Spor anrop til et telefonnummer på et nettsted

Med sporing av samtalekonverteringer kan du se hvor effektive annonsene dine er med tanke på å generere telefonsamtaler fra nettstedet ditt. Når noen besøker nettstedet ditt etter å ha klikket på en av annonsene dine, kan du registrere og identifisere samtalene fra nettstedet ditt med sporing av samtalekonverteringer.

Med denne typen konverteringssporing telles en telefonsamtale som en konvertering når samtalens varighet tilsvarer eller overskrider minimumsvarigheten du angir. Du kan dermed filtrere ut kortere samtaler som sannsynligvis ikke fører til salg eller andre handlinger som er verdifulle for bedriften din.

Før du begynner

Hvis du bruker et annet system til å spore samtaler som fører til salg eller andre konverteringer, er det kanskje bedre å opprette en konverteringshandling for importering av samtalekonverteringer. Du kan også se alle konverteringshandlingene for samtalekonverteringer i artikkelen Bruk av konverteringssporing for samtalekonverteringer.

Hvis du vil importere samtalekonverteringer på nettstedet, må du ha slått på anropsutvidelser. Vi sporer samtalene fra nettstedet ditt med telefonnummeret i anropsutvidelsen din. Finn ut hvordan du kan bruker anropsutvidelser

Fordeler

Du kan bruke dynamisk genererte Google-viderekoblingsnumre som erstatter bedriftsnummeret på nettstedet ditt – helt uten kostnad. Slik kan du se hvilke spesifikke søkeord, annonser, annonsegrupper og kampanjer som genererer flest samtalekonverteringer.

I det følgende forklarer vi hvordan du kan spore disse samtalekonverteringene ved hjelp av et Google-viderekoblingsnummer på nettstedet ditt.

Krav

Du trenger følgende før du kan konfigurere konverteringssporing for anrop fra et nettsted:

 • En Google Ads-konto: Har du ikke noen konto ennå? Registrer deg på https://ads.google.com.
 • En aktiv anropsutvidelse: Du må ha minst én anropsutvidelse. Du kan konfigurere utvidelsen/annonsen før eller etter at du oppretter en konverteringshandling for samtalekonverteringer.
 • En bedrift i et kvalifisert land: Google-viderekoblingsnumre er for øyeblikket tilgjengelig i disse landene.
 • Et nettsted: Det er her du setter inn koden for konverteringssporing («taggen»).
 • Mulighet til å redigere nettstedet: Enten du eller nettredaktøren din må kunne legge til taggen for konverteringssporing på nettstedet ditt, og legge til en JavaScript-kodebit for å bytte ut bedriftsnummeret ditt med et Google-viderekoblingsnummer.

Veiledning

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Når du skal konfigurere konverteringssporing for anrop til et Google-viderekoblingsnummer på nettstedet ditt, må du gjennom en todelt prosess:

Trinn 1: Konfigurer en konverteringshandling

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Verktøy-fanen, og velg Konverteringer på rullegardinmenyen.
  Velg «Konverteringer» i menyen
 3. Klikk på + Konvertering-knappen.
  Ny konverteringshandling
 4. Velg «Telefonhenvendelser»-alternativet.New phone call conversion
 5. Velg Anrop til et telefonnummer på nettstedet ditt.
 6. Klikk på Navn. Skriv inn navnet på den telefonsamtalekonverteringen du ønsker å spore. På denne måten er det enklere å gjenkjenne denne handlingen senere når den vises i konverteringsrapportene. Eksempler kan være «Blomsterbestillinger via telefon» eller «Anrop om bestillinger». Klikk på Ferdig.
 7. Klikk på Verdi. Skriv inn en verdi for hver samtale, eller velg «Ikke angi noen verdi til denne konverteringstypen» hvis du foretrekker å ikke registrere en verdi. Klikk på Fullført.
 8. Klikk på Anropsvarighet. Angi hvor lenge en samtale må vare, i sekunder, for at den skal telles som en konvertering. Klikk på Fullført.
 9. Klikk på Antall. Velg om du vil telle alle konverteringer eller én konvertering per annonseklikk. «Alle» passer best for salg, mens «Én» passer best for potensielle kunder. Klikk på Ferdig.
 10. Klikk på Konverteringsvindu. Velg et konverteringsvindu (hvor lenge etter et annonseklikk eller en annonsevisning du ønsker å spore konverteringer) for denne konverteringshandlingen. Vinduet kan være på mellom én uke og 60 dager. Klikk på Fullført.
 11. Klikk på Kategori. Velg kategorien som er mest dekkende for konverteringen. Valget som gjøres her, brukes kun for å segmentere konverteringsrapportene dine. Du kan endre det når som helst. Klikk på Ferdig.
 12. (Avansert) Klikk på Ta med i «Konverteringer»-kolonnen. Hvis du slår på denne innstillingen – som er valgt som standard – blir data for denne konverteringshandlingen tatt med i rapporteringskolonnen «Konverteringer». Selv om du fjerner avmerkingen av denne innstillingen, inkluderes dataene fortsatt i «Alle konverteringer»-kolonnen.

  Dataene i «Konverteringer»-kolonnen blir brukt i automatiske budstrategier, for eksempel målavkastning på annonseringsforbruk, utvidet kostnad per klikk eller mål-CPA. Hvis du bruker en automatisk budstrategi for å optimalisere for konverteringer, og ikke ønsker å ta med denne konverteringshandlingen i budstrategien, kan du fjerne avmerkingen for denne innstillingen. I motsatt fall lar du avmerkingen stå. Klikk på Ferdig.
 13. Klikk på Lagre og fortsett

Trinn 2: Installer en tag for konverteringssporing

Nå kan du se de neste trinnene du må gjennom for å fullføre konfigureringen av konverteringssporingen.

 1. Under «1. Installer taggen for konverteringssporing» kan du se Telefonnummer-innstillingen. Velg ett av alternativene:
  • Oppgi telefonnummeret slik det vises på nettstedet ditt. Oppgi telefonnummeret du vil spore anrop til. Påse at du oppgir nummeret eksakt slik det vises på nettstedet ditt. Hvis nummeret på nettstedet for eksempel inneholder en landkode, må du ta med den her. Inneholder derimot nummeret ikke noen landkode, skal du heller ikke ta den med her. Klikk så på Opprett tag. (Du bør være oppmerksom på at dette alternativet ikke fungerer dersom du vil spore flere telefonnumre på nettstedet.)
   • Eksempel: Nummeret på nettstedet ditt er 1-650-555-5555. Da må du oppgi nummeret som 1-650-555-5555. Hvis du skriver inn 650-555-5555 eller 555-5555, finner ikke AdWords nummeret ditt, og da blir ikke konverteringene dine sporet.
  • Ikke oppgi noe nummer. Du må endre koden på nettstedet ditt manuelt. Hvis du velger dette alternativet, må du følge veiledningen nedenfor for å kunne endre koden på nettstedet ditt manuelt etter at du har installert taggen. Dette er et mer avansert alternativ vi bare anbefaler til brukere med god kunnskap om JavaScript. Du bør bruke dette alternativet dersom du vil spore anrop til flere telefonnumre på nettstedet ditt.
 2. Taggen din for konverteringssporing vises nå i det grå feltet. Velg hvordan taggen skal lagres:
  • Kopiér taggen fra feltet.
  • For å lagre taggen, klikk på Lagre instruksjoner og tag nederst.
  • For å sende taggen per e-post til nettredaktøren din, klikk på Send instruksjoner og tag per e-post nederst.
 3. Åpne HTML-innholdet for siden der bedriftens telefonnummer vises på nettstedet ditt.
 4. Lim inn taggen du genererte i den første delen ovenfor, mellom (<head></head>)-taggene på siden.

  Eksempel

  Her kan du se eksempler på HTML-innhold både før og etter at taggen for konverteringssporing er lagt til:

  Eksempel på HTML-kode før koden for konverteringssporing (dette er bare et eksempel og må ikke brukes i koden for nettstedet ditt):

  <html>
  <head>
  <title>Eksempelfil i HTML-format</title>
  </head>
  <body>
  Dette er «body»-delen av nettsiden din.
  </body>
  </html>
  

  Eksempel på HTML-innhold etter at koden for konverteringssporing er satt inn (dette er bare et eksempel og må ikke brukes i koden for nettstedet ditt):

  <html>
  <head>
  <title>Eksempelfil i HTML-format</title>
  <script type="text/javascript">
  (function(a,e,c,f,g,b,d){var h={ak:"123456789",cl:"_ABcDEFg12hI34567jK"};a[c]=a[c]||function(){(a[c].q=a[c].q||[]).push(arguments)};a[f]||(a[f]=h.ak);b=e.createElement(g);b.async=1;b.src="//www.gstatic.com/wcm/loader.js";d=e.getElementsByTagName(g)[0];d.parentNode.insertBefore(b,d);a._googWcmGet=function(b,d,e){a[c](2,b,h,d,null,new Date,e)}})(window,document,"_googWcmImpl","_googWcmAk","script");
  </script> 

  Tips: Google Tag Manager

   
  Med Google Tag Manager – et administrasjonssystem for tagger – kan du raskt og enkelt oppdatere tagger og kodebiter på nettstedet ditt. Du kan installere taggen din for konverteringssporing med Google Tag Manager. 

Rediger koden på nettstedet ditt manuelt for å vise et Google-viderekoblingsnummer

Hvis du oppga telefonnummeret ditt i Telefonnummer-innstillingen i trinn 2 ovenfor, trenger du ikke å følge fremgangsmåten nedenfor. Hvis du valgte «Ikke oppgi noe nummer», må du eller nettredaktøren din gjøre følgende:

På siden der du limte inn taggen for konverteringssporing ovenfor, må du legge til en JavaScript-kodebit som erstatter telefonnummeret ditt med et Google-viderekoblingsnummer, via _googWcmGet-funksjonen. Denne funksjonen har følgende parametre: _googWcmGet(mål, bedriftsnummer, alternativer)

 • target (mål): Dette er enten et CSS-klassenavn eller en funksjon for tilbakeringing.
  • Hvis målet er et CSS-klassenavn, blir innholdet i alle elementene som tilhører den aktuelle klassen, erstattet med et formatert telefonnummer.
  • Hvis målet er en funksjon, blir den kjørt med to argumenter. Det første argumentet er det formaterte telefonnummeret (i det samme formatet som business_number-parameteren. Det andre argumentet er telefonnummeret i vanlig format (eksempel: 18001234567).
  Som standard må target-elementet vise bedriftens telefonnummer, slik at kundene ser et telefonnummer som fungerer, når Google-viderekoblingsnummeret ikke vises.
 • business_number (bedriftsnummer): Dette er telefonnummeret til bedriften.
 • options (alternativer): Dette er et valgfritt objekt med følgende alternativer:
  • timeout (tidsavbrudd): Dette er den maksimale tiden, målt i millisekunder, som er tillatt ved henting av numre. Hvis det ikke blir hentet noe nummer innen denne tiden, sendes det ikke noe nummer til målet. Standardtidsavbruddet er på 5000 millisekunder.
  • cache (buffer): Hvis denne innstillingen er false, blir nummeret ikke bufret i en informasjonskapsel.

I eksemplene nedenfor ser du hvordan du implementerer denne kodebiten for tre ulike bruksområder.

Eksempel 1: Bytt ut det statiske telefonnummeret ditt med et viderekoblingsnummer fra Google

Ved å bruke denne funksjonen hentes et telefonnummer som erstatter innholdet i alle span-tagger for den aktuelle klassen. I dette eksempelet blir telefonnummeret 1-800-123-4567 i span-taggen erstattet av følgende dynamisk genererte, formaterte viderekoblingsnummer:

		<body onload="_googWcmGet('number', '1-800-123-4567')">
		  <span class="number">1-800-123-4567</span>
		</body>

Eksempel 2: Send Google-viderekoblingsnummeret til en tilpasset funksjon for tilbakeringing

I dette eksempelet blir et telefonnummer hentet og sendt til en tilbakeringingsfunksjon. I eksempelfunksjonen for tilbakeringing erstattes innholdet i et element med ID-en «number» med det formaterte viderekoblingsnummeret.

		<head> 
		  <script type="text/javascript">
		    var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
		      // formatted_number: nummeret som skal vises, i samme format som
		      //    nummeret som sendes til _googWcmGet().
		      //    (i dette tilfellet: '1-800-123-4567')
		      // mobile_number: et nummer som er formatert for bruk i en klikkbar link
		      //    med tel:-URI (i dette tilfellet: '+18001234567')
		      var e = document.getElementById("number");
		      e.innerHTML = "";
		      e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
		    };
		  </script>
		</head>
		<body onload="_googWcmGet(callback, '1-800-123-4567')">
		  <span id="number">1-800-123-4567</span>
		</body>
		 

For å gjøre det enklere å ringe bedriften din for dem som besøker nettstedet ditt via en mobiltelefon, kan du gjøre Google-viderekoblingsnummeret klikkbart.

Eksempel 3: Overfør Google-viderekoblingsnummeret til en tilpasset tilbakeringingsfunksjon på mobilnettstedet ditt

På mobilnettsider med et klikkbart telefonnummer kan du erstatte både nummeret som blir vist, og nummeret som ringes når noen klikker på nummeret. Dette krever at du bruker funksjonen for tilbakeringing.

		<head>
		  <script type="text/javascript">
		    var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
		      // formatted_number: nummeret som skal vises, i samme format som
		      //    nummeret som sendes til _googWcmGet().
		      //    (i dette tilfellet: '1-800-123-4567')
		      // mobile_number: et nummer som er formatert for bruk i en klikkbar link
		      //    med tel:-URI (i dette tilfellet: '+18001234567')
		      var e = document.getElementById("number_link");
		      e.href = "tel:" + mobile_number;
		      e.innerHTML = "";
		      e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
		    };
		  </script>
		</head>
		<body onload="_googWcmGet(callback, '1-800-123-4567')">
			  <a href="tel:18001234567" id="number_link">
				1-800-123-4567</a>
		</body>

Kontrollér koden din

Det kan ta opptil en time før annonsene dine kan aktiveres for denne konverteringshandlingen. Hvis du vil sjekke at den virker, kan du kjøre et søk som utløser annonsen din, og deretter klikke på annonsen for å gå til nettsiden din (du belastes for klikket). Det vanlige telefonnummeret ditt skal nå være erstattet av et viderekoblingsnummer fra Google.

Hvis du vil teste dette flere ganger, må du slette informasjonskapselen kalt «gwcm» fra nettleseren din etter hver gang du klikker på en annonse.

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?