ดูประสิทธิภาพในประเภทแคมเปญต่างๆ

การจัดการประสิทธิภาพสำหรับแคมเปญหลายประเภทอาจเป็นงานหนักไม่น้อย คุณจะใช้คุณฟีเจอร์ต่อไปนี้เพื่อทำให้เลือกดูการรายงานระหว่างแคมเปญได้ง่ายขึ้นได้ บทความนี้จะแนะนำวิธีดูข้อมูลการรายงานตามประเภทแคมเปญ และตั้งค่าคอลัมน์เพื่อให้ดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เร็วขึ้น

วิธีการ

ดูข้อมูลการรายงานตามประเภทแคมเปญ


คุณประหยัดเวลาได้ด้วยการกรองข้อมูลตามประเภทแคมเปญ เช่น แคมเปญ Shopping หรือแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ ประเภทแคมเปญที่เลือกจะต้องมีอยู่ในบัญชีเท่านั้น

วิธีกรองตามประเภทแคมเปญ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้ายสุด ให้คลิกแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา แคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ แคมเปญ Shopping หรือแคมเปญวิดีโอเพื่อดูเฉพาะข้อมูลประสิทธิภาพของประเภทแคมเปญนั้นๆ

หมายเหตุ

 
หากคุณกำหนดคอลัมน์เอง Google Ads จะจดจำรายการที่คุณเลือกไว้ตามบริบทแคมเปญ ซึ่งจะช่วยคุณประหยัดเวลาได้ เพราะเราจะแสดงคอลัมน์ที่คุณเลือกดูเป็นประจำเมื่อมีความเกี่ยวข้องกับประเภทแคมเปญที่คุณดูอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกคอลัมน์ CPM เฉลี่ยในแท็บกลุ่มโฆษณาเสมอเมื่อดูแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ ภายหลังเมื่อคุณเลือกแคมเปญหนึ่งในเครือข่ายดิสเพลย์หรือกรองมุมมองประเภทแคมเปญเป็นแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ คอลัมน์ที่แสดงก็จะรวมคอลัมน์ CPM เฉลี่ยด้วย

ดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วยชุดคอลัมน์ที่กำหนดล่วงหน้า


คุณสามารถใช้ชุดคอลัมน์ที่กำหนดล่วงหน้าเพื่อให้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพแคมเปญประเภทต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น คอลัมน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเภทแคมเปญและเป้าหมายการโฆษณาหนึ่งๆ มากที่สุดจะอยู่ในเมนูคอลัมน์ โดยแสดงเป็นชุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า


วิธีใช้ชุดคอลัมน์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับมุมมองตารางสถิติ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. เลือกแคมเปญที่ต้องการ หรือทำตามวิธีการข้างต้นเพื่อเลือกแคมเปญประเภทเดียว
 3. คลิกปุ่มคอลัมน์ คอลัมน์
 4. คุณจะเห็นตัวเลือกชุดคอลัมน์ใต้ "แก้ไขคอลัมน์" เลือกชุดคอลัมน์ตามเป้าหมายการโฆษณา (เช่น เพื่อการดู เพื่อการสร้างแบรนด์ ฯลฯ) แล้วคอลัมน์ในตารางสถิติจะอัปเดตไปตามชุดคอลัมน์ที่แนะนำ
เคล็ดลับ: เมื่อคุณเลือกชุดคอลัมน์แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนกลับไปดูคอลัมน์แบบเดิม ให้เลือก "กำหนดเอง" จากเมนูแบบเลื่อนลง "คอลัมน์"

ดูประสิทธิภาพข้ามแคมเปญด้วยคอลัมน์การโต้ตอบ

เมื่อคุณดูแคมเปญหลายประเภทพร้อมกัน คอลัมน์รายงานข้ามแคมเปญ 3 คอลัมน์จะช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพข้ามแคมเปญอย่างง่ายดาย คอลัมน์เหล่านี้รายงานเมตริกสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญแต่ละประเภท ซึ่งจะช่วยให้คุณประเมินว่าโฆษณาของคุณบรรลุเป้าหมายการโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ตัวอย่างเช่น คอลัมน์ "การโต้ตอบ" จะแสดงจำนวนคลิกในแคมเปญบนการค้นหา จำนวนการดูวิดีโอในแคมเปญวิดีโอ เป็นต้น

ทั้งสามคอลัมน์เหล่านี้ได้แก่

 • การโต้ตอบ: การโต้ตอบคือการกระทำหลักของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับรูปแบบโฆษณา เช่น คลิกสำหรับโฆษณาแบบข้อความและ Shopping การดูสำหรับโฆษณาวิดีโอ เป็นต้น คอลัมน์ "การโต้ตอบ" จะนับการกระทำต่างๆ ของผู้ใช้โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบโฆษณา แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบโฆษณาใด คอลัมน์นี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าโฆษณาตอบสนองเป้าหมายการโฆษณาของคุณได้ดีเพียงใด
  สำหรับ... "การโต้ตอบ" นับ... ตัวอย่างประเภทแคมเปญ
  โฆษณาแบบข้อความ จำนวนคลิก เครือข่ายการค้นหา, Product Shopping
  โฆษณาแบบรูปภาพ จำนวนคลิก ดิสเพลย์
  โฆษณาวิดีโอแบบ TrueView ยอดดูวิดีโอ วิดีโอ
  โฆษณาวิดีโอโปรโมตแอป การมีส่วนร่วม App Campaign
  โฆษณา TrueView for Action การมีส่วนร่วม วิดีโอ
  โฆษณาไลท์บ็อกซ์ การมีส่วนร่วม ดิสเพลย์
  โฆษณา Showcase Shopping การมีส่วนร่วม Shopping
 • อัตราการโต้ตอบ: ความถี่ที่ผู้ใช้โต้ตอบกับโฆษณาหลังจากที่ได้เห็นโฆษณา ค่านี้วัดได้จากการหารจำนวนการโต้ตอบที่โฆษณาของคุณได้รับด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาแสดง ใช้ค่านี้เพื่อช่วยในการดูว่าการโฆษณาของคุณทำงานได้ผลเพียงใด เช่น ถ้าคุณมีการโต้ตอบ 10 ครั้งและการแสดงผล 1,000 ครั้ง อัตราการโต้ตอบของคุณจะเท่ากับ 1%
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย: จำนวนเงินเฉลี่ยที่คุณจ่ายต่อการโต้ตอบ 1 ครั้ง จำนวนนี้คือค่าใช้จ่ายรวมของโฆษณาหารด้วยจำนวนการโต้ตอบทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ถ้าโฆษณาของคุณได้รับการโต้ตอบ 2 ครั้ง โดยครั้งหนึ่งมีค่าใช้จ่าย 9 บาทและอีกครั้งมีค่าใช้จ่าย 12 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการโต้ตอบทั้งสองครั้งนี้จะเท่ากับ 10.5 บาท

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณใช้งานแคมเปญวิดีโอและแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เดียวกัน และต้องการวัดประสิทธิภาพรวมของทั้งสองแคมเปญ ถึงแม้จำนวนคลิกจะมีประโยชน์ในการวัดประสิทธิภาพแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา แต่ค่านี้จะไม่มีประโยชน์มากนักเมื่อใช้วัดประสิทธิภาพแคมเปญวิดีโอซึ่งการดูหรือมีส่วนร่วมกับวิดีโอเป็นการกระทำหลักของผู้ใช้ คอลัมน์ "การโต้ตอบ" จึงจะนับการกระทำของผู้ใช้ที่สำคัญต่อแต่ละแคมเปญมากที่สุด ทำให้คุณดูประสิทธิภาพรวมของแคมเปญต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว (โดยไม่ต้องรวมทั้งคอลัมน์ "จำนวนคลิก" และ "การดูวิดีโอ" ไว้ในรายงาน)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว