Sledovanie hovorov na telefónne číslo na webe

Sledovanie telefonických konverzií pomáha zistiť, ako sa vašim reklamám darí generovať telefonické hovory z vášho webu. Keď niekto navštívi váš web po kliknutí na jednu z vašich reklám, sledovanie telefonických konverzií z webu vám pomôže identifikovať a merať hovory z vášho webu.

Tento druh sledovania konverzií sleduje hovor ako konverziu, ak trvá dlhšie, než je minimálna nastavená dĺžka. Takto môžete odfiltrovať kratšie hovory, ktoré pravdepodobne nezahŕňajú predaj ani iné hodnotné akcie pre vašu firmu.

Skôr než začnete

Ak používate iný systém na sledovanie, kedy hovory vedú k predaju alebo iným konverziám, môžete namiesto toho vytvoriť konverznú akciu importu hovorov. Môžete si tiež pozrieť všetky konverzné akcie hovorov v článku Používanie sledovania telefonických konverzií.

Telefonické konverzie na webe fungujú iba v prípade, že máte povolené rozšírenie o telefonické funkcie. Telefonické číslo, ktoré nastavíte v rozšírení o telefonické hovory, slúži na sledovanie hovorov z vášho webu. Prečítajte si, ako používať rozšírenie o telefonické funkcie.

Výhody

Môžete na to bezplatne využiť dynamicky generované čísla Google na presmerovanie hovorov, ktoré nahradia číslo vašej firmy na webe. To vám umožní zistiť, ktoré konkrétne kľúčové slová, reklamy, reklamné skupiny a kampane vedú k telefonickým konverziám.

V tomto článku si ukážeme, ako sledovať tieto telefonické konverzie pomocou čísla Google na presmerovanie hovorov na vašich webových stránkach.

Požiadavky

Pred nastavením sledovania konverzií pre hovory z webu budete potrebovať:

 • Účet Google Ads: Ešte ho nemáte? Registrujte sa na https://ads.google.com.
 • Aktívne rozšírenie o volanie: Budete potrebovať aspoň jedno rozšírenie o volanie. Môžete si ho nastaviť pred alebo po vytvorení akcie telefonickej konverzie.
 • Firmu v príslušnej krajine: Čísla Google na presmerovanie sú aktuálne dostupné v týchto krajinách.
 • Web: Miesto, kde vložíte kód sledovania konverzií (označuje sa ako značka).
 • Možnosť upravovať web: Vy alebo správca vášho webu musíte mať možnosť pridať značku sledovania konverzií na web a pridať útržok kódu JavaScript na nahradenie čísla firmy číslom Google na presmerovanie hovorov.

Pokyny

Príklad útržku telefónu s voliteľnými parametrami. Nastavenie sledovania konverzií pre hovory na číslo Google na presmerovanie na vašom webe pozostáva z dvoch častí:

1. krok: vytvorenie konverznej akcie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča a v sekcii Meranie na Konverzie.
 3. Kliknite na tlačidlo plus .
 4. Kliknite na položku Telefonické hovory.
 5. Vyberte možnosť Hovory na telefónne číslo na vašom webe.
 6. Vedľa položky Názov konverzie zadajte názov pre konverziu, ktorú chcete sledovať, napríklad „registrácia na odber bulletinu“ alebo „kúpa svadobnej kytice“. Neskôr vám to umožní rozpoznať túto konverznú akciu v prehľadoch konverzií. Môže to byť napríklad názov Telefonické objednávky kvetov či Telefonické rezervácie. 
 7. V rozbaľovacej ponuke vedľa položky Kategória vyberte popis pre konverznú akciu. Kategória vám umožňuje segmentovať konverzie v prehľadoch, aby sa podobné konverzie dali zobrazovať spolu.
 8. Vedľa položky Hodnota zadajte hodnotu jednotlivých hovorov, prípadne vyberte možnosť Nepriraďovať hodnotu, ak ju počítať nechcete
 9.  Vedľa položky Počet vyberte, ako počítať tieto konverzie.
  • Jedno. Toto nastavenie je najvhodnejšie pri získavaní potenciálnych zákazníkov, napríklad pre registračné formuláre na vašom webe. Pre vašu firmu je v tomto prípade po kliknutí na reklamu hodnotná len jedna konverzia.
  • Všetky: Toto nastavenie je najvhodnejšie pre predaje, pri ktorých je pre vašu firmu hodnotná každá konverzia.
 10. Kliknite do poľa Trvanie hovoru. Zadajte, koľko sekúnd musí telefonický hovor trvať, aby sa mohol započítať ako konverzia. 
 11. Kliknite na položku Dĺžka sledovania konverzie. Vyberte pre túto konverznú akciu dĺžku sledovania konverzie. Dĺžku sledovania je možné nastaviť na jeden týždeň až 60 dní. 
 12. (Rozšírené) Kliknite na možnosť Zahrnúť do stĺpca Konverzie. Aktivácia tohto predvoleného nastavenia zahrnie údaje príslušnej konverznej akcie do stĺpca prehľadu Konverzie. Ak zrušíte začiarknutie tohto nastavenia, údaje budú aj napriek tomu zahrnuté do stĺpca Všetky konverzie.

  Údaje v stĺpci Konverzie slúžia automatickým stratégiám ponúkania cien, ako je cieľová návratnosť výdavkov na reklamu, vylepšená cena za kliknutie alebo cieľová CZA. Ak teda optimalizujete svoje konverzie pomocou automatickej stratégie ponúkania cien a nechcete zahrnúť túto konkrétnu konverznú akciu do svojej stratégie ponúkania cien, začiarknutie tohto nastavenia môžete zrušiť. V opačnom prípade ho nechajte začiarknuté. Prečítajte si ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie
 13. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť a pokračovať

Zobrazí sa vám obrazovka s ďalšími krokmi na dokončenie nastavenia sledovania konverzií.

2. krok: nastavenie značky sledovania konverzií

Ak nastavujete sledovanie konverzií prvýkrát, budete musieť pridať na web dva útržky kódu: globálnu značku webu a útržok telefónneho čísla.

Globálna značka webu slúži na pridávanie návštevníkov webu do remarketingových zoznamov Všetci návštevníci (ak ste nastavili remarketing) a nastavenie nových súborov cookie vo vašej doméne. V nich sa budú ukladať informácie o kliknutiach na reklamu, ktorá priviedla používateľa na váš web. Upozorňujeme, že značka sledovania konverzií Google Ads bude môcť použiť tieto informácie o kliknutiach na pripísanie konverzie k vašim kampaniam Google Ads. Uistite sa, že používateľom poskytujete jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete, a že vám dali súhlas na toto zhromažďovanie tam, kde to vyžaduje zákon.

Globálnu značku webu musíte inštalovať na každú stránku svojho webu. Pre každý účet Google Ads však potrebujete iba jednu globálnu značku webu.

Útržok kódu pre telefón nahradí telefónne číslo na vašom webe číslom Google na presmerovanie. Tento útržok nainštalujte na stránkach webu, kde sa zobrazuje vaše telefónne číslo.

 1. V časti Globálna značka webu vyberte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu situáciu a riaďte sa pokynmi pre inštaláciu značky:​
  • Globálnu značku webu som na svoj web nenainštaloval(a): Túto možnosť vyberte, ak značku pre konverznú akciu v účte nastavujete prvýkrát a nenainštalovali ste globálnu značku webu z inej služby Googlu. Táto možnosť zobrazuje kompletnú globálnu značku webu. Ak chcete značku inštalovať, skopírujte kód značky a prilepte ho na každú stránku svojho webu medzi značky <head></head>.

   Tu je príklad globálnej značky webu, kde CONVERSION_ID predstavuje konverzný identifikátor, ktorý je jedinečný pre váš účet Google Ads:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

    
  • Globálnu značku webu som na svoj web nainštaloval/‑a z inej služby Googlu (napríklad: Google Analytics) alebo iného účtu Google Ads: V tomto prípade už nebudete musieť na svoj web opätovne pridať globálnu značku webu. Ak však chcete, aby v tomto účte fungovalo sledovanie konverzií, budete musieť do každej inštancie globálnej značky webu pridať príkaz config (časť kódu, ktorá obsahuje váš konverzný identifikátor). Táto možnosť zobrazuje príkaz, kde AW-CONVERSION_ID predstavuje konverzný identifikátor vášho účtu:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Pridajte príkaz config do každej inštancie globálnej značky webu na svojom webe priamo nad uzatváraciu značku </script>. 

