Всичко за качествения рейтинг

Качественият рейтинг е инструмент за диагностика, предназначен да Ви даде представа за това какво е качеството на рекламите Ви в сравнение с други рекламодатели.

Този рейтинг се измерва по скала от 1 до 10 и е налице на ниво ключова дума. По-високият качествен рейтинг означава, че рекламата и целевата Ви страница са по-уместни и полезни за търсещите ключовата Ви дума в сравнение с други рекламодатели.

Можете да използвате инструмента за диагностика на качествения рейтинг, за да установите къде може да е полезно да подобрите рекламите си, целевите страници или избора си на ключови думи.

Добре е да знаете за качествения рейтинг

 • Качественият рейтинг не е ключов индикатор за ефективността и не трябва да се оптимизира или обобщава с останалите Ви данни.
 • Качественият рейтинг не се включва в рекламния търг. Това е инструмент за диагностика, чрез който да установите как рекламите, които се показват за определени ключови думи, влияят на практическата работа на потребителите.

Как се изчислява

Качественият рейтинг се изчислява въз основа на комбинираната ефективност на три компонента:

 • Очаквана честота на кликване (CTR): Вероятността някой да кликне върху рекламата Ви, когато бъде показана.
 • Уместност на рекламата: Доколко рекламата Ви съответства на намерението зад търсенето на потребителя.
 • Практическа работа с целевата страница: Доколко уместна и полезна е целевата Ви страница за хората, които кликват върху рекламата Ви.

Всеки компонент се оценява със състояние „Над средното“, „Средно“ или „Под средното“. Тази оценка е въз основа на сравнение с други рекламодатели, чиито реклами са се показвали за същата ключова дума през последните 90 дни.

Ключова дума с широко съвпадение може да има качествен рейтинг, въпреки че няма импресии, стига да има съответстваща ключова дума с точно съвпадение с импресии през последните 90 дни. Ако има импресии при търсения, които съответстват точно на ключова дума с широко съвпадение чрез ключова дума с точно съвпадение в същата рекламна група, ще бъде отчетен един и същ качествен рейтинг и за двете ключови думи.

Ако един от тези компоненти е със състояние „Средно“ или „Под средното“, това може да показва възможност за подобрения. Научете повече за петте начина за използване на качествения рейтинг за подобряване на ефективността Ви.

Имайте предвид следното:

 • Качественият рейтинг се основава на досегашните импресии за точни търсения на ключовата Ви дума, така че промяната на типовете на съвпадение на ключовите думи няма да окаже влияние върху качествения рейтинг.
 • Ако забележите „—“ в графата „Качествен рейтинг“, това означава, че няма достатъчно търсения, които да съответстват точно на ключовите Ви думи, за да се определи качественият рейтинг на дадена ключова дума.
 • Има фактори, свързани с качеството на рекламите Ви, които може да не бъдат обхванати от качествения рейтинг. Тези фактори включват, но не само:
  • Устройства, използвани при търсене
  • Местоположение на потребителя
  • Час от денонощието
  • Актив
 • Информацията, получена от различни роботи на Google, може да се използва за оценяване на качеството на рекламите, което може да намери отражение в качествения рейтинг.

Как да проверите качествения си рейтинг

Забележка: Инструкциите по-долу са част от новия дизайн на практическата работа на потребителите на Google Ads. За да използвате предишния дизайн, кликнете върху иконата „Облик“ и изберете Използване на предишния дизайн. Ако използвате предишната версия на Google Ads, прегледайте картата за бързи справки или използвайте лентата за търсене в горния навигационен панел на Google Ads, за да намерите страницата, която търсите.
 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Кампании Икона за кампании.
 2. Кликнете върху падащото меню Аудитории, ключови думи и съдържание в менюто на секцията.
 3. Кликнете върху Ключови думи за мрежата за търсене.
 4. В горния десен ъгъл на таблицата кликнете върху иконата за графи Изображение на иконата за графи в Google Ads.
 5. Под „Промяна на графите за ключови думи“ отворете секцията Качествен рейтинг. За да прегледате текущия качествен рейтинг и състоянието на компонентите му, изберете някое от следните неща, за да го добавите към таблицата със статистически данни:
  • Качествен рейтинг
  • Практ. работа с целевата страница
  • Очакв. CTR
  • Уместност на рекламата
 6. За да прегледате минали статистически данни за качествения рейтинг за разглеждания от Вас отчетен период, изберете някой от следните показатели:
  • Качествен рейтинг (мин. периоди)
  • Практ. работа с целевата страница (мин. периоди)
  • Уместност на рекламите (мин. периоди)
  • Очакв. CTR (мин. периоди).
   Можете да прегледате промяната в дневните резултати, като сегментирате таблицата по дни.
 1. Кликнете върху Прилагане.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню