Zobrazení výkonu kampaní různých typů

Správa výkonu kampaní různých typů může být poměrně komplexní záležitost. Pomocí následujících funkcí lze tvorbu přehledů z více kampaní zjednodušit a zpřehlednit. V tomto článku zjistíte, jak zobrazit údaje z přehledů podle typů kampaní a jak nastavit sloupce, abyste důležitá data získali rychleji.

Pokyny

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

Zobrazení údajů v přehledech podle typu kampaně

S nástrojem pro výběr typu kampaně si můžete ušetřit čas filtrováním údajů podle typu kampaně (například kampaně v Nákupech nebo v Obsahové síti). Tato volba se nachází v rozbalovací nabídce Všechny kampaně na postranním panelu, ovšem pouze v případě, že máte na účtu kampaně více než jednoho typu. Určitý typ kampaně lze vybrat pouze tehdy, když na účtu skutečně kampaň takového typu máte.

Použití této funkce

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Na postranním navigačním panelu klikněte na šipku rozbalovací nabídky vedle položky Všechny kampaně.
 3. V rozbalovací nabídce změňte typ kampaně. V tabulce statistik se začnou zobrazovat pouze údaje týkající se vybraného typu kampaně. Sloupce přehledů se navíc aktualizují tak, aby se zobrazovaly ty, které jsou relevantní pro příslušný typu kampaně.

Poznámka

Když si upravíte, které sloupce se v přehledu zobrazí, AdWords si nastavení zapamatuje i pro jiné kampaně stejného typu. To vám ušetří čas, protože se hned zobrazí ty sloupce, které pro daný typ kampaně často vybíráte. Pokud například při prohlížení obsahových kampaní zvolíte na kartě Reklamní sestavy pokaždé sloupec Prům. CPM, bude do budoucna mezi zobrazenými sloupci vždy, když vyberte obsahovou kampaň nebo kampaně tohoto typu vyfiltrujete v zobrazení podle typu kampaně.

Rychlejší získání relevantních údajů pomocí předdefinovaných sad sloupců

Analýzu výkonu různých kampaní můžete zjednodušit a urychlit pomocí předdefinovaných sad sloupců. Nejrelevantnější sloupce pro daný typ kampaně a cíl inzerce jsou k dispozici jako předdefinované sady v nabídce Sloupce.

Chcete-li v zobrazení tabulky statistik použít předdefinovanou sadu sloupců, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Vyberte příslušnou kampaň nebo pomocí nástroje pro výběr kampaní vyberte kampaně určitého typu.
 3. Ve výběru dat pro přehledy v kampani klikněte na tlačítko Sloupce na liště nad tabulkou statistik.
 4. Vyberte sadu sloupců podle odpovídající cílům vaší inzerce (zhlédnutí, branding apod.). Tabulka statistik se aktualizuje podle výběru doporučených sloupců.

Tip: Zpátky k původním sloupcům (které se zobrazovaly, než jste některou sadu sloupců vybrali) se vrátíte tak, že v rozbalovací nabídce Sloupce vyberte možnost Vlastní.

Zobrazení výkonu v různých kampaních pomocí sloupců interakce

Pokud si zároveň prohlížíte více typů kampaní, usnadní vám tři sloupce přehledů pro různé kampaně vyhodnocování výkonu v různých kampaních. Tyto sloupce uvádějí hlavní metriky relevantní pro jednotlivé typy kampaně. Díky tomu budete moci měřit, jak efektivně reklamy plní vaše cíle inzerce. Například sloupec Interakce vám u kampaně ve vyhledávání ukáže počet kliknutí, u videokampaně počet zhlédnutí videa atd.

Jedná se o tyto sloupce:

 • Interakce: Interakce je hlavní uživatelská akce spojená s daným formátem reklamy – kliknutí v případě textových reklam a reklam v Nákupech, zhlédnutí v případě videoreklam atd. Sloupec Interakce započítává různé uživatelské akce v závislosti na formátu reklamy. Bez ohledu na formát reklamy vám tedy tento sloupec prozradí, zda reklamy plní vaše cíle inzerce.
  Pro... Sloupec Interakce započítává... Příklady typů kampaní
  Textové reklamy Kliknutí Ve Vyhledávání, produktové reklamy v Nákupech
  Grafické reklamy Kliknutí Obsahová
  Videoreklamy TrueView Zhlédnutí videa Video
  Videoreklamy propagující aplikaci Zapojení Kampaně na aplikace
  Reklamy TrueView pro akce Zapojení Video
  Reklamy Lightbox Zapojení Obsahová
  Výlohové reklamy v Nákupech Zapojení Nákupy
 • Míra interakce: Udává, jak často lidé reagují na reklamu poté, co se jim zobrazí. Měří se vydělením počtu interakcí s reklamou počtem zobrazení reklamy. Poznáte tak, jak efektivní je vaše inzerce. Pokud například zaznamenáte 10 interakcí a 1000 zobrazení, bude míra interakce činit 1 %.
 • Průměrná cena: Průměrná částka, kterou jste zaplatili za interakci Tato částka představuje celkovou cenu vašich reklam vydělenou celkovým počtem interakcí. Pokud například dojde ke dvěma interakcím s reklamou, přičemž jedna z nich stála 6 Kč a druhá 8 Kč, bude průměrná cena za tyto interakce činit 7 Kč.

Příklad

Řekněme například, že k inzerci téhož produktu využíváte videokampaň a kampaň ve vyhledávací síti a chcete měřit souhrnný výkon obou kampaní. Počet kliknutí je sice užitečná metrika, pokud jde o výkon kampaně ve vyhledávání, ale k měření výkonu videokampaní, kde hraje hlavní roli počet zhlédnutí videa nebo zapojení, se příliš nehodí. Sloupec Interakce tak započítá uživatelskou akci, která je pro každou kampaň nejdůležitější. Umožní tím rychlou kontrolu souhrnného výkonu kampaní (aniž by přehled musel obsahovat jak sloupec Kliknutí, tak sloupec Zhlédnutí videa).

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?