   Tu uvádzame príklad globálnej značky webu, ktorá je konfigurovaná pre Google Analytics a Google Ads, spolu so zvýrazneným príkazom config pre účet Google Ads:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">
   </script>
   <script>
     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
   </script>

  • Globálnu značku webu som už na svoj web nainštaloval/‑a pri vytváraní inej konverznej akcie v tomto účte Google Ads: V tomto prípade už nebudete musieť na svoj web opätovne pridať globálnu značku webu. Stačí sa ubezpečiť, že globálna značka webu sa zobrazuje na každej stránke vášho webu a že príkaz config obsahuje v každej inštancii značky konverzný identifikátor vášho účtu. Konverzný identifikátor sa zobrazí, keď vyberiete túto možnosť.
 2. (Voliteľné) Upravte globálnu značku webu podľa svojich preferencií:  

  • Ak nechcete, aby globálna značka webu pridávala návštevníkov webu do vašich remarketingových zoznamov, pridajte nasledujúcu zvýraznenú časť do príkazu config globálnej značky webu:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • Ak nechcete, aby globálna značka webu nastavila na vašej webovej doméne súbory cookie hostiteľskej domény, pridajte nasledujúcu zvýraznenú časť do príkazu config globálnej značky webu:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Tento krok však neodporúčame, pretože vedie k menej presnému meraniu konverzií.

 3. Skopírujte globálnu značku webu a potom sa riaďte pokynmi na jej pridanie na váš web.

 4. Vedľa možnosti Útržok kódu pre telefón vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Zadajte svoje telefónne číslo tak, ako sa zobrazuje na vašom webe. Zadajte telefónne číslo, pre ktoré chcete sledovať prichádzajúce hovory. Nezabudnite zadať presne identické čísla, ako sú uvedené na vašom webe. Ak je napríklad pred číslom na vašom webe uvedená predvoľba krajiny, uveďte ju aj tu. Ak číslo na vašom webe kód krajiny nepoužíva, neuveďte ho ani tu. Potom kliknite na Vytvoriť útržok. (Upozorňujeme, že táto možnosť nefunguje, ak chcete na svojom webe sledovať viaceré telefónne čísla.)

   Príklad: Číslo na svojom webe uvediete ako 1-650-555-5555. Číslo je potrebné zadať ako 1-650-555-5555. Ak ho zadáte ako 650-555-5555 alebo 555-5555, Google Ads nedokáže správne nájsť vaše číslo a sledovať konverzie.

  • Nezadávajte číslo. Kód webu budete musieť upraviť manuálne. Ak vyberiete túto možnosť, budete sa musieť riadiť pokynmi uvedenými nižšie a po inštalácii značky upraviť kód webu manuálne. Táto možnosť je pokročilejšia a odporúča sa iba v prípade, že viete používať JavaScript. Odporúčame ju použiť, ak chcete na svojom webe sledovať hovory na viaceré telefónne čísla.

 5. V časti Inštalácia útržka kódu pre telefón sa zobrazí útržok kódu pre telefón založený na vybranej možnosti. Ak chcete útržok pridať na svoj web ihneď, skopírujte ho. Ak ho chcete pridať neskôr, kliknite na možnosť Stiahnuť útržok

 6. Otvorte kód HTML stránky, na ktorej sa telefónne číslo zobrazuje na vašom webe.

 7. Prilepte útržok telefónneho čísla medzi značky vymedzujúce hlavičku stránky (<head></head>) priamo za globálnu značku webu.

 8. Uložte zmeny na webovej stránke.

 9. Kliknite na položku Ďalej.

 10. Kliknite na Hotovo

Príklad

Tu uvádzame príklady kódu HTML pred pridaním značky sledovania konverzie a po ňom:

Vzorový kód HTML pred prilepením kódu sledovania konverzií (ide len o vzor, nevkladajte ho do kódu svojho webu)

<html>
<head>
<title>Ukážkový súbor HTML</title>
</head>
<body>

Toto je telo vašej webovej stránky.
</body>
</html>


Vzorový kód HTML po prilepení kódu sledovania konverzií (ide len o vzor, nevkladajte ho do kódu svojho webu)

<html>
<head>
<title>Ukážkový súbor HTML</title>


<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: AW-CONVERSION_ID -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

</script>

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555's
  });
</script>

</head>
<body>
Toto je telo vašej webovej stránky.
</body>
</html>

Sledovanie hovorov na telefónne číslo na webe pomocou Správcu značiek Google

Pomocou Správcu značiek Google môžete sledovať hovory na telefónne číslo na svojom webe. Stačí implementovať globálnu značku webu a útržok udalosti do vlastnej značky HTML Správcu značiek Google.
 
Ak chcete implementovať globálnu značku webu a útržok udalosti do rovnakej vlastnej značky HTML Správcu značiek Google, postupujte takto:

 1. Vytvorte vlastnú značku HTML. Potom do nej vložte globálnu značku webu a útržok udalosti gTag.
 2. Nastavte spúšťač tak, aby spustil napríklad Všetky stránky (Zobrazenie stránky).

Po dokončení Google Tag Assistant zobrazí značku spustenú na základe udalosti a Metrické údaje hovoru z webu. Ak chcete zobraziť ukážku webu, prejdite do režimu ukážky a ladenia Správcu značiek Google.

