Visa resultatet för olika kampanjtyper

Det kan vara knepigt att hantera resultatet för olika typer av kampanjer. Med funktionerna nedan blir det enklare att kryssa bland kampanjrapporterna. I den här artikeln beskriver vi hur du visar rapportinformationen efter kampanjtyp och skapar kolumner så att du får relevant information snabbare.

Anvisningar

Visa rapportdata efter kampanjtyp


Du kan spara tid genom att filtrera dina data efter kampanjtyp, som Shopping-kampanjer eller kampanjer i Display-nätverket. Du kan bara välja kampanjtyper som finns i ditt konto.

Så här filtrerar du efter kampanjtyp:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. I navigeringspanelen längst till vänster klickar du på Sökkampanjer, Displaykampanjer, Shopping-kampanjer eller Videokampanjer om du bara vill se resultatdata för den kampanjtypen.

Obs!

 
Om du anpassar kolumnerna sparas dina val i Google Ads baserat på kampanjsammanhanget. Det sparar tid eftersom du omedelbart ser dina vanligaste kolumner när de är relevanta för den aktuella kampanjtypen. Om du till exempel alltid väljer kolumnen Gen. CPM på fliken Annonsgrupper när du tittar på displaykampanjer, visas kolumnen Gen. CPM nästa gång du väljer en displaykampanj eller filtrerar fram den kampanjtypen.

Hämta relevant data snabbare med fördefinierade kolumnuppsättningar


Du kan analysera resultatet av olika typer av kampanjer enklare och snabbare med fördefinierade kolumnuppsättningar. Menyn Kolumner innehåller de mest relevanta kolumnerna för en viss kampanjtyp och ett visst annonseringsmål.


Så här använder du en fördefinierad kolumnuppsättning i statistiktabellen:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Välj en specifik kampanj eller följ anvisningarna ovan för att välja en enda kampanjtyp.
 3. Klicka på knappen Kolumner Kolumner.
 4. Under Ändra kolumner hittar du alternativ för kolumnuppsättningar. Välj en kolumnuppsättning som passar dina annonseringsmål (till exempel visningar eller varumärke). Kolumnerna i statistiktabellen uppdateras för att återspegla den rekommenderade kolumnuppsättningen.
Tips! Du kan återställa de ursprungliga kolumnerna genom att välja Anpassat på rullgardinsmenyn Kolumner.

Visa resultatet av alla kampanjer med interaktionskolumner

När du granskar flera kampanjtyper samtidigt visas tre rapportkolumner som gör det enklare att bedöma resultatet i alla dina kampanjer. Kolumnerna innehåller de mätvärden som är relevanta för varje kampanjtyp så att du snabbt ser hur effektivt dina annonser uppfyller dina annonseringsmål. Till exempel visar kolumnen Interaktioner antalet klick i en kampanj i söknätverket, antalet videovisningar i en videokampanj och annat.

Kolumnerna är:

 • Interaktioner: Den primära användaråtgärd som är kopplad till ett annonsformat, till exempel klick på text- och Shopping-annonser eller visning av videoannonser. Kolumnen Interaktioner visar antalet olika användaråtgärder per annonsformat. Kolumnen anger i vilken utsträckning dina annonser uppfyller dina annonseringsmål oberoende av annonsformat.
  För Räknas som interaktioner Exempel på kampanjtyper
  Textannonser Klick Sök, Shopping-annons med produkt
  Bildannonser Klick Display
  TrueView-videoannonser Videovisningar Video
  Videoannonser om appkampanjer Engagemang Appkampanjer
  TrueView for Action-annonser Engagemang Video
  Lightbox-annonser Engagemang Display
  Shopping-annonser med sortiment Engagemang Shopping
 • Interaktionsfrekvens: Hur ofta personer klickade på din annons efter att de såg den. Frekvensen beräknas som antalet interaktioner dividerat med antalet gånger som annonsen visades. Använd detta mätvärde när du vill ta reda på hur effektiv annonsen är. Om du till exempel har tio interaktioner och 1 000 annonsvisningar är interaktionsfrekvensen 1 %.
 • Genomsnittlig kostnad: Det genomsnittliga belopp du har betalat per interaktion. Beloppet är den totala kostnaden för dina annonser dividerat med det totala antalet interaktioner. Om det till exempel sker två interaktioner med din annons och den ena kostar 3,00 kronor och den andra 4,00 kronor blir den genomsnittliga kostnaden för interaktionerna 3,5 kronor.

Exempel

Anta att du kör en videokampanj och en sökkampanj där du annonserar om samma produkt och vill mäta det kombinerade resultatet av båda annonserna. Det är praktiskt att räkna klick när du vill mäta resultatet av en sökkampanj, men däremot inte om du vill mäta resultatet av en videokampanj. Då är videovisningar eller engagemang den primära användaråtgärden. Kolumnen Interaktioner visar antalet primära användaråtgärder för respektive typ av kampanj. På så sätt kan du snabbt få en uppfattning om det kombinerade kampanjresultatet utan att behöva ta med båda kolumnerna Klick och Videovisningar i rapporten.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt