Prestaties voor verschillende typen campagnes bekijken

Het beheren van uw prestaties voor verschillende typen campagnes kan veel werk zijn. Met behulp van de volgende functies kunt u de rapportage voor meerdere campagnes eenvoudiger maken en gemakkelijker navigeren. In dit artikel leest u hoe u uw rapportagegegevens kunt weergeven per campagnetype en hoe u kolommen instelt om sneller over relevante gegevens te beschikken.

Instructies

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Uw rapportagegegevens bekijken per campagnetype

Met de campagnetypekiezer kunt u tijd besparen door uw gegevens te filteren per campagnetype, zoals Shopping- of Display Netwerk-campagnes. Deze optie wordt als een dropdown-menu weergegeven naast Alle campagnes in het navigatiemenu aan de zijkant als uw account meerdere campagnetypen heeft. U kunt een bepaald campagnetype alleen selecteren als uw account dat type campagne ook daadwerkelijk bevat.

Ga als volgt te werk om deze functie te gebruiken:

 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik op de dropdown-pijl naast 'Alle campagnes' in het navigatiemenu aan de zijkant.
 3. Wijzig het campagnetype in het dropdownmenu om in uw tabel met statistieken alleen prestatiegegevens voor dat campagnetype weer te geven. Uw rapportagekolommen veranderen, zodat er kolommen worden weergegeven die relevant zijn voor dat campagnetype.

Opmerking

Als u uw kolommen aanpast, onthoudt AdWords uw selecties op basis van de context van uw campagne. Hierdoor kunt u tijd besparen, omdat onmiddellijk de kolommen worden weergegeven die u regelmatig bekijkt, wanneer dat relevant is voor het campagnetype dat u bekijkt. Als u bijvoorbeeld altijd de kolom 'Gem. CPM' op het tabblad 'Advertentiegroepen' kiest wanneer u campagnes in het Display Netwerk bekijkt en u later een campagne in het Display Netwerk selecteert of uw campagnetype filtert om campagnes in het Display Netwerk weer te geven, bevatten uw kolommen de kolom 'Gem. CPM'.

Relevante gegevens sneller ophalen met vooraf gedefinieerde kolommensets

U kunt gebruikmaken van vooraf gedefinieerde kolommensets om de prestaties van verschillende campagnetypen eenvoudiger en sneller te analyseren. De relevantste kolommen voor een bepaald campagnetype en advertentiedoel zijn beschikbaar als vooraf gedefinieerde sets in het menu Kolommen.

Ga als volgt te werk om voor uw tabel met statistieken een vooraf gedefinieerde kolommenset te gebruiken:

 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Selecteer een specifieke campagne of gebruik de campagnekiezer om alleen campagnes van hetzelfde type weer te geven.
 3. Klik in de rapportageweergave van de campagne op de knop Kolommen in de werkbalk boven de tabel met statistieken.
 4. Selecteer een kolommenset op basis van uw advertentiedoelstellingen (weergaven, branding enzovoort). De kolommen in uw tabel met statistieken worden geüpdatet aan de hand van de aanbevolen kolommenset.

Tip: Als u weer de kolommen wilt weergeven die u bekeek voordat u een kolommenset selecteerde, selecteert u in het dropdownmenu Kolommen de optie Aangepast.

Prestaties voor meerdere campagnes bekijken met interactiekolommen

Wanneer u meerdere campagnetypen tegelijk bekijkt, kunt u aan de hand van drie kolommen voor rapportage over meerdere campagnes gemakkelijk de prestaties voor uw verschillende campagnes evalueren. In deze kolommen worden de belangrijkste statistieken gerapporteerd die relevant zijn voor elk campagnetype. Zo kunt u meten hoe effectief uw advertenties zijn voor het behalen van uw advertentiedoelen. In de kolom 'Interacties' ziet u bijvoorbeeld het aantal klikken voor een campagne in het zoeknetwerk, het aantal videoweergaven voor een videocampagne, enzovoort.

Deze kolommen zijn:

 • Interacties: een interactie is de primaire gebruikersactie die is gekoppeld aan een advertentie-indeling (klikken voor tekst- en Shopping-advertenties, weergaven voor videoadvertenties, enzovoort). In de kolom 'Interacties' worden verschillende gebruikersacties geteld, afhankelijk van de advertentie-indeling. De kolom Interacties geeft aan in welke mate uw advertenties uw advertentiedoelen behalen, ongeacht de advertentie-indeling.
  Voor... Interacties telt het aantal... Voorbeeldcampagnetypen
  Tekstadvertenties Klikken Zoeken, Shopping-productadvertenties
  Beeldadvertenties Klikken Display
  TrueView-videoadvertenties Videoweergaven Video
  App-videoadvertenties Engagements App-campagnes
  TrueView for Action-advertenties Engagements Video
  Lightbox-advertenties Engagements Display
  Shopping-showcaseadvertenties Engagements Shopping
 • Interactieratio: hoe vaak mensen interactie hebben met uw advertentie nadat ze deze gezien hebben. Dit wordt gemeten door het aantal interacties met uw advertentie te delen door het aantal keren dat uw advertentie is weergegeven. Gebruik dit om erachter te komen hoe effectief uw advertentie is. Als u bijvoorbeeld tien interacties en 1000 vertoningen heeft, is uw interactieratio 1%.
 • Gemiddelde kosten: het gemiddelde bedrag dat u heeft betaald per interactie. Voor dit bedrag worden de totale kosten van uw advertenties gedeeld door het totale aantal interacties. Als er bijvoorbeeld twee interacties met uw advertentie zijn, een van € 0,30 en een van € 0,40, zijn uw gemiddelde kosten voor deze interacties € 0,35.

Voorbeeld

Stel dat u een videocampagne en een campagne in het zoeknetwerk uitvoert om hetzelfde product te promoten en de gecombineerde prestaties van beide campagnes wilt meten. Hoewel klikken tellen handig is om de prestaties van een campagne in het zoeknetwerk te meten, voldoet deze methode niet voor het meten van de prestaties van een videocampagne. Voor dergelijke campagnes zijn videoweergaven of engagements namelijk de belangrijkste gebruikersactie. In de kolom Interacties wordt de gebruikersactie geteld die het belangrijkst is voor elke campagne. Zo kunt u de gecombineerde prestaties van de campagnes in één oogopslag bekijken (zonder dat u de kolommen Klikken en Videoweergaven allebei hoeft op te nemen in uw rapport).

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe