Veiktspējas skatīšana dažādos kampaņas veidos

Veiktspējas pārvaldība vairākos kampaņu veidos var būt sarežģīts uzdevums. Lai būtu vienkāršāk un ērtāk izveidot pārskatus par vairākām kampaņām, varat izmantot tālāk norādītās funkcijas. Šajā rakstā ir sniegti detalizēti norādījumi par pārskatu datu skatīšanu pēc kampaņas veida un sleju iestatīšanu, lai ātrāk iegūtu atbilstošus datus.

Norādījumi

Pārskatu datu skatīšana pēc kampaņas veida


Filtrējot datus pēc kampaņas veida (piemēram, pirkuma vai reklāmas tīkla kampaņas), varat ietaupīt laiku. Varēsiet atlasīt tikai jūsu kontā esošo kampaņu veidus.

Filtrēšana pēc kampaņu veida

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Lai skatītu veiktspējas datus noteiktam kampaņas veidam, navigācijas panelī kreisajā malā noklikšķiniet uz Meklēšanas tīkla kampaņas, Reklāmas tīkla kampaņas, Pirkumu kampaņas vai Video kampaņas.

Piezīme

 
Ja pielāgosiet slejas, jūsu atlase programmā Google Ads tiks iegaumēta, pamatojoties uz jūsu kampaņas veidu. Tas ļauj ietaupīt laiku, jo uzreiz tiek rādītas slejas, kuras regulāri atlasāt (ja tās atbilst skatītajam kampaņas veidam). Piemēram, ja tad, kad skatāt reklāmas tīkla kampaņas, cilnē “Reklāmu kopas” vienmēr izvēlaties sleju “Vid. MPT”, vēlāk, skatot reklāmas tīkla kampaņu vai filtrējot kampaņas veida skatu uz “Reklāmas kampaņas”, pie slejām tiks rādīta arī sleja “Vid. MPT”.

Ātrāka atbilstošu datu iegūšana, izmantojot iepriekš definētas sleju kopas


Lai dažāda veida kampaņu veiktspējas analizēšanu padarītu vienkāršāku un ātrāku, tagad varat izmantot iepriekš definētas sleju kopas. Noteiktam kampaņas veidam un reklamēšanas mērķim atbilstošākās slejas ir pieejamas kā iepriekš definētas kopas izvēlnē Slejas.


Lai statistikas tabulas skatā izmantotu iepriekš definētu sleju kopu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Lai atlasītu vienu kampaņas veidu, atlasiet attiecīgo kampaņu vai izpildiet iepriekš sniegtos norādījumus.
 3. Noklikšķiniet uz pogas Slejas Slejas.
 4. Sadaļā “Mainīt slejas” ir redzamas sleju kopu opcijas. Atlasiet sleju kopu atkarībā no tā, kādi ir jūsu reklamēšanas mērķi (skatījumi, zīmoli u.c.). Pēc statistikas tabulas sleju atjaunināšanas tajās tiks rādīta ieteicamā sleju kopa.
Padoms. Lai atkal tiktu rādītas slejas, kuras skatījāt pirms sleju kopas atlasīšanas, nolaižamajā izvēlnē “Slejas” atlasiet Pielāgots.

Vairāku kampaņu veiktspējas skatīšana, izmantojot mijiedarbību slejas

Kad vienlaicīgi skatīsiet vairāku veidu kampaņas, trīs slejas ar datiem par vairākām kampaņām palīdzēs jums novērtēt savu kampaņu veiktspēju. Šajās slejās tiek rādīti dati atbilstoši katras kampaņas veidam, kas var palīdzēt jums novērtēt, cik efektīvi reklāmas sasniedz jūsu reklamēšanas mērķus. Piemēram, slejā “Mijiedarbības” tiks rādīts meklēšanas tīkla kampaņas saņemtais klikšķu skaits, video kampaņas saņemtais videoklipu skatījumu skaits utt.

Tālāk ir sniegts šo sleju apraksts.

 • Mijiedarbības: galvenā ar reklāmas formātu saistītā lietotāja darbība, piemēram, klikšķis (teksta un pirkumu reklāmām), skatījums (videoreklāmām) utt. Slejā “Mijiedarbības” tiek uzskaitītas dažādas lietotāju darbības atkarībā no reklāmas formāta. Šajā neatkarīgi no reklāmas formāta slejā tiek norādīts, cik labi reklāmas sasniedz jūsu reklamēšanas mērķus .
  Reklāmu veids: Slejā “Mijiedarbības” tiek uzskaitīti... Kampaņu veidu piemēri
  Teksta reklāmas klikšķi Meklēšanas tīkla un produktu pirkumu kampaņas
  Attēla reklāmas klikšķi Reklāmas tīkla kampaņas
  TrueView videoreklāmas videoklipu skatījumi Video kampaņas
  Lietotņu videoreklāmas Iesaiste lietotņu kampaņas
  TrueView for Action reklāmas Iesaiste Video
  Lightbox reklāmas iesaistes gadījumi Reklāmas tīkla kampaņas
  Skatloga pirkumu reklāmas iesaistes gadījumi Pirkumu kampaņas
 • Mijiedarbības līmenis: cik bieži lietotāji mijiedarbojas ar jūsu reklāmu pēc tam, kad tā ir parādīta. Tas tiek aprēķināts, dalot jūsu reklāmas mijiedarbību skaitu ar reklāmas parādīšanas reižu skaitu. Varat izmantot šo sleju, lai novērtētu to, cik efektīvas ir jūsu reklāmas. Piemēram: ja jums ir 10 mijiedarbības gadījumi un 1000 seansi, iesaistes līmenis ir 1%.
 • Vidējā maksa: vidējā summa, kādu esat maksājis par vienu mijiedarbību. Šo summu veido kopējā maksa par visām reklāmām, kas dalīta ar kopējo mijiedarbību skaitu. Piemēram: ja jūsu reklāma ir saņēmusi 2 mijiedarbības un viena mijiedarbība izmaksā 0,30 ASV dolāru, bet otra — 0,40 ASV dolāru, vidējā maksa par šīm mijiedarbībām ir 0,35 ASV dolāri.

Piemērs

Pieņemsim, ka jums ir video kampaņa un meklēšanas tīkla kampaņa, kurās reklamējat vienu produktu, un jūs vēlaties novērtēt abu kampaņu kopējo veiktspēju. Lai gan klikšķi ir noderīgi meklēšanas tīkla kampaņas veiktspējas novērtēšanā, tie nav tik noderīgi, ja ir jānovērtē video kampaņas veiktspēja, kur galvenais lietotāju darbību rādītājs ir videoklipu skatījumi. Slejā “Mijiedarbības” tiek uzskaitītas tās lietotāju darbības, kuras ir svarīgākās katram kampaņas veidam — tādējādi var ātri novērtēt kampaņu kopējo veiktspēju (neiekļaujot pārskatā slejas “Klikšķi” un “Videoklipu skatījumi”).

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.