Om engagemangsrapportering

Från och med början av april 2021 tas annonsgrupper med framhävda Shopping-annonser bort och annonser i dessa annonsgrupper slutar visas. Resultatinformation för borttagna annonser och annonsgrupper är fortfarande tillgänglig i kontorapporterna.

Med Engagemang-kolumner i statistiktabellerna kan du mäta hur människor interagerar med dina Lightbox-annonser, videoannonser eller videoannonser om appkampanjer.

Engagemang uppstår när kunderna gör något av följande med dessa annonstyper:

  • Lightbox-annonser: Utökar annonsen.
  • Videoannonser: Klickar på ett element som inte leder till en extern webbplats, till exempel klickar på en intresseväckare eller en ikon för att utöka ett kort
  • Videoannonser om appkampanjer: Tittar på tio sekunder av videoannonsen (eller hela videoannonsen om den är kortare än tio sekunder) eller klickar på videoannonsen.

Engagemangsvärden

Mått Beskrivning Finns för Lightbox Finns för Showcase
Engagemang Någon interagerar med din annons Yes Yes
Engagemangsgrad Antalet gånger människor interagerar med din annons dividerat med antalet gånger annonsen visas (varje exponering) Yes Yes
Genomsnittligt CPE (visas i kolumnen Gen. CPC för framhävda Shopping-annonser) Genomsnittligt belopp som du har debiterats för klick på produkter i din annons Yes Yes
Klick Faktiska genomklickningar till din webbplats Yes Yes
Gratis klick Lightbox-annonsklick till en målsida. Tidigare rapporterades klicken i rapporten Gratis klick, men numera rapporteras de i kolumnen Klick. Yes No

Du hittar mätvärdena för dina framhävda Shopping-annonser på sidan Annonser eller Annonsgrupper.

Du kan behöva lägga till några av dessa kolumner om du vill se dem i statistiktabellen. Läs mer om hur du lägger till kolumner

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt