Se effektivitet på tværs af kampagnetyper

Det kan være en stor mundfuld at skulle administrere effektiviteten på tværs af forskellige kampagnetyper. Du kan bruge følgende funktioner for at gøre det enklere og lettere at foretage rapportering på tværs af kampagner.I denne artikel gennemgår vi, hvordan du kan se dine rapporteringsdata efter kampagnetype, og hvordan du opretter kolonner for at få relevante data hurtigere.

Vejledning

Se dine rapporteringsdata efter kampagnetype


Du kan spare tid ved at filtrere dine data efter kampagnetype, f.eks. Shopping eller Displaynetværk. Du kan kun vælge kampagnetyper, der bruges på din konto.

Sådan filtrerer du efter kampagnetype:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. I navigationspanelet yderst til venstre skal du klikke på Søgekampagner, Displaykampagner, Shoppingkampagner eller Videokampagner for kun at se effektivitetsdata for den pågældende kampagnetype.

Bemærk!

 
Hvis du tilpasser dine kolonner, husker Google Ads dine valg ud fra din kampagnekontekst. Dette kan hjælpe dig med at spare tid, da du straks får vist de kolonner, du normalt vælger at se, når de er relevante for den kampagnetype, du ser. Hvis du f.eks. altid vælger kolonnen "Gns. CPM" på fanen "Annoncegrupper", når du ser på kampagner på Displaynetværket, indeholder dine kolonner kolonnen "Gns. CPM", når du senere vælger en kampagne på Displaynetværket eller filtrerer din kampagnetypevisning til "Kampagner på Displaynetværket".

Brug foruddefinerede kolonnesæt til hurtigt at få vist relevante data


Hvis du vil gøre det enklere og hurtigere at analysere effektiviteten af forskellige kampagnetyper, kan du bruge foruddefinerede kolonnesæt. De mest relevante kolonner for en given kampagnetype og et givent annonceringsmål er tilgængelige som foruddefinerede sæt på menuen Kolonner.


Sådan bruger du et foruddefineret kolonnesæt til visningen af din statistiktabel:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Vælg en bestemt kampagne, eller følg vejledningen ovenfor for at vælge en enkelt kampagnetype.
 3. Klik på knappen Kolonner Kolonner.
 4. Under "Rediger kolonner" vises valgmulighederne. Vælg et kolonnesæt ud fra dine annonceringsmål (visninger, branding osv.). Kolonnerne på din statistiktabel opdateres, så de afspejler de anbefalede kolonnesæt.
Tip! Du kan skifte tilbage til de kolonner, du fik vist, før du valgte et kolonnesæt, ved at vælge Tilpasset på rullemenuen "Kolonner".

Se effektivitet på tværs af kampagner med interaktionskolonner

Når du ser på flere kampagnetyper på én gang, kan du ved hjælp af tre kolonner til rapportering på tværs af kampagner nemt evaluere effektiviteten på tværs af dine kampagner. Disse kolonner rapporterer de centrale metrics, der er relevante for hver kampagnetype, så du nemt kan måle, hvor effektive dine annoncer er til at nå dine annonceringsmål. Kolonnen "Interaktioner" viser f.eks. antallet af klik for en søgekampagne, antallet af videovisninger for en videokampagne osv.

Disse kolonner er:

 • Interaktioner: En interaktion er den primære brugerhandling, der er knyttet til et annonceformat – klik for tekst- og Shopping-annoncer, afspilninger for videoannoncer osv. Kolonnen "Interaktioner" tæller forskellige brugerhandlinger alt efter annonceformatet. Uanset formatet angiver denne kolonne, hvor effektive dine annoncer er i forhold til at nå dine annonceringsmål.
  For... Tæller "Interaktioner"... Eksempel på kampagnetyper
  Tekstannoncer Klik Søgekampagner og Shopping-kampagner med produktannoncer
  Billedannoncer Klik Displaynetværket
  TrueView-videoannoncer Videovisninger Video
  Videoannoncer til app-promovering Engagementer Appkampagner
  TrueView for Action-annoncer Engagementer Video
  Lysboksannoncer Engagementer Kampagner på Displaynetværket
 • Interaktionsfrekvens: Viser, hvor ofte personer interagerer med din annonce, efter den er blevet vist for dem. Denne måles ved at dividere antallet af interaktioner med din annonce med antallet af gange, din annonce vises. Tallet kan bruges til at se, hvor effektiv din annoncering er. Hvis du f.eks. har 10 interaktioner og 1.000 eksponeringer, er din interaktionsfrekvens 1 %.
 • Gennemsnitlig pris: Det gennemsnitlige beløb, du har betalt pr. interaktion. Dette beløb er den samlede pris på dine annoncer divideret med det samlede antal interaktioner. Hvis der f.eks. er to interaktioner med din annonce, hvoraf den ene koster 3 DKK, og den anden koster 5 DKK, er din gennemsnitlige pris for disse interaktioner 4 DKK.

Eksempel

Lad os sige, at du kører en videokampagne og en søgekampagne for at annoncere for det samme produkt, og du ønsker at måle den samlede effektivitet af begge kampagner. Antallet af klik er en god måde at måle effektiviteten af en søgekampagne på, men antallet af klik siger ikke så meget om effektiviteten af en videokampagne, da det her er videovisninger eller engagementer, der er de vigtigste brugerhandlinger. Kolonnen "Interaktioner" tæller den brugerhandling, der er vigtigst for den enkelte kampagne, hvilket giver et hurtigt overblik over kampagnens samlede effektivitet (uden at du skal inkludere kolonnerne "Klik" og "Videovisninger" i din rapport).

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false