Giới thiệu về báo cáo tương tác

Với cột “Tương tác” trong bảng thống kê, bạn có thể đo lường cách mọi người tương tác với quảng cáo Hộp đèn, video, quảng bá ứng dụng video hoặc Quảng cáo trưng bày mặt hàng.

Tương tác diễn ra khi khách hàng thực hiện các hành động sau trên các loại quảng cáo dưới đây:

  • Quảng cáo hộp đèn: Mở rộng quảng cáo.

  • Quảng cáo video: Tương tác với một thành phần không đưa họ tới trang web bên ngoài, chẳng hạn như nhấp vào một quảng cáo xem trước video hoặc biểu tượng để mở rộng thẻ.

  • Quảng cáo quảng bá ứng dụng video: Xem 10 giây quảng cáo video (hoặc toàn bộ quảng cáo video nếu thời lượng ngắn hơn 10 giây) hoặc nhấp vào quảng cáo video của bạn.

  • Quảng cáo trưng bày mặt hàng: Mở rộng quảng cáo và dành 10 giây trong quảng cáo hoặc nhấp chuột trước khi 10 giây trôi qua.

Chỉ số tương tác

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Các chỉ số tương tác khả dụng bao gồm:

  • "Tương tác": Khi ai đó mở rộng quảng cáo Hộp đèn của bạn thì hành động đó được tính vào cột này.
  • "Tỷ lệ tương tác": Tỷ lệ tương tác giúp bạn đo lường tần suất mọi người mở rộng quảng cáo của bạn sau khi quảng cáo được hiển thị cho họ. Tỷ lệ tương tác là số lần người xem mở rộng quảng cáo của bạn chia cho số lần quảng cáo của bạn được hiển thị.
  • "CPE trung bình": Đây là số tiền trung bình bạn đã bị tính phí cho lần mở rộng quảng cáo của mình.
  • "Lần nhấp": Cột này hiển thị cho bạn số lần nhấp qua thực tế đến trang đích. Nếu bạn phân đoạn báo cáo của mình theo loại nhấp chuột, bạn sẽ thấy các lần nhấp này được chia nhỏ trong hàng "Nhấp qua từ tương tác". Tỷ lệ nhấp được báo cáo trong cột "CTR" và giá mỗi nhấp chuột trung bình được báo cáo trong cột "CPC tr.bình".
  • "Lượt nhấp chuột miễn phí" báo cáo lần nhấp vào Quảng cáo hộp đèn đến một trang đích, trước đó được báo cáo trong báo cáo "Lượt nhấp chuột miễn phí", giờ đây được báo cáo trong cột "Lần nhấp".

Bạn có thể cần thêm một số cột để thấy chúng trong bảng thống kê. Tìm hiểu thêm về cách thêm cột

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố