Studieguide inför testet Mobilannonsering

Om konverteringsspårning för telefonsamtal

Om telefonsamtal är viktiga för ditt företag kan du använda konverteringsspårning för att se hur effektivt klick på dina annonser leder till olika typer av telefonsamtal.

Fördelar

  • Se vilka sökord, annonser, annonsgrupper och kampanjer som effektivast leder till värdefulla telefonsamtal till ditt företag.
  • Ta reda på avkastningen på din investering och fatta mer välgrundade beslut om dina annonsutgifter.
  • Använd automatiska budstrategier (som Mål-CPA) som automatiskt optimerar dina kampanjer utifrån dina verksamhetsmål.

Typer av telefonsamtalskonverteringar som du kan spåra

Det finns fyra sätt att spåra telefonsamtalskonverteringar:

  • Samtal från annonser: Spåra samtal som sker direkt via samtalsannonser eller de samtals- och adresstillägg som du använder i dina annonser. Du anger en minimisamtalslängd och varje samtal som varar minst så länge räknas som en konvertering.
  • Samtal till ett telefonnummer på din webbplats: Spåra samtal som sker när någon klickar på din annons och sedan ringer det vidarekopplingsnummer som visas på din webbplats. Du anger en minimisamtalslängd och varje samtal som varar minst så länge räknas som en konvertering.
  • Klick på ett nummer på din mobilwebbplats: Spåra samtal som sker när någon klickar på din annons och sedan klickar på ett telefonnummer, en knapp eller en länk på din mobilwebbplats. I det fallet kan vi endast spåra klicken, inte själva telefonsamtalen.
  • Importera samtalskonverteringar: Importera samtalskonverteringar som du spårar i ett annat system till Google Ads. Med denna metod får du större kontroll över vilka samtal som räknas som konverteringar. Du kan till exempel välja att enbart spåra samtal som konverteringar när de inbegriper försäljning och inkludera värdena på försäljningarna. På så sätt får du mer information om vilka annonser som resulterar i de mest värdefulla samtalen. För att du ska kunna importera samtalskonverteringar måste samtalsdata spåras i ett annat system, till exempel ett CRM-program, och sedan importeras till Google Ads. Läs mer om hur du importerar samtalskonverteringar.

Spårning av samtalskonverteringar från annonser och från en webbplats samt import av samtalskonverteringar kräver att du använder Googles vidarekopplingsnummer. Googles vidarekopplingsnummer är för närvarande tillgängliga i dessa länder.

Ställa in konverteringsspårning för telefonsamtal

Följ anvisningarna i följande artiklar beroende på vilken typ av telefonsamtalskonverteringar du vill mäta:

Säkerhet och sekretess vid webbplatsspårning

Google tillämpar strikta riktlinjer för säkerhet. Endast sidor som innehåller Googles konverteringstagg spåras via det här programmet. Vi använder dessutom datakryptering och säkra servrar.

Tänk på att ge användarna tydlig och grundlig information om de uppgifter du samlar in på dina webbplatser och att inhämta samtycke till datainsamlingen när det är nödvändigt av juridiska skäl.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt