui asjakohane ja kasulik on teie sihtleht neile, kes teie reklaamil klikivad.

Iga komponenti hinnatakse ja selle olekuks määratakse kas „Üle keskmise“, „Keskmine“ või „Alla keskmise“. Hinnang põhineb võrdlusel teiste reklaamijatega, kelle reklaame on viimase 90 päeva jooksul näidatud täpselt sama märksõna korral.

Kui ühe komponendi olek on „Keskmine“ või „Alla keskmise“, võib see osutada võimalusele teha parandusi.

Näide. Oletame, et teie sihtlehe kasutuskogemuse olek on „Alla keskmise“, samas kui reklaami asjakohasus on „Üle keskmise“. See näitab, et teie reklaami toimivust võib parandada sihtlehe, mitte reklaami teksti muutmine. Lugege lisateavet kvaliteediskoori kasutamise kohta reklaami toimivuse parandamiseks.

Tasub teada

 • Kvaliteediskoor põhineb teie märksõna täpsete otsingute näitamiste ajalool, seetõttu ei mõjuta märksõna vaste tüübi muutmine kvaliteediskoori.
 • Kui näete kvaliteediskoori veerus kriipsu „–“, ei ole teie märksõnadele täpselt vastavaid otsinguid piisavalt selleks, et teha kindlaks märksõna kvaliteediskoor. 
 • Teie reklaami kvaliteediga seonduvad ka tegurid, mida kvaliteediskoor ei pruugi hõlmata. Mõned nendest teguritest on järgmised:
  • otsinguks kasutatud seadmed;
  • kasutaja asukoht;
  • kellaaeg;
  • reklaamilaiendid. 

Kuidas kvaliteediskoori vaadata?

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Valige vasakpoolses menüüs Märksõnad.
 3. Klikkige tabeli paremas ülanurgas veergude ikoonil Veerud.
 4. Avage loendi „Märksõnade veergude muutmine“ jaotis Kvaliteediskoor. Kui soovite näha praegust kvaliteediskoori ja selle komponentide olekuid, tehke üks järgmistest valikutest, et lisada valitu oma statistikatabelisse.
  • Kvaliteediskoor
  • Sihtlehe kasutuskog.
  • Eeld. CTR
  • Reklaami asjakohasus
 5. Kui soovite näha vaadatava aruandlusperioodi varasemat kvaliteediskooristatistikat, valige üks järgmistest mõõdikutest.
  • Kvaliteediskoor (ajal.)
  • Sihtlehe kasutuskogem. (ajal.) 
  • Reklaami asjakohasus (ajal.) 
  • Eeld. CTR (ajal.)
   Saate vaadata ka päeva skooride muutumist, selleks segmentige tabel päeva alusel. 
 1. Klikkige nupul Rakenda.

Seotud lingid

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse