Spor anrop til et telefonnummer på et nettsted

Med sporing av samtalekonverteringer kan du se hvor effektive annonsene dine er med tanke på å generere telefonsamtaler fra nettstedet ditt. Når noen besøker nettstedet ditt etter å ha klikket på en av annonsene dine, kan du registrere og identifisere samtalene fra nettstedet ditt med sporing av samtalekonverteringer.

Med denne typen konverteringssporing telles en telefonsamtale som en konvertering når samtalens varighet tilsvarer eller overskrider minimumsvarigheten du har angitt. Du kan dermed filtrere ut kortere anrop som sannsynligvis ikke fører til salg eller andre handlinger som er lønnsomme for bedriften.

Du kan bruke dynamisk genererte Google-viderekoblingsnumre som erstatter bedriftsnummeret på nettstedet ditt – helt gratis. Slik kan du se hvilke spesifikke søkeord, kampanjer, annonser eller annonsegrupper som genererer flest samtalekonverteringer.

Tips: Anropsanalyse og -rapportering er nå tilgjengelig i Google Analytics. Hvis du har en Google Analytics-konto, får du tilgang til rapportering om anrop til nettstedet ditt hvis du aktiverer samtalekonverteringer på nettstedet. Beregninger for anropsanalyse er tilgjengelig som et av alternativene for beregningsgrupper i Google Ads-rapportene.

Før du begynner

Hvis du bruker et annet system til å spore anrop som fører til salg eller andre konverteringer, er det kanskje bedre å opprette en funksjon som importerer konverteringshandlinger for anrop. Du kan også se alle konverteringshandlingene for anrop i artikkelen om sporing av samtalekonverteringer.

Hvis du vil importere samtalekonverteringer på nettstedet, må du ha slått på anropsutvidelser. Vi sporer samtalene fra nettstedet med telefonnummeret i anropsutvidelsen din. Finn ut hvordan du kan bruke anropsutvidelser

Du trenger følgende før du kan konfigurere konverteringssporing for anrop fra et nettsted:

 • En Google Ads-konto. En konto er obligatorisk.
 • En aktiv anropsutvidelse: Du må ha minst én anropsutvidelse. Du kan konfigurere denne før eller etter at du oppretter en konverteringshandling for anrop.
 • En bedrift i et kvalifisert land: Google-viderekoblingsnumre er for øyeblikket tilgjengelig i disse landene.
 • Et nettsted: Det er her du setter inn koden for konverteringssporing («taggen»).
 • Mulighet til å redigere nettstedet: Enten du eller nettredaktøren din må kunne legge til taggen for konverteringssporing på nettstedet ditt, og legge til en JavaScript-kodebit for å bytte ut bedriftsnummeret ditt med et Google-viderekoblingsnummer.

Veiledning

Du må gjennom en todelt prosess når du skal konfigurere konverteringssporing for anrop til et Google-viderekoblingsnummer på nettstedet ditt:

1. Opprett en konverteringshandling

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre og så på Konverteringer under Måling.
 3. Klikk på plussknappen .
 4. Klikk på Telefonsamtaler.
 5. Velg Anrop til et telefonnummer på nettstedet ditt.
 6. Skriv inn navnet på konverteringen du vil spore, ved siden av Konverteringsnavn. Dermed blir det enklere å finne denne konverteringshandlingen igjen i konverteringsrapportene på et senere tidspunkt. Som eksempler kan vi nevne «Blomsterbestillinger via telefon» eller «Anrop om bestillinger».
 7. Velg en beskrivelse av konverteringshandlingen din fra rullegardinmenyen, ved siden av Kategori. Med kategorier kan du segmentere konverteringene i rapporter, slik at du kan se lignende konverteringer ved siden av hverandre.
 8. Skriv inn en verdi for hvert anrop ved siden av Verdi. Hvis du derimot foretrekker å ikke telle dem, kan du i stedet velge Ikke bruk en verdi.
 9. Velg hvordan konverteringene dine skal telles, ved siden av Telling.
  • Én: Dette er den beste innstillingen for aktivitet fra potensielle kunder, for eksempel registreringer via et skjema på nettstedet ditt, hvor det er sannsynlig at bare én konvertering per annonseklikk er av verdi for bedriften din.
  • Alle: Dette er den beste innstillingen for salg, altså når hver enkelt konvertering sannsynligvis er av verdi for bedriften din.
 10. Klikk på Anropsvarighet. Angi hvor lenge en samtale må vare (i sekunder) for at den skal telles som en konvertering.
 11. Klikk på Konverteringsvindu for klikk. Velg et konverteringsvindu for denne konverteringshandlingen. Vinduet kan være på 1–30 dager.
 12. (Avansert:) Klikk på Ta med i Konverteringer. Hvis du har denne innstillingen aktivert, som er standard, blir data om denne konverteringshandlingen tatt med i Konverteringer-kolonnen i rapportene. Selv om du fjerner avmerkingen for denne innstillingen, blir dataene fortsatt tatt med i «Alle konverteringer»-kolonnen.
  • Dataene i Konverteringer-kolonnen blir brukt i automatiske budstrategier, for eksempel mål-CPA, mål-ROAS og utvidet kostnad per klikk. Hvis du optimaliserer for konverteringer i en automatisk budstrategi og ikke ønsker å ta med denne konverteringshandlingen i budstrategien, kan du fjerne avmerkingen for denne innstillingen. I motsatt fall trenger du ikke å gjøre noe. Finn ut mer om Ta med i Konverteringer-innstillingen.
 13. Klikk på Opprett og fortsett.

Nå får du se fremgangsmåten du må følge for å fullføre konfigureringen av konverteringssporingen.

2. Konfigurer taggen for konverteringssporing

Hvis du skal konfigurere konverteringssporing for første gang, må du legge til to kodebiter på nettstedet ditt: en telefonkodebit og den globale nettstedstaggen.

Med den globale nettstedstaggen legges besøkende på nettstedet ditt til i «Alle besøkende»-remarketinglistene dine (hvis du har konfigurert remarketing), og det blir lagt til nye informasjonskapsler på domenet ditt. I disse lagres informasjon om annonseklikket som førte de besøkende til nettstedet ditt.

Merk: I taggen din for konverteringssporing i Google Ads brukes denne klikkinformasjonen når Google Ads-kampanjene dine skal tilskrives konverteringer. Sørg for at du gir brukerne tydelig og utfyllende informasjon om hvilke data du samler inn på nettstedet, og at du innhenter samtykke til slik innsamling i tilfeller der dette er lovpålagt.

Du må installere den globale nettstedstaggen på alle sidene på nettstedet ditt, men du trenger bare én global nettstedstag for hver Google Ads-konto.

Telefonkodebiten erstatter et telefonnummer på nettstedet ditt med et Google-viderekoblingsnummer. Installer denne kodebiten på nettsidene der du viser telefonnummeret ditt.

 1. Velg det alternativet som best beskriver den aktuelle situasjonen, under «Global nettstedstag», og følg veiledningen for å installere taggen:
  • Den globale nettstedstaggen er ikke installert på alle HTML-sidene dine: Velg dette alternativet hvis du konfigurerer taggen for en konverteringshandling i kontoen din for første gang og ikke har installert den globale nettstedstaggen via et annet Google-produkt. Med dette alternativet vises den globale nettstedstaggen i sin helhet. For å installere taggen må du kopiere tagkoden og lime den inn mellom <head></head>-taggene på alle sidene på nettstedet ditt.

   Du kan se et eksempel på den globale nettstedstaggen nedenfor, og der representerer «AW-CONVERSION_ID» den unike konverterings-ID-en for Google Ads-kontoen din:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Den globale nettstedstaggen er allerede installert på alle sidene, men kommer fra et annet Google-produkt (f.eks. Google Analytics) eller fra en annen Google Ads-konto: Hvis dette beskriver situasjonen din, trenger du ikke å legge til den globale nettstedstaggen på nettstedet igjen. For at konverteringssporing skal fungere i denne kontoen, må du imidlertid legge til config-kommandoen (kodebiten som inneholder konverterings-ID-en din) i alle forekomster av den globale nettstedstaggen. Med dette alternativet vises denne kommandoen, hvor «AW-CONVERSION_ID» representerer konverterings-ID-en for kontoen din:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Legg til config-kommandoen i hver forekomst av den globale nettstedstaggen på nettstedet ditt, rett ovenfor den avsluttende </script>-taggen.

   Nedenfor kan du se et eksempel på den globale nettstedstaggen konfigurert for både Google Ads og Google Analytics, og config-kommandoen for Google Ads-kontoen er fremhevet:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">
   </script>
   <script>
     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());
     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
   </script>

  • Jeg hadde allerede installert den globale nettstedstaggen på nettstedet mitt da jeg opprettet en ny konverteringshandling i denne Google Ads-kontoen: Hvis dette beskriver situasjonen din, trenger du ikke å legge til den globale nettstedstaggen på nettstedet igjen. Du må bare passe på at den globale nettstedstaggen er satt inn på alle sidene på nettstedet ditt, og at config-kommandoen omfatter konverterings-ID-en for kontoen din i hver forekomst av taggen. Du ser konverterings-ID-en din når du velger dette alternativet.
 2. (Valgfritt:) Endre den globale nettstedstaggen slik du måtte ønske:
  • Hvis du ikke vil at den globale nettstedstaggen skal føre opp besøkende på nettstedet ditt i remarketinglistene dine, må du legge til den fremhevede delen nedenfor i config-kommandoen for den globale nettstedstaggen:
   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});
  • Hvis du ikke vil at den globale nettstedstaggen skal legge inn informasjonskapsler fra førsteparter på domenet til nettstedet ditt, må du legge til den fremhevede delen nedenfor i «config»-kommandoen for den globale nettstedstaggen:
   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Vi fraråder deg i å gjøre dette, da det fører til mindre nøyaktig konverteringsmåling.
 3. Kopiér den globale nettstedstaggen, og følg så veiledningen for å legge til taggen på nettstedet ditt.
 4. Velg ett av disse alternativene ved siden av Telefonkodebit:
  • Skriv inn telefonnummeret slik det vises på nettstedet ditt. Skriv inn telefonnummeret du vil spore anrop til. Påse at du skriver inn nummeret eksakt slik det vises på nettstedet ditt. Hvis nummeret på nettstedet for eksempel inneholder en landskode, må du ta med den her. Hvis landskode ikke er inkludert, skal du heller ikke ta den med her. Klikk så på Opprett kodebit.

   Tenk deg at nummeret ditt er oppført som 1-650-555-5555 på nettstedet ditt. Da må du oppgi nummeret som 1-650-555-5555. Hvis du skriver inn 650-555-5555 eller 555-5555, finner ikke Google Ads nummeret ditt, og da blir ikke konverteringene dine korrekt sporet. Dette alternativet fungerer ikke hvis du vil spore flere telefonnumre på nettstedet.
  • Ikke oppgi noe nummer. Du må endre koden på nettstedet ditt manuelt. Hvis du velger dette alternativet, må du følge veiledningen nedenfor for å kunne endre koden på nettstedet ditt manuelt etter at du har installert taggen. Dette er et mer avansert alternativ vi bare anbefaler til brukere med god kunnskap om JavaScript. Du bør bruke dette alternativet hvis du vil spore anrop til flere telefonnumre på nettstedet.
   Merk: Med JavaScript-standardtaggen kan du bare spore ett nummer på én side.
 5. Nå vises koden for telefonkodebiten basert på alternativet du har valgt, under «Installer telefonkodebiten». Kopiér kodebiten for å legge den til på nettstedet ditt nå, eller klikk på Last ned kodebiten om du vil legge den til senere.
 6. Åpne HTML-innholdet på siden på nettstedet ditt der du viser bedriftens telefonnummer.
 7. Lim inn telefonkodebiten mellom (<head></head>)-taggene på siden, rett etter den globale nettstedstaggen.
 8. Lagre endringene på nettsiden.
 9. Klikk på Neste.
 10. Klikk på Ferdig.
Nedenfor kan du se eksempler på HTML-innhold både før og etter at taggen for konverteringssporing er lagt til.
 • Her følger et eksempel på HTML-kode før koden for konverteringssporing er lagt til (dette er bare et eksempel – ikke bruk den i koden på nettstedet ditt):

  <html>
  <head>
  <title>Eksempelfil i HTML-format</title>
  </head>
  <body>

  Dette er brødteksten på nettsiden din.
  </body>
  </html>

 • Her følger et eksempel på HTML-innhold etter at koden for konverteringssporing er satt inn (dette er bare et eksempel – ikke bruk den i koden på nettstedet ditt):

  <html>
  <head>
  <title>Eksempelfil i HTML-format</title>


  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: AW-CONVERSION_ID -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

  </script>

  <script>
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
      'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
    });
  </script>

  </head>
  <body>

  Dette er brødteksten på nettsiden din.
  </body>
  </html>

Spor anrop til telefonnummeret på et nettsted via Google Tag Manager

Du kan spore anrop til et telefonnummer på nettstedet ditt via Google Tag Manager ved å følge fremgangsmåtene nedenfor.

Konfigurer taggen i Google Tag Manager

 1. Logg på Google Tag Manager.
 2. Velg et av arbeidsområdene.
 3. Klikk på Tagger.
 4. Klikk på Ny for å opprette en ny tag.
 5. Klikk på Tag-konfigurasjon. Rull ned, og velg «Google Ads-anrop fra konverteringer på nettsteder».
 6. Skriv inn telefonnummeret som skal byttes ut.
  Merk: Du må skrive inn nummeret nøyaktig slik det er oppgitt på nettstedet ditt.
 7. Oppgi konverterings-ID-en og -etiketten fra Google Ads-kontoen.
 8. Angi eller opprett en utløser som skal utløses når noen klikker på telefonnummeret.
 9. Lagre taggen, og publiser endringene.

Endre koden på nettstedet manuelt for å vise et Google-viderekoblingsnummer

Hvis du oppga telefonnummeret på nettstedet ditt da du fulgte fremgangsmåten ovenfor, trenger du ikke å følge fremgangsmåten nedenfor. Hvis du valgte «Ikke oppgi noe nummer», må du eller nettredaktøren din gjøre følgende:

Eksempler

 1. Åpne HTML-innholdet for siden der du la til telefonkodebiten, altså siden der telefonnummeret ditt vises. Telefonkodebiten blir seende ut som eksempelkoden nedenfor, og der representerer CONVERSION_ID konverterings-ID-en din og CONVERSION_LABEL konverteringsetiketten din:

  <script>
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
      'phone_conversion_number': 'ERSTATT MED VERDI'
    });
  </script>

 2. I phone_conversion_number-parameteren må du erstatte «ERSTATT MED VERDI» med bedriftens telefonnummer. Pass på at nummeret samsvarer eksakt med det på siden din, inkludert eventuelle landskoder.
 3. (Valgfritt:) Legg til de valgfrie parameterne nedenfor i telefonkodebiten din. Følg denne fremgangsmåten for å oppgi verdier for disse parameterne:
  1. phone_conversion_callback: Oppgi en tilbakeringingsfunksjon. Denne funksjonen påkalles med to argumenter. Det første argumentet er det formaterte telefonnummeret (i det samme formatet som business_number-parameteren). Det andre argumentet er telefonnummeret i rent format (eksempel: 18001234567).
  2. phone_conversion_css_class: Oppgi et CSS-klassenavn. Innholdet i alle elementene i denne klassen blir erstattet med et formatert telefonnