Se effektivitet på tværs af kampagnetyper

Det kan være en stor mundfuld at skulle administrere effektiviteten på tværs af forskellige kampagnetyper. Du kan bruge følgende funktioner for at gøre det enklere og lettere at foretage rapportering på tværs af forskellige kampagner. I denne artikel gennemgås, hvordan du kan se dine rapporteringsdata efter kampagnetype og oprette kolonner for hurtigere at få relevante data.

Vejledning

De fleste brugere administrerer nu deres konti via den nye Google Ads-oplevelse. Hvis du stadig bruger den forrige AdWords-oplevelse, skal du vælge Forrige nedenfor. Få flere oplysninger

Se dine rapporteringsdata efter kampagnetype

Kampagnetypevælgeren kan hjælpe dig med at spare tid, fordi den gør det muligt at filtrere dine data efter kampagnetype, f.eks. Shopping-kampagner eller kampagner på Displaynetværket. Denne mulighed vises som en rullemenu ved siden af Alle kampagner i sidenavigationsmenuen, hvis du har mere end én kampagnetype på din konto. Du kan kun vælge en bestemt kampagnetype, hvis din konto rent faktisk indeholder den pågældende kampagnetype.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du gøre følgende:

 1. Log ind på din AdWords-konto.
 2. Klik på rullepilen ved siden af "Alle kampagner i sidenavigationsmenuen.
 3. Skift kampagnetype på rullemenuen for kun at få vist effektivitetsdata for den pågældende kampagnetype i din statistiktabel. Dine rapporteringskolonner ændres, så de kun viser de kolonner, der er relevante for den pågældende kampagnetype.

Bemærk!

Hvis du tilpasser dine kolonner, husker AdWords dine valg ud fra din kampagnekontekst. Dette kan hjælpe dig med at spare tid, da du straks får vist de kolonner, du normalt vælger at se, når de er relevante for den kampagnetype, du ser. Hvis du f.eks. altid vælger kolonnen Gns. CPM på fanen Annoncegrupper, når du kigger på Displaykampagner, er kolonnen Gns. CPM inkluderet, når du senere vælger en Displaykampagne eller filtrerer din kampagnetypevisning til Displaykampagner.

Brug foruddefinerede kolonnesæt til hurtigt at få vist relevante data

Hvis du vil gøre det enklere og hurtigere at analysere effektiviteten af forskellige kampagnetyper, kan du bruge foruddefinerede kolonnesæt. De mest relevante kolonner for en given kampagnetype og et givent annonceringsmål er tilgængelige som foruddefinerede sæt på menuen Kolonner.

Sådan bruger du et foruddefineret kolonnesæt til visningen af din statistiktabel:

 1. Log ind på din AdWords-konto.
 2. Vælg en bestemt kampagne, eller brug kampagnevælgeren for kun at få vist kampagner af samme type.
 3. Klik på knappen Kolonner på værktøjslinjen over statistiktabellen i kampagnerapportvisningen.
 4. Vælg et kolonnesæt ud fra dine annonceringsmål (visninger, branding osv.). Kolonnerne i statistiktabellen opdateres, så de afspejler de anbefalede kolonnesæt.

Tip! Du kan skifte tilbage til de kolonner, du fik vist, før du valgte et kolonnesæt, ved at vælge Tilpasset på rullemenuen "kolonner".

Se effektivitet på tværs af kampagner med interaktionskolonner

Når du ser på flere kampagnetyper på én gang, kan du ved hjælp af tre kolonner til rapportering på tværs af kampagner nemt evaluere effektiviteten på tværs af dine kampagner. Disse kolonner rapporterer de nøgle-metrics, der er relevante for hver enkelt kampagnetype, hvilket kan hjælpe dig med at måle, hvor effektive dine annoncer er i forhold til at nå dine annonceringsmål. Kolonnen "Interaktioner" viser f.eks. antallet af klik for en søgekampagne, antallet af videoafspilninger for en videokampagner osv.

Disse kolonner er:

 • Interaktioner: En interaktion er den primære brugerhandling, der er knyttet til et annonceformat – klik for tekst- og Shopping-annoncer, afspilninger for videoannoncer osv. Kolonnen "Interaktioner" tæller forskellige brugerhandlinger alt efter annonceformatet. Uanset formatet angiver denne kolonne, hvor effektive dine annoncer er i forhold til at nå dine annonceringsmål.
  For... Tæller "Interaktioner"... Eksempel på kampagnetyper
  Tekstannoncer Klik Søgekampagner og Shopping-kampagner med produktannoncer
  Billedannoncer Klik Kampagner på Displaynetværket
  TrueView-videoannoncer Videovisninger Videokampagner
  Videoannoncer til app-promovering Engagementer Appkampagner og videokampagner
  Lysboksannoncer Engagementer Kampagner på Displaynetværket
  Fremhævede Shopping-annoncer Engagementer Shopping-kampagner
 • Interaktionsfrekvens: Viser, hvor ofte personer interagerer med din annonce, efter den er blevet vist for dem. Denne måles ved at dividere antallet af interaktioner med din annonce med antallet af gange, din annonce vises. Tallet kan bruges til at se, hvor effektiv din annoncering er. Hvis du f.eks. har ti interaktioner og 1.000 eksponeringer, er din interaktionsfrekvens 1 5.
 • Gennemsnitlig pris: Det gennemsnitlige beløb, du har betalt pr. interaktion. Dette beløb er den samlede pris på dine annoncer divideret med det samlede antal interaktioner. Hvis der f.eks. er to interaktioner med din annonce, hvoraf den ene koster 3 DKK, og den anden koster 5 DKK, er din gennemsnitlige pris for disse interaktioner 4 DKK.

Eksempel

Lad os sige, at du kører en videokampagne og en kampagne på Søgenetværket for at annoncere for det samme produkt, og du ønsker at måle den samlede effektivitet af begge kampagner. Antallet af klik er en god måde at måle effektiviteten af en kampagne på Søgenetværket på, men antallet af klik siger ikke så meget om effektiviteten af en videokampagne, da det her er videovisninger, der er den vigtigste brugerhandling. Kolonnen "Interaktioner" tæller den brugerhandling, der er vigtigst for den enkelte kampagne, hvilket giver et hurtigt overblik over kampagnens samlede effektivitet (uden at du skal medtage kolonnerne "Klik" og "Videovisninger" i din rapport).

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Gamle Nye