Prestaties voor verschillende typen campagnes bekijken

Het beheer van uw prestaties voor verschillende typen campagnes kan veel werk zijn. Met de volgende functies kunt u de rapportage voor meerdere campagnes eenvoudiger maken en makkelijker navigeren. In dit artikel wordt beschreven hoe u de rapportagegegevens per campagnetype kunt bekijken en kolommen kunt instellen om sneller relevante gegevens te krijgen.

Instructies

Uw rapportagegegevens bekijken per campagnetype


U kunt tijd besparen door uw gegevens te filteren op campagnetype, zoals Shopping-campagnes of campagnes in het Display Network. U kunt alleen campagnetypen selecteren die in uw account aanwezig zijn.

Filteren op campagnetype:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het navigatievenster aan de linkerkant op Zoekcampagnes, Display-campagnes, Shopping-campagnes of Videocampagnes om alleen prestatiegegevens voor dat campagnetype te bekijken.

Opmerking

 
Als u uw kolommen aanpast, onthoudt Google Ads uw selecties op basis van de context van uw campagne. Hierdoor kunt u tijd besparen, omdat onmiddellijk de kolommen worden weergegeven die u regelmatig bekijkt, indien relevant voor het campagnetype dat u bekijkt. Als u bijvoorbeeld altijd de kolom 'Gem. CPM' op het tabblad 'Advertentiegroepen' kiest wanneer u campagnes in het Display Netwerk bekijkt en u later een campagne in het Display Netwerk selecteert of uw campagnetype filtert om campagnes in het Display Netwerk weer te geven, bevatten uw kolommen de kolom 'Gem. CPM'.

Relevante gegevens sneller ophalen met vooraf gedefinieerde kolommensets


U kunt gebruikmaken van vooraf gedefinieerde kolommensets om de prestaties van verschillende campagnetypen eenvoudiger en sneller te analyseren. De relevantste kolommen voor een bepaald campagnetype en advertentiedoel zijn beschikbaar als vooraf gedefinieerde sets in het menu Kolommen.


Ga als volgt te werk om voor uw tabel met statistieken een vooraf gedefinieerde kolommenset te gebruiken:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Selecteer een specifieke campagne of volg de instructies hierboven om één campagnetype te selecteren.
 3. Klik op de knop Kolommen Een afbeelding van het Google Ads-kolommenicoon.
 4. Onder 'Kolommen aanpassen' ziet u opties voor kolommensets. Selecteer een kolommenset op basis van uw advertentiedoelstellingen (weergaven, branding enzovoort). De kolommen in uw tabel met statistieken worden geüpdatet aan de hand van de aanbevolen kolommenset.
Tip: Als u weer de kolommen wilt weergeven die u bekeek voordat u een kolommenset selecteerde, selecteert u in het dropdownmenu Kolommen de optie Aangepast.

Prestaties voor meerdere campagnes bekijken met interactiekolommen

Wanneer u meerdere campagnetypen tegelijk bekijkt, kunt u aan de hand van 3 kolommen voor rapportage over meerdere campagnes makkelijk de prestaties van de campagnes evalueren. In deze kolommen worden de belangrijkste statistieken gerapporteerd die relevant zijn voor elk campagnetype. Zo kunt u meten hoe effectief uw advertenties de advertentiedoelen behalen. In de kolom Interacties ziet u bijvoorbeeld het aantal klikken voor een campagne in het zoeknetwerk, het aantal videoweergaven voor een videocampagne, enzovoort.

Dit zijn de kolommen:

 • Interacties: een interactie is de primaire gebruikersactie die is gekoppeld aan een advertentie-indeling (klikken voor tekst- en Shopping-advertenties, weergaven voor videoadvertenties, enzovoort). In de kolom 'Interacties' worden verschillende gebruikersacties geteld, afhankelijk van de advertentie-indeling. De kolom Interacties geeft aan in welke mate uw advertenties uw advertentiedoelen behalen, ongeacht de advertentie-indeling.
  Voor... Interacties telt het aantal... Voorbeeldcampagnetypen
  Tekstadvertenties Klikken Zoeken, Shopping-productadvertenties
  Beeldadvertenties Klikken Display
  TrueView-videoadvertenties Videoweergaven Video
  App-videoadvertenties Engagements App-campagnes
  TrueView for Action-advertenties Engagements Video
  Lightbox-advertenties Engagements Display
 • Interactieratio: hoe vaak mensen interactie hebben met uw advertentie nadat ze deze gezien hebben. Dit wordt gemeten door het aantal interacties met uw advertentie te delen door het aantal keren dat uw advertentie is weergegeven. Aan de hand van deze informatie kunt u bepalen hoe effectief uw advertenties zijn. Als u bijvoorbeeld 10 interacties en 1000 vertoningen heeft, is het interactiepercentage 1%.
 • Gemiddelde kosten: Het gemiddelde bedrag dat u heeft betaald per interactie. Voor dit bedrag worden de totale kosten van uw advertenties gedeeld door het totale aantal interacties. Als er bijvoorbeeld twee interacties met uw advertentie zijn, een van € 0,30 en een van € 0,40, zijn uw gemiddelde kosten voor deze interacties € 0,35.

Voorbeeld

Stel dat u een videocampagne en een campagne in het zoeknetwerk uitvoert om hetzelfde product te promoten en de gecombineerde prestaties van beide campagnes wilt meten. Hoewel klikken tellen handig is om de prestaties van een campagne in het zoeknetwerk te meten, voldoet deze methode niet voor het meten van de prestaties van een videocampagne. Voor dergelijke campagnes zijn videoweergaven of engagements namelijk de belangrijkste gebruikersactie. In de kolom Interacties wordt de gebruikersactie geteld die het belangrijkst is voor elke campagne. Zo kunt u de gecombineerde prestaties van de campagnes in één oogopslag bekijken (zonder dat u de kolommen Klikken en Videoweergaven allebei hoeft op te nemen in uw rapport).

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false