Công cụ dành cho nhà quảng cáo có nhiều tài khoản hoặc tài khoản lớn

Nếu bạn là nhà quảng cáo quản lý nhiều tài khoản hay tài khoản lớn, bạn có rất nhiều khách hàng để tiếp cận. Vì ngày càng có nhiều khách hàng chuyển sang sử dụng nhiều thiết bị để giao tiếp, mua sắm và giải trí, bạn có nhiều cách để tiếp cận họ hơn. Điều đó có nghĩa là bạn có nhiều dữ liệu cần sàng lọc hơn để có được thông tin chi tiết quan trọng về doanh nghiệp của mình.

Để giúp bạn quản lý doanh nghiệp của mình theo những cách đơn giản và dễ mở rộng hơn, Google Ads cung cấp một số công cụ miễn phí, mạnh mẽ để giúp bạn thực hiện những công việc sau:

 • tạo và tùy chỉnh quảng cáo
 • thay đổi trên quy mô lớn cho các chiến dịch
 • tự động đặt giá thầu
 • đo lường sự thành công bằng báo cáo và phân tích mạnh mẽ

Đọc tiếp để tìm hiểu về từng công cụ và xem các liên kết để biết thêm thông tin.

Quản lý nhiều tài khoản Google Ads từ một vị trí

Nếu bạn phải quản lý nhiều tài khoản thì tài khoản người quản lý Google Ads có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian. Hãy dùng tài khoản này để xem và quản lý tất cả các tài khoản Google Ads của bạn - bao gồm các tài khoản người quản lý khác - từ một nơi. Tìm hiểu thêm về tài khoản người quản lý

Công cụ tối ưu hóa quảng cáo

Các công cụ này có thể giúp bạn tạo, kiểm tra và cập nhật quảng cáo trên nhiều tài khoản.

 • Dữ liệu doanh nghiệp: Sử dụng công cụ toàn diện này cho thông tin doanh nghiệp của bạn trong Google Ads. Bạn có thể sử dụng thông tin này để cập nhật quảng cáo của mình theo thời gian thực. Giới thiệu về dữ liệu doanh nghiệp
 • Tùy biến quảng cáo: Cho Google Ads biết cách tùy chỉnh quảng cáo của bạn bằng các cập nhật theo thời gian thực. Giới thiệu về tùy biến quảng cáo
 • URL được nâng cấp: Quy trình quản lý URL đã được cải thiện trong Google Ads, cho phép bạn phân biệt giữa trang đích và các thông số theo dõi. Với những nội dung cải tiến này, bạn có thể tạo các thông số URL tùy chỉnh và giảm khối lượng công việc quản lý tài khoản, thời gian xem xét quảng cáo và thu thập thông tin web trên trang đích. Giới thiệu về URL được nâng cấp

Công cụ bao quát và hiệu quả

Các công cụ tiết kiệm thời gian này có thể giúp bạn nhanh chóng thay đổi tài khoản của mình trên quy mô lớn cho tài khoản của mình.

 • Chỉnh sửa hàng loạt cài đặt chiến dịch: Sử dụng chỉnh sửa hàng loạt để cập nhật cài đặt, ví dụ như vị trí, ngôn ngữ, xoay vòng quảng cáo, v.v... Ví dụ: Bạn có thể sử dụng các bộ lọc để nhanh chóng xác định tất cả các chiến dịch nhắm mục tiêu một vị trí cụ thể. Giới thiệu về chỉnh sửa hàng loạt cài đặt, chỉnh sửa hàng loạt từ khóa hoặc chỉnh sửa hàng loạt văn bản quảng cáo.
   
 • Chỉnh sửa hàng loạt tiện ích quảng cáo: Quản lý tiện ích quảng cáo dễ dàng hơn. Bạn có thể thay đổi hàng loạt tiện ích của mình và chỉnh sửa hàng loạt cài đặt thiết bị, tạo tiện ích trên nhiều chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo chỉ với một vài cú nhấp chuột và tạo cũng như chỉnh sửa các tiện ích sử dụng bảng tính. Giới thiệu về chỉnh sửa hàng loạt tiện ích
 • Chạy các tập lệnh mạnh mẽ, trên nhiều tài khoản: Thực hiện thay đổi tùy chỉnh, trên quy mô lớn cho tài khoản của bạn — bao gồm cả các tài khoản trong MCC — sử dụng mã JavaScript đơn giản. Bạn cũng có thể tạo báo cáo tùy chỉnh và lấy dữ liệu từ Bảng tính Google của mình. Giới thiệu về tập lệnh Google Ads
 • Thực hiện thay đổi với tính năng tải lên hàng loạt: Tải bảng tính xuống, thực hiện thay đổi ngoại tuyến, rồi tải các bảng tính đã cập nhật lên tài khoản của bạn — ngay tại nơi bạn muốn thực hiện thay đổi. Bạn cũng có thể đảm bảo những nội dung thay đổi của mình đã sẵn sàng khi bạn sẵn sàng. Giới thiệu về tính năng tải lên hàng loạt
 • Sử dụng Google Ads Editor: Sử dụng Google Ads Editor để nhanh chóng tải xuống, cập nhật hoặc tạo chiến dịch với công cụ chỉnh sửa hàng loạt mạnh mẽ, sau đó tải các nội dung thay đổi của bạn lên Google Ads. Google Ads Editor cung cấp cho bạn quyền kiểm soát để quản lý và xem nhiều tài khoản cùng một lúc. Bạn cũng có thể sao chép hoặc di chuyển các mục giữa các chiến dịch, tìm kiếm mục trong tài khoản, xem số liệu thống kê tài khoản, và nhanh chóng hoàn tác hoặc thực hiện lại các nội dung thay đổi. Trên hết, bạn có thể tiếp tục làm việc ngay cả khi không có kết nối mạng. Giới thiệu về Google Ads Editor

Công cụ đặt giá thầu tự động

Nếu bạn đang quản lý hàng trăm hoặc hàng ngàn giá thầu từ khóa, hãy xem xét các chiến lược giá thầu tự động để giúp bạn đặt giá thầu thời gian thực trên quy mô lớn. Các chiến lược này có thể giúp tối ưu hóa giá thầu cho các mục tiêu hiệu suất của bạn — trên các chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa cụ thể — trong khi giúp bạn kiểm soát đặt giá thầu thủ công cho những từ khóa quan trọng nhất.

Dưới đây là một số chiến lược đặt giá thầu bạn có thể sử dụng:
 • Giá mỗi hành động (CPA) mục tiêu: Tự động đặt giá thầu để giúp bạn có được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể trong khi vẫn đạt được mục tiêu CPA trung bình.
 • Lợi nhuận trên mức chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu: Tự động đặt giá thầu để tối đa hóa giá trị chuyển đổi, trong khi cố gắng đạt được lợi nhuận trên mức chi tiêu quảng cáo trung bình.
 • Tối đa hóa số lần nhấp: Tự động đặt giá thầu để giúp nhận được nhiều lần nhấp nhất trong giới hạn số tiền chi tiêu mục tiêu bạn chọn.
 • Vị trí mục tiêu trên trang tìm kiếm: Tự động điều chỉnh giá thầu để giúp đưa quảng cáo của bạn lên đầu trang hoặc trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm.
 • Chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu: Tự động đặt giá thầu để giúp bạn nâng thứ hạng quảng cáo của một tên miền khác trong kết quả tìm kiếm.

Công cụ báo cáo và phân tích mạnh mẽ

Hãy xem các báo cáo và thông tin chi tiết có thể hành động mà qua đó, bạn có cái nhìn tổng thể hơn về hiệu suất và ra quyết định kinh doanh tốt hơn.

 

 • Thông tin chi tiết về phiên đấu giá: So sánh hiệu suất của bạn với nhà quảng cáo khác đang tham gia trong cùng phiên đấu giá và xem bạn đang bỏ lỡ cơ hội ở đâu. Thông tin này có thể giúp bạn ra quyết định tốt hơn về lựa chọn giá thầu, ngân sách và từ khóa. Giới thiệu báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá
 • Nhập chuyển đổi: Đôi khi khách hàng tiềm năng bắt nguồn từ adwords chuyển đổi ngoại tuyến. Hoặc bạn muốn báo cáo các chuyển đổi trực tuyến của mình 30 ngày sau khi giảm giá để bạn có thể loại trừ những đơn hàng đã bị trả lại. Bạn có thể làm được điều này với công cụ Nhập chuyển đổi của Google Ads. Giới thiệu về tính năng theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến
 • Nhãn: Áp dụng nhãn cho từ khóa, chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo để nhanh chóng lọc và xem xét dữ liệu quan trọng đối với bạn. Giới thiệu về nhãn
 • Báo cáo địa lý: Sử dụng thông tin địa lý để hiểu tốt hơn về quảng cáo của bạn đang hoạt động như thế nào ở các vị trí khác nhau. Xem nơi khách hàng của bạn sống thực tế hoặc các vị trí mà họ quan tâm. Nếu bạn sử dụng tiện ích vị trí, sử dụng báo cáo khoảng cách để xem quảng cáo của bạn hoạt động như thế nào ở các khoảng cách khác nhau từ doanh nghiệp của bạn. Giới thiệu về đo lường hiệu suất địa lý
 • Báo cáo Cụm từ tìm kiếm: Xem những truy vấn nào thực sự kích hoạt quảng cáo của bạn, để bạn có thể ra quyết định tốt hơn về những từ khóa tích cực và tiêu cực để sử dụng. Giới thiệu về báo cáo Cụm từ tìm kiếm
 • Cột tùy chỉnh: Điều chỉnh các cột trong bảng thống kê của bạn để phân đoạn và hiển thị dữ liệu của bạn theo những cách quan trọng nhất đối với bạn. Giới thiệu về cột tùy chỉnh
 • Báo cáo chi tiết về chiến dịch: Xem những tính năng, cài đặt và thuộc tính nào mà chiến dịch của bạn đang sử dụng để bạn có thể xác định các vấn đề với tài khoản hoặc cơ hội mới.
 • Trình chỉnh sửa báo cáo: Sử dụng công cụ báo cáo mạnh mẽ này để thực hiện phân tích đa chiều và tạo bảng tổng hợp, sơ đồ và biểu đồ, trực tiếp trong trình duyệt của bạn. Giới thiệu về Trình chỉnh sửa báo cáo
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố