Tags toevoegen aan uw multivariate experiment

Via de HTML-scripttags die Website Optimizer voor uw experiment genereert, wordt bepaald welke elementen moeten worden gevarieerd, worden gegevens van bezoekers verzameld en gegevens aan u geleverd. De eerste beslissing die u in deze stap moet nemen, is of u de tags zelf installeert of dat u deze taak overlaat aan iemand anders. Deze taak moet worden uitgevoerd door iemand die bekend is met HTML en met de structuur van uw webpagina's. Omdat met dit script een cookie wordt ingesteld, moet u ook controleren of het privacybeleid van uw site het instellen van cookies toestaat.

Als u de tags zelf wilt installeren, moet u drie scripts aan twee pagina's toevoegen:

1. De gecombineerde beheer- en trackingscripts toevoegen aan uw testpagina

De beheer- en trackingscripts voor uw testpagina worden als één gecombineerd blok code aan u geleverd. Het beheerscript zorgt ervoor dat de varianten van het experiment willekeurig worden afgewisseld en dat alle varianten even vaak worden weergegeven. Het trackingscript zorgt ervoor dat bezoeken aan elke pagina worden geregistreerd in de rapporten voor het experiment. Plaats het gecombineerde blok code onmiddellijk na de <head>-tag. Uw testpagina ziet er bijvoorbeeld als volgt uit als de scripts correct zijn geïnstalleerd (scripts worden vetgedrukt weergegeven):

<head>

 <!-- Google Website Optimizer Control Script -->
  <script>
  function utmx_section(){}function utmx(){}

   ... Meer inhoud van uw beheerscript ...

  '" type="text/javascript" charset="utf-8"></sc'+'ript>')})();
  </script>
 <!-- End of Google Website Optimizer Control Script -->

 <!-- Google Website Optimizer Tracking Script -->
  <script type="text/javascript">

   ... Meer inhoud van het trackingscript op uw testpagina ...

  s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();
  </script>
 <!-- End of Google Website Optimizer Tracking Script -->


 ... Eventuele andere inhoud in uw headergedeelte ...

</head>

2. De paginasectiescripts toevoegen aan uw testpagina

Paginasectiescripts wordt gebruikt om de elementen te markeren waarvan tijdens het experiment verschillende varianten worden weergegeven. Gebruik de scripts die worden geleverd door Website Optimizer om het begin en einde van elk element aan te duiden. Daarnaast moet u een unieke naam aan elke paginasectie geven zodat u deze kunt bijhouden in uw experiment.

Stel dat u met uw script een koptekst wilt markeren waarin u mensen welkom heet op uw pagina. De originele HTML-inhoud op uw pagina kan er als volgt uitzien:

<h1>Welkom!</h1>

Nadat u uw sectiescript heeft toegevoegd, ziet de koptekst er als volgt uit (met de aangepaste naam 'Kop' voor deze sectie vetgedrukt):

<h1>
 <script>utmx_section("Kop")</script>
  Welkom.
 </noscript>
</h1>

De oorspronkelijke inhoud, de kop 'Welkom!', blijft in de HTML-code staan. Later geeft u de nieuwe variant van de inhoud op in Website Optimizer. Het script is in dit voorbeeld toegevoegd tussen de tags <h1> en </h1>, waardoor de opmaak voor alle tekstvarianten gelijk blijft. Als u het sectiescript echter toevoegt rondom de HTML-opmaak, kunt u de stijl van een element of zelfs van een hele pagina variëren.

Nog een voorbeeld: stel dat u een afbeelding van een lachend kind heeft toegevoegd. De originele HTML kan er dan als volgt uitzien:

<img src="/afbeeldingen/lachend_kind.jpg">

Nadat u uw sectiescript heeft toegevoegd, ziet de code voor de afbeelding er als volgt uit (met de aangepaste naam 'Afbeelding' voor deze sectie vetgedrukt):

<script>utmx_section("Afbeelding")</script>
 <img src="/afbeeldingen/lachend_kind.jpg">
</noscript>

3. Het conversiescript toevoegen aan uw conversiepagina

Het conversiescript registreert de bezoeken aan uw conversiepagina en moet onmiddellijk na de <head>-openingstag op uw conversiepagina worden geplaatst. Uw conversiepagina ziet er bijvoorbeeld als volgt uit als het conversiescript correct is geïnstalleerd (het conversiescript wordt vetgedrukt weergegeven):

<head>

 <!-- Google Website Optimizer Conversion Script -->
 <script type="text/javascript">

   ... Meer inhoud van het trackingscript op uw conversiepagina ...

  s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();
 </script>
 <!-- End of Google Website Optimizer Conversion Script -->


 ... Eventuele andere inhoud in uw headergedeelte ...

</head>

4. Pagina's valideren

Nadat u alle tags heeft geïnstalleerd, klikt u op 'Pagina's valideren'. Uw pagina's worden door ons validatieprogramma onderzocht, waarbij wordt gecontroleerd of de tags correct zijn geïnstalleerd. Als er een probleem wordt aangetroffen met de installatie, moet u dit eerst oplossen. U kunt ook klikken op Geen toegang tot testpagina? Probeer via offline validatie uw pagina's te uploaden en te valideren.

Zodra uw pagina's gevalideerd zijn, klikt u op 'Doorgaan' om een voorbeeld van het experiment te bekijken en het experiment te starten.

5. Speciale coderingsvoorwaarden

In bepaalde situaties wilt u uw pagina's mogelijk anders coderen. Hieronder volgen voorbeelden van speciale coderingssituaties:

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

false
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
true
73067
false
false
false