Zobrazenie výkonnosti v rôznych typoch kampaní

Spravovanie výkonnosti v rôznych typoch kampaní môže byť náročné. Pomocou nasledujúcich funkcií si môžete uľahčiť orientáciu v prehľadoch v rôznych kampaniach. V tomto článku nájdete informácie o tom, ako zobraziť údaje prehľadov podľa typu kampane a nastaviť stĺpce na rýchlejšie získavanie relevantných údajov.

Pokyny

Zobrazenie údajov prehľadov podľa typu kampane


Môžete ušetriť čas filtrovaním svojich údajov podľa typu kampane, ako napríklad kampane v Nákupoch alebo kampane v Obsahovej sieti. Vybrať si budete môcť iba typy kampaní, ktoré sa nachádzajú vo vašom účte.

Filtrovanie podľa typu kampane:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Na navigačnom paneli na ľavej strane obrazovky kliknite na položku Kampane vo Vyhľadávacej sieti, Kampane v Obsahovej sieti, Kampane v Nákupoch alebo Videokampane, čím zobrazíte údaje o výkonnosti iba pre príslušný typ kampane.

Poznámka

 
Ak si prispôsobíte stĺpce, Google Ads si na základe vášho kontextu kampane váš výber zapamätá. Môže vám to pomôcť ušetriť čas, pretože sa okamžite zobrazia stĺpce, ktoré si pravidelne vyberáte na zobrazenie, ak sú relevantné pre zobrazený typ kampane. Ak si napríklad pri prezeraní kampaní v Obsahovej sieti vždy vyberáte stĺpec Priem. CTZ na karte Reklamné skupiny, keď si neskôr vyberiete kampaň v Obsahovej sieti alebo keď filtrujete zobrazenie typov kampaní tak, aby sa zobrazovali kampane v Obsahovej sieti, medzi zobrazenými stĺpcami bude aj stĺpec Priem. CTZ.

Rýchlejšie získanie relevantných údajov vďaka vopred definovaným skupinám stĺpcov


Analýzu výkonnosti rôznych typov kampaní môžete zjednodušiť a zrýchliť pomocou vopred definovaných skupín stĺpcov. Najrelevantnejšie stĺpce pre daný typ kampane a reklamný cieľ sú k dispozícii ako vopred definované skupiny v ponuke Stĺpce.


Použitie vopred definovanej skupiny stĺpcov na zobrazenie štatistickej tabuľky:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Vyberte konkrétnu kampaň alebo sa riaďte pokynmi vyššie a vyberte jediný typ kampane.
 3. Kliknite na tlačidlo Stĺpce Stĺpce.
 4. Pod možnosťou Upraviť stĺpce uvidíte možnosti skupiny stĺpcov. Vyberte skupinu stĺpcov podľa reklamných cieľov (zobrazenia, budovanie značky atď.). Stĺpce v štatistickej tabuľke sa aktualizujú tak, aby obsahovali odporúčanú skupinu stĺpcov.
Tip: Ak chcete prepnúť späť na stĺpce, ktoré ste zobrazovali pred výberom skupiny stĺpcov, v rozbaľovacej ponuke Stĺpce vyberte položku Vlastné.

Zobrazenie výkonnosti v rôznych kampaniach pomocou stĺpcov interakcií

Pri prezeraní viacerých typov kampaní naraz vám hodnotenie výkonnosti v rôznych kampaniach uľahčujú tri stĺpce prehľadov rôznych kampaní. Tieto stĺpce poskytujú prehľad kľúčových metrík, ktoré sú relevantné pre jednotlivé typy kampaní a ktoré vám môžu pomôcť zistiť, s akou účinnosťou vaše reklamy plnia vaše reklamné ciele. Napríklad v stĺpci Interakcie sa zobrazí počet kliknutí, ak ide o kampaň vo Vyhľadávacej sieti, počet zhliadnutí videa, ak ide o videokampaň, atď.

Ide o tieto stĺpce:

 • Interakcie: interakcia je hlavná akcia používateľa priradená k formátu reklamy, čiže kliknutia v prípade textových reklám a reklám v Nákupoch, zhliadnutia v prípade videoreklám atď. V stĺpci Interakcie sa započítavajú jednotlivé akcie používateľov v závislosti od typu reklamy. Tento stĺpec vyjadruje, s akou úspešnosťou vaše reklamy plnia vaše reklamné ciele, a to bez ohľadu na formát reklamy.
  Pre... ...sa v stĺpci Interakcie započítavajú... Príklady typov kampaní
  textové reklamy kliknutia kampane vo Vyhľadávacej sieti, produktové kampane v Nákupoch
  obrázkové reklamy kliknutia kampane v Obsahovej sieti
  videoreklamy TrueView zhliadnutia videa videokampane
  videoreklamy propagujúce aplikáciu zapojenia kampane na aplikácie
  Reklamy TrueView pre akcie zapojenia videokampane
  Reklamy lightbox zapojenia kampane v Obsahovej sieti
  vitrínové reklamy v Nákupoch interakcie kampane v Nákupoch
 • Miera interakcie: vyjadruje, ako často ľudia vstupujú do interakcií s vašou reklamou potom, ako sa im zobrazí. Táto miera sa určuje vydelením počtu interakcií s vašou reklamou počtom zobrazení vašej reklamy. Môže vám pomôcť určiť, aká účinná je vaša reklama. Ak máte napríklad 10 interakcií a 1 000 zobrazení, miera interakcie je 1 %.
 • Priemerná cena: priemerná suma, ktorú platíte za interakciu. Táto suma zodpovedá celkovej cene vašich reklám vydelenej celkovým počtom interakcií. Ak máte napríklad 2 interakcie s vašou reklamou a jedna z nich vás stojí 0,30 € a druhá 0,40 €, priemerná cena za tieto interakcie je 0,35 €.

Príklad

Povedzme, že máte v prevádzke videokampaň a kampaň vo Vyhľadávacej sieti, v ktorých inzerujete ten istý výrobok, a chcete zmerať kombinovanú výkonnosť oboch kampaní. Napríklad kliknutia sú užitočné pri meraní výkonnosti kampane vo Vyhľadávacej sieti, ale pri meraní výkonnosti videokampane, v ktorej sú kľúčovou akciou používateľa zhliadnutia videa alebo zapojenia, už také užitočné nie sú. V stĺpci Interakcie sa započítavajú akcie používateľov, ktoré sú rozhodujúce pre jednotlivé kampane, čo umožňuje okamžite posúdiť kombinovanú výkonnosť kampaní (bez nutnosti zahrnutia stĺpcov Kliknutia a Zhliadnutia videa do prehľadu).

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory