Преглед на ефективността на различни типове кампании

Управлението на ефективността Ви при различни типове кампании понякога е трудно. За да опростите и улесните навигацията при отчитането за различни кампании, можете да използвате следните функции. В статията се обяснява как да преглеждате отчетните си данни по тип на кампанията и да настроите графи, за да получавате подходящите данни по-бързо.

Инструкции

Преглед на отчетните данни по тип на кампанията


Можете да спестите време, като филтрирате данните си по тип на кампанията, като например кампании в Пазаруване или в дисплейната мрежа. Можете да избирате само сред типове кампании, които са налични в профила Ви.

За да филтрирате по тип кампания:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В навигационния панел в левия край кликнете върху Кампании в мрежата за търсене, Кампании в дисплейната мрежа, Кампании в Пазаруване или Видеокампании, за да виждате данните за ефективността само на този тип кампания.

Забележка

 
Ако персонализирате графите си, Google Ads ще запомни избора Ви въз основа на контекста на кампаниите Ви. Това може да Ви спести време, като веднага показва редовно избираните от Вас графи за преглеждания от Вас тип кампания. Така например, ако изберете графата „Ср. CPM“ в раздела „Рекламни групи“, докато преглеждате кампании в дисплейната мрежа, когато по-късно изберете такава кампания или филтрирате изгледа си за тип на кампанията за кампании в дисплейната мрежа, графите Ви ще включват „Ср. CPM“.

По-бързо получаване на необходимите данни чрез предварително зададени набори от графи


За да опростите и ускорите анализирането на ефективността на различни типове кампании, можете да използвате предварително зададени набори от графи. Най-уместните графи за даден тип кампания и рекламна цел са налице като предварително зададени набори в менюто графи.


За да използвате предварително зададен набор от графи за изгледа на таблицата със статистическите си данни:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Изберете конкретна кампания или следвайте инструкциите по-горе, за да изберете един тип кампания.
 3. Кликнете върху бутона Графи Графи.
 4. Под „Промяна на графите“ ще видите опции за набор от графи. Изберете набор от графи въз основа на рекламните си цели (изгледи, налагане на марката и т.н.). Графите в таблицата със статистическите Ви данни ще се актуализират, за да отразят препоръчителния набор.
Съвет: Можете да върнете обратно графите, които са се показвали, преди да изберете набор, с помощта на „Персонализиране“ от падащото меню „Графи“.

Преглед на ефективността за различни кампании с графи за взаимодействията

Когато преглеждате едновременно различни типове кампании, три отчетни графи позволяват лесно да оценявате ефективността за различните си кампании. Тези графи отчитат ключовите показатели, отнасящи се за всеки тип кампания, което може да Ви помогне да измервате доколко ефективно рекламите Ви отговарят на рекламните Ви цели. Така например, графата „Взаимодействия“ показва броя на кликванията за кампания в мрежата за търсене, броя показвания на видеоклипа за видеокампания и т.н.

Тези графи са:

 • Взаимодействия: взаимодействието е главното действие на потребителите, свързано с рекламен формат – кликвания за текстовите реклами и рекламите в Пазаруване, показвания за видеорекламите и т.н. Графата „Взаимодействия“ отчита различни действия на потребителите в зависимост от рекламния формат. Тази графа показва доколко рекламите Ви отговарят на рекламните Ви цели, независимо от рекламния формат.
  За... „Взаимодействия“ отчита... Примерни типове кампании
  Текстови реклами Кликвания Мрежата за търсене, продуктови реклами в Пазаруване
  Графични реклами Кликвания Дисплейната мрежа
  Видеореклами TrueView Показвания на клипа Видеокампании
  Видеореклами за популяризиране на приложение Ангажирания Кампании за приложения
  Реклами TrueView за действие Ангажирания Видеокампании
  Реклами във формат „лайтбокс“ Ангажирания Дисплейната мрежа
  Витринни реклами в Пазаруване Ангажирания Пазаруване
 • Честота на взаимодействие: колко често хората взаимодействат с рекламата Ви, след като им е показана. Стойността се изчислява, като броят взаимодействия с рекламата Ви се дели на общия брой на показванията й. Използвайте я, за да разберете колко ефективна е рекламната Ви дейност. Така например, ако имате 10 взаимодействия и 1000 импресии, то честота на взаимодействие е 1%.
 • Средна цена: средната сума, която плащате за взаимодействие. Тази сума е равна на общите разходи за рекламите Ви, разделени на общия брой взаимодействия. Така например, ако има две взаимодействия с рекламата Ви, като едното струва 0,30 лв., а другото – 0,40 лв., средната цена за тях е 0,35 лв.

Пример

Да допуснем, че провеждате видеокампания и кампания в мрежата за търсене, за да рекламирате един и същи продукт, и искате да измервате общата ефективност на двете кампании. Кликванията са полезни при измерването на ефективността на кампания в мрежата за търсене, но не помагат много при измерването на ефективността на видеокампания, при която показванията на видеоклипа или ангажиранията са ключовото действие на потребителите. Графата „Взаимодействия“ отчита действието на потребителя, което е от най-голямо значение за всяка кампания. Това позволява да преглеждате общата ефективност на кампаниите с един поглед (без да се налага да включвате в отчета си графите „Кликвания“ и „Показвания на видеоклипа“).

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си