Page ng conversion

Isang page ng iyong website na nararating ng isang tao pagkatapos magsagawa ng mahalagang pagkilos, tulad ng page ng kumpirmasyon ng pagbili.

  • Dapat na mararating lang ng mga tao ang page na ito ng iyong site pagkatapos kumumpleto ng conversion, isang pagkilos tulad ng pagbili o pag-sign up na itinuturing mong mahalaga para sa iyong negosyo. Maaaring kasama sa mga halimbawa ng page ng conversion ang page ng kumpirmasyon o page na nagpapasalamat sa customer.
  • Kapag gumamit ka ng pagsubaybay sa conversion, ang page ng conversion na pipiliin mo ay kung saan mo idaragdag ang tag ng conversion na ibibigay ng Google.
  • Maaari kang sumubaybay ng maraming page ng conversion hangga't gusto mo, ngunit tiyakin na maa-access lang ng mga customer ang bawat isa sa mga page na iyon pagkatapos isagawa ang gusto mong pagkilos sa iyong site tulad ng pagbili o pag-sign up para sa newsletter.

Tungkol sa Pagsubaybay sa Conversion

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu