Достигане до подходящите клиенти в Търсене

Най-добри практики за Google Ads, с чиято помощ да достигате до подходящите клиенти с подходящото послание, като ползвате автоматизиране в мрежата за търсене.

 

Най-добрият начин бизнесът Ви да постигне по-добри резултати е широко да използвате автоматизиране. Услугата Google Ads е изградена така, че да Ви помага да прекарвате по-малко време в управление на рекламите си и повече време в управление на бизнеса си. За целта Ви препоръчваме да използвате комбинация от широко съвпадение, „Интелигентно офериране“ и адаптивни реклами в мрежата за търсене. Всъщност рекламодателите, които преминават от разширени текстови реклами към адаптивни реклами в мрежата за търсене, използвайки същите активи, и също така прилагат в кампаниите си широко съвпадение и „Интелигентно офериране“, получават средно с 20% повече реализации при подобна цена на реализация.1

За да разберете в дълбочина как работи автоматизирането в мрежата за търсене, прегледайте това ръководство.

 

Icon of a bubbling beaker

1. Съобразете стратегията си за ключови думи с оферирането си

Групирайте кампаниите си по целта на оферирането и след това изберете типовете на съвпадение на ключовите думи.

Причина: Целта на оферирането ще определи кои типове на съвпадение на ключовите думи ще дават най-добри резултати за Вас. Ако можете точно да измервате реализациите и използвате стратегия за „Интелигентно офериране“, базирана на реализации, като Постигане на максимален брой реализации с целева CPA или Постигане на максимална стойност на реализациите с целева ROAS, широкото съвпадение Ви осигурява най-голям обхват и най-много реализации в рамките на целите Ви. Ако имате други цели на оферирането, като например целеви дял на импресиите, бихте могли да използвате съвпадение по фраза или точно съвпадение.

За да научите повече, вижте страница 15 на това ръководство.
 

Случай от практиката

Meeting Group logo

Meetic Group (част от Match Group), водеща онлайн услуга за запознанства, изпитваше трудности с обхващането на търсенето, тъй като тази категория се състои основно от нискочестотни търсения. Компанията тества широко съвпадение с „Интелигентно офериране“, за да достига до всички подходящи търсения с минимално управление, при което бе получено увеличение на реализациите със 70%, като същевременно бяха постигнати целите за CPA. Одри Ребело (Audrey Rebelo), ръководител „Търсене“, казва: „Широкото съвпадение се превърна в един от стратегическите ни инструменти за развиване на активността при търсене“.

 

Gears icon

2. Използвайте автоматизиране в мрежата за търсене, за да постигнете максимален обхват, уместност и ефективност за рекламите си

Използвайте широко съвпадение с „Интелигентно офериране“, за да обхващате по-подходящи търсения за бизнеса си, които се очаква да дадат резултати за целите Ви.

Причина: Широкото съвпадение е единственият тип на съвпадение, при който се използват всички сигнали, налични в Google Ads, за да се разбере намерението на търсенето на потребителя и на ключовата Ви дума. Заедно с това този тип притежава гъвкавостта за намиране на най-подходящото съответствие, което се очаква да даде резултат за Вас. „Интелигентно офериране“ гарантира, че от всички подходящи търсения, които можете да обхванете с широко съвпадение, се конкурирате само в подходящите търгове с правилната оферта за подходящия потребител.

Рекламодателите, които преминават от ключови думи с точно съвпадение към такива с широко съвпадение в кампании, използващи целева CPA, могат да получат средно 35% повече реализации. А кампаниите, използващи целева ROAS, могат да постигнат средно 20% по-голяма стойност на реализациите.2

За да научите повече, вижте страница 11 на това ръководство.
 

Лесно тествайте ключови думи с широко съвпадение от страницата си „Препоръки“.

Причина: Проведете тест, за да разберете дали широкото съвпадение подобрява ефективността на кампаниите Ви. Ако използвате „Интелигентно офериране“, ще идентифицираме съществуващите ключови думи, които е вероятно да повишат ефективността, ако ги прехвърлите към широко съвпадение, и автоматично ще Ви покажем тези възможности на страницата „Препоръки“ в профила Ви. Можете също да тествате ефективността на тези ключови думи с широко съвпадение, като създадете експеримент директно от препоръката.

За да научите повече, вижте страница 13 на това ръководство.
 

Използвайте адаптивни реклами в мрежата за търсене с широко съвпадение и „Интелигентно офериране“, за да показвате рекламите си на повече хора и да се адаптирате към промени в поведението на потребителите.

Причина: Тази комбинация Ви помага да достигате до подходящите клиенти с правилното послание и на правилната цена, независимо как търсят. Широкото съвпадение обхваща всички търсения, които могат да бъдат обхванати от точното съвпадение и от това по фраза, а освен това включва и други. Адаптивните реклами в мрежата за търсене автоматично създават подходящи реклами за всяко от тези търсения. „Интелигентно офериране“ персонализира офертите за всяка заявка, а не само за всяка ключова дума.

За да научите повече, вижте страница 23 на това ръководство.
 

Случай от практиката

Tails.com logo

Използвайки комбинация от широко съвпадение, „Интелигентно офериране“ и адаптивни реклами в мрежата за търсене, намиращият се в Обединеното кралство уебсайт tails.com увеличи регистрациите в Германия от общите си кампании в мрежата за търсене със 182%, като същевременно броят на кликванията нарасна с 258%.

Вижте история на компанията:

 

Magnifying glass with a star in it

3. Опростете структурата на профила си

Използвайте „Интелигентно офериране“ с кампании само с широко съвпадение, за да опростите профилите си.

Причина: „Интелигентно офериране“ работи най-добре, когато може да оптимизира спрямо целите Ви с възможно най-голяма гъвкавост. И тъй като алгоритмите на Google Ads за офериране се обучават на ниво заявка, а не на ниво ключова дума, ако дадена заявка за търсене вече е съответствала на ключови думи в други части на кампаниите Ви, просто прилагаме наученото в целия Ви профил. Това означава, че можете да опростите профилите си, като използвате широко съвпадение за ключови думи въз основа на ефективността.

За да научите повече, вижте страница 16 на това ръководство.
 

 Групирайте ключовите си думи в рекламни групи и кампании с подобни теми

Причина: По този начин Google може по-лесно да разбере ключовите Ви думи, да избере най-добрата и да определи коя реклама да се показва за всяка заявка за търсене.

За да научите повече, вижте страница 22 на това ръководство.
 

За да научите повече за тези най-добри практики, вижте този задълбочен преглед на автоматизирането в мрежата за търсене.

1. Вътрешни данни на Google, за целия свят, 3 юни 2021 г. — 12 юни 2021 г.
2. Вътрешни данни на Google, юли 2021 г.

 
Абонирайте се за бюлетина с най-добри практики, за да получавате разширени съвети и актуализации за Google Ads направо във входящата си поща.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false
true
73067
false
false
false