Ograniczenia Google Ads związane z krajem prowadzenia działalności

Ten artykuł dotyczy wszystkich usług Google Ads.

Google musi respektować sankcje nakładane przez amerykański Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC). Z tego powodu usługa Google Ads jest niedostępna w tych krajach lub regionach (identyfikator kryterium w nawiasie):

  • Krym (21120),
  • Kuba (2192),
  • tzw. Doniecka Republika Ludowa – DRL (21113),
  • Iran (2364),
  • tzw. Ługańska Republika Ludowa – ŁRL (21111),
  • Korea Północna (2408),
  • Syria (2760).

Ostatnio dodane regiony

Jeśli znajdujesz się w lokalizacji, która została niedawno objęta sankcjami OFAC, Twoje konto Google Ads zostanie zawieszone. Konta menedżera utworzone w krajach lub regionach objętych embargiem zostaną zawieszone. Może to też dotyczyć kont zarządzanych.

Jeśli Twoje konto zostanie objęte sankcjami OFAC, poinformujemy Cię e-mailem o jego zawieszeniu. Niestety nie możemy zastosować okresu prolongaty ani żadnych wyjątków.

Jeśli uważasz, że Twoje konto nie powinno zostać zawieszone, użyj tego formularza, aby złożyć odwołanie.

Dostęp do konta w regionach objętych embargiem

Nawet jeśli Twoje konto nie zostało utworzone w jednym z krajów lub regionów objętych embargiem, w dalszym ciągu może podlegać ograniczeniom. Jeśli znajdujesz się na takim terytorium, nie uda Ci się zalogować w Google Ads. Będziesz jednak mieć dostęp do Centrum pomocy Google Ads, Centrum zasad oraz do innych stron związanych z programem Google Ads, które nie wymagają logowania.

Zwrot środków w przypadku wcześniej utworzonych kont

Postaramy się zwrócić środki właścicielom objętych embargiem kont Google Ads z niewykorzystanym saldem z przedpłaty, jeśli będzie to dozwolone przez prawo.

Kierowanie na lokalizację

W Google Ads nie można kierować reklam na kraje lub terytoria objęte sankcjami OFAC (i nie pojawiają się one jako wykluczenia na poziomie kierowania).

Jeśli kierujesz kampanię na kraj lub region, który został niedawno objęty sankcjami OFAC, jej wyświetlanie zostanie wstrzymane. Aby wznowić taką kampanię, zmień ustawienia kierowania na lokalizację, aby wykluczyć kraj lub region objęty embargiem.

Obsługa i optymalizacja konta

Jeśli znajdujesz się poza tymi regionami, ale promujesz produkty lub usługi z jednego z nich, nie uzyskasz dostępu do spersonalizowanej obsługi ani optymalizacji konta.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne