Nå rätt kunder på Sök

Rekommenderade metoder för att nå fler kunder med rätt budskap med hjälp av sökautomatisering i Google Ads.

 

Det bästa sättet att åstadkomma bättre affärsresultat är att ta hjälp av automatisering. Med Google Ads kan du lägga mindre tid på att hantera dina annonser och mer på att hantera ditt företag. För att göra detta rekommenderar vi att du använder en kombination av bred matchning, Smart Bidding och responsiva sökannonser. Annonsörer som byter från utökade textannonser till responsiva sökannonser med samma tillgångar i kampanjer som även använder bred matchning och Smart Bidding får i genomsnitt 20 % fler konverteringar till en liknande kostnad per konvertering.1

I den här guiden kan du läsa mer om hur sökautomatisering fungerar.

 

Icon of a bubbling beaker

1. Anpassa din sökordsstrategi till budgivningen

Gruppera dina kampanjer efter budgivningsmål och välj sedan sökordsmatchningstyper.

Varför? Ditt budgivningsmål avgör vilka sökordsmatchningstyper som fungerar bäst för dig. Om du kan mäta dina konverteringar exakt och använda en konverteringsbaserad Smart Bidding-budstrategi som Maximera konverteringar med en mål-CPA eller Maximera konverteringsvärde med en mål-ROAS ger bred matchning störst räckvidd och fler konverteringar inom dina mål. Om du har andra budgivningsmål, som Målexponeringsandel, kan du överväga att använda frasmatchning eller exakt matchning.

Läs mer på sidan 15 i den här guiden.
 

Fallstudie

Meeting Group logo

Onlinedejtingföretaget Meetic Group (en del av Match Group) hade svårt att fånga upp efterfrågan eftersom sökningar efter deras kategori av webbplatser i första hand utgörs av long-tail-sökningar. De testade bred matchning i kombination med Smart Bidding för att nå alla relevanta sökningar med minimal hantering, och åstadkom en ökning av antalet konverteringar med 70 % samtidigt som de nådde sina CPA-mål. ”Bred matchning har blivit ett av våra strategiska verktyg för att få vår sökaktivitet att växa”, säger Audrey Rebelo, Head of Search.

 

Gears icon

2. Ta hjälp av sökautomatisering för att få bästa möjliga räckvidd, relevans och resultat av dina annonser

Använd bred matchning tillsammans med Smart Bidding för att nå mer relevanta sökningar som förväntas ge resultat som ligger i linje med dina mål. 

Varför? Bred matchning är den enda matchningstypen som använder alla tillgängliga signaler i Google Ads för att tolka avsikten bakom användarnas sökningar och dina sökord. Samtidigt ger den dig flexibilitet att hitta den mest relevanta matchningen som förväntas ge bra resultat. Smart Bidding ser till att du för alla relevanta sökningar som du kan nå med bred matchning bara konkurrerar i rätt auktioner, vid rätt bud och för rätt användare.

Annonsörer som övergår från exakt matchade till brett matchade sökord i kampanjer med en mål-CPA kan få i genomsnitt 35 % fler konverteringar. Kampanjer som använder en mål-ROAS kan få i genomsnitt 20 % högre konverteringsvärde.2

Läs mer på sidan 11 i den här guiden.
 

Testa enkelt brett matchade sökord på sidan Rekommendationer.

Varför? Kör ett test för att se om bred matchning förbättrar resultatet av dina kampanjer. Om du använder Smart Bidding identifierar vi befintliga sökord som sannolikt förbättrar resultatet om du gör om dem till bred matchning. Möjligheterna visas automatiskt på sidan Rekommendationer i ditt konto. Du kan även testa resultatet av dessa brett matchade sökord genom att skapa ett experiment direkt i rekommendationen.

Läs mer på sidan 13 i den här guiden.
 

Använd responsiva sökannonser tillsammans med bred matchning och Smart Bidding för att se till att dina annonser når fler användare och anpassas till förändringar i konsumentbeteendet.

Varför? Den här kombinationen hjälper dig att nå rätt kunder med rätt budskap och till rätt pris oavsett hur de söker. Med bred matchning når du fler sökningar än med exakt matchning och frasmatchning. Responsiva sökannonser skapar automatiskt relevanta annonser för var och en av dessa sökningar. Smart Bidding anpassar buden för varje sökfråga — inte bara för varje sökord.

Läs mer på sidan 23 i den här guiden.
 

Fallstudie

Tails.com logo

Genom en kombination av bred matchning, Smart Bidding och responsiva sökannonser ökade det brittiska företaget tails.com antalet registreringar från sina allmänna sökkampanjer i Tyskland med 182 % och ökade antalet klick med 258 %.

Se deras berättelse:

 

Magnifying glass with a star in it

3. Förenkla kontostrukturen

Använd Smart Bidding tillsammans med brett matchade kampanjer för att förenkla dina konton.

Varför? Smart Bidding fungerar bäst när den kan optimera för dina mål med så stor flexibilitet som möjligt. Eftersom budgivningsalgoritmerna i Google Ads lär sig på sökfrågenivå, inte på sökordsnivå, kan lärdomarna från ditt konto enkelt tillämpas om en sökfråga redan har matchats med sökord i andra delar av dina kampanjer. Det innebär att du kan förenkla dina konton genom att använda bred matchning tillsammans med resultatbaserade sökord.

Läs mer på sidan 16 i den här guiden.
 

 Gruppera dina sökord i annonsgrupper och kampanjer med liknande teman

Varför? Det gör det enklare för Google att förstå dina sökord, välja det bästa och avgöra vilken annons som ska visas för varje sökfråga.

Läs mer på sidan 22 i den här guiden.
 

Du kan läsa mer om de här rekommenderade metoderna i denna detaljerade beskrivning av sökautomatisering.

1.  Googles interna data, globalt, 3 juni–12 juni 2021
2. Googles interna data, juli 2021

 
Registrera dig för nyhetsbrevet Best Practices och få nyheter och avancerade tips från Google Ads direkt i inkorgen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false
false
false