Poznámka

Ak sa globálna značka webu a značka útržka udalosti nachádzajú v osobitných vlastných značkách HTML Správcu značiek Google, musíte povoliť sekvenciám značiek, aby spustili značku útržka udalosti až po spustení útržka globálnej značky. Globálna značka webu vlastného kódu HTML sa musí spustiť ešte pred útržkom udalosti pre telefonické konverzie z webov. 

Manuálna úprava kódu webu na zobrazenie čísla Google na presmerovanie 

Ak ste poskytli telefónne číslo na svojom webe počas vykonávania krokov vyššie, kroky uvedené ďalej vykonávať nemusíte. Ak ste vybrali možnosť Nezadať telefónne číslo, musíte vy alebo váš správca webu vykonať tieto kroky:

 1. Otvorte kód HTML stránky, kde ste pridali útržok telefónneho čísla, čiže stránku, kde sa zobrazuje vaše telefónne číslo. Útržok telefónneho čísla bude vyzerať ako vzorový kód nižšie, pričom CONVERSION_ID predstavuje identifikátor konverzie a CONVERSION_LABEL predstavuje štítok konverzie:

  <script>
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
      'phone_conversion_number': 'REPLACE WITH VALUE'
    });
  </script>

 2. V prípade parametra phone_conversion_number nahraďte reťazec REPLACE WITH VALUE svojim firemným telefónnym číslom. Skontrolujte, či sa číslo presne zhoduje s číslom na vašej stránke a zahŕňa akékoľvek príslušné kódy krajiny.
 3. (Voliteľné) Pridajte do svojho útržku telefónneho čísla nasledujúce voliteľné parametre. Postupujte podľa týchto pokynov a zadajte hodnoty pre nasledujúce parametre:
  1. phone_conversion_callback: Zadajte funkciu spätného volania. Táto funkcia bude vyvolaná dvomi argumentmi. Prvým argumentom je formátované telefónne číslo (v rovnakom formáte ako parameter phone_conversion_number). Druhým argumentom je telefónne číslo v obyčajnom formáte (napríklad 18001234567).
  2. phone_conversion_css_class: Zadajte názov triedy CSS. Obsah všetkých prvkov tejto triedy sa nahradí formátovaným telefónnym číslom.
  3. phone_conversion_options: Môžete zadať jednu z nasledujúcich možností:
   • timeout: Maximálny čas v milisekundách na načítanie čísla. Ak sa číslo nepodarí získať počas tohto času, do parametra target sa neodošle žiadne číslo. Predvolený časový limit je 5 000 milisekúnd.
   • cache: Ak chcete deaktivovať dočasné uloženie načítaného čísla do súboru cookie, nastavte možnosť false. V opačnom prípade nastavte možnosť true.

  Príklad útržku telefónneho čísla s voliteľnými parametrami

  <script>
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
      'phone_conversion_number': '1-650-555-5555',
      'phone_conversion_callback': function(formatted_number, mobile_number) {
        // formatted_number: číslo na zobrazenie, v rovnakom formáte ako 
        //     číslo odovzdané do parametra 'phone_conversion_number'. 
        //     (v tomto prípade je to číslo '1-650-555-5555')
        // mobile_number: číslo formátované na použitie v odkaze, na ktorý sa dá kliknúť,
        //      s tel:-URI (v tomto prípade '+16505555555')
        var e = document.getElementById("number");
        e.innerHTML = "";
        e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
      },
      'phone_conversion_options': {
        'timeout': 20,
        'cache': false
    }
  });
  </script>

   
 4. Uložte zmeny na webovej stránke. 

Príklady uvedené nižšie ilustrujú spôsob implementácie tohto útržku kódu v troch odlišných prípadoch použitia.

1. príklad: nahradenie statického telefónneho čísla číslom Google na presmerovanie hovorov

Táto funkcia načíta telefónne číslo a nahradí obsah všetkých značiek span danej triedy. V tomto príklade sa telefónne číslo 1-800-123-4567 v rámci značky span nahradí dynamicky generovaným formátovaným číslom na presmerovanie hovorov.

 1.  Pridajte parameter phone_conversion_css_class s hodnotou čísla do svojho útržku telefónneho čísla. V príklade uvedenom nižšie je tento riadok zvýraznený:

    <script type="text/javascript">
      gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
        'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
        'phone_conversion_css_class':'number'
      });
    </script>

 2. V kóde HTML pre webovú stránku, ktorá obsahuje vaše telefónne číslo (prípadne čísla), pridajte triedu z parametra phone_conversion_css_class (zvýraznenú v príklade nižšie) do značky span, ktorá obsahuje vaše telefónne číslo.
  <body>
      <span class="number">1-800-123-4567</span>
  </body>

2. príklad: postúpenie čísla Google na presmerovanie hovorov do vlastnej funkcie spätného volania

Telefónne číslo sa načíta a odošle do funkcie spätného volania. Funkcia spätného volania v príklade nahradí obsah prvku s identifikátorom „number“ naformátovaným číslom na presmerovanie hovorov.

 1. Aktualizujte svoj útržok telefónneho čísla tak, aby sa zhodoval so vzorovým kódom uvedeným nižšie. Číslo 1-800-123-4567 nahraďte telefónnym číslom, ktoré je uvedené na vašom webe. Nezabudnite tiež nahradiť CONVERSION_ID konverzným identifikátorom jedinečným pre váš účet Google Ads a CONVERSION_LABEL štítkom konverzie jedinečným pre konverznú akciu.

    <script type="text/javascript">
      var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
        // formatted_number: číslo na zobrazenie, v rovnakom formáte ako
        //        'phone_conversion_number'.
        //        (v tomto prípade je to číslo '1-800-123-4567')
        // mobile_number: číslo formátované na použitie v odkaze, na ktorý sa dá kliknúť,
        //        s tel:-URI (v tomto prípade '+18001234567')
        var e = document.getElementById("number");
        e.innerHTML = "";
        e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
      };

      gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
        'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
        'phone_conversion_callback': callback
      });
    </script>

 2. V kóde HTML pre webovú stránku, ktorá obsahuje vaše telefónne číslo (prípadne čísla), pridajte parameter identifikátora s hodnotou čísla (zvýraznený v príklade nižšie) do značky span, ktorá obsahuje vaše telefónne číslo.
  <body>
    <span id="number">1-800-123-4567</span>
  </body>

Ak chcete uľahčiť zavolanie do vašej firmy aj ľuďom, ktorí si váš web prehliadajú na mobilnom telefóne, môžete číslo Google na presmerovanie hovorov nastaviť tak, aby sa naň dalo kliknúť.

3. príklad: postúpenie čísla Google na presmerovanie hovorov do prispôsobenej funkcie spätného volania na webových stránkach pre mobily
Na webových stránkach pre mobily obsahujúcich telefónne číslo, na ktoré sa dá kliknúť, nahraďte zobrazované číslo aj číslo, na ktoré sa po kliknutí zavolá. Na tento účel je potrebné použiť funkciu spätného volania.

 1. Aktualizujte svoj útržok telefónneho čísla tak, aby sa zhodoval so vzorovým kódom uvedeným nižšie. Číslo 1-800-123-4567 nahraďte telefónnym číslom, ktoré je uvedené na vašom webe. Nezabudnite tiež nahradiť CONVERSION_ID konverzným identifikátorom jedinečným pre váš účet Google Ads a CONVERSION_LABEL štítkom konverzie jedinečným pre konverznú akciu.

    <script type="text/javascript">
      var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
        // formatted_number: číslo na zobrazenie, v rovnakom formáte ako
        //        'phone_conversion_number'.
        //        (v tomto prípade je to číslo '1-800-123-4567')
        // mobile_number: číslo formátované na použitie v odkaze, na ktorý sa dá kliknúť
        //        s tel:-URI (v tomto prípade '+18001234567')
        var e = document.getElementById("number");
        e.href = "tel:" + mobile_number;
        e.innerHTML = "";
        e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
      };
      gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
        'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
        'phone_conversion_callback': callback
      });
    </script>

   
 2. V kóde HTML pre webovú stránku, ktorá obsahuje vaše telefónne číslo (prípadne čísla), pridajte atribút identifikátora s hodnotou čísla (zvýraznený v príklade nižšie) do značky <a>, ktorá obsahuje vaše telefónne číslo.

  <body>
    <a href="tel:18001234567" id="number">1-800-123-4567</a>
  </body>

Kontrola kódu

Môže trvať až hodinu, kým vaše reklamy budú povolené pre túto konverznú akciu. Ak sa chcete uistiť, že to funguje, uskutočnite vyhľadávanie, ktoré zobrazí vašu reklamu a potom na reklamu kliknite a navštívte svoje webové stránky (za kliknutie vám bude účtovaný poplatok). Vaše bežné telefónne číslo by malo byť nahradené číslom Google na presmerovanie.

Ak vykonávate opakované testy, pred opätovným kliknutím na reklamu odstráňte z prehliadača súbor cookie „gwcc“.

 

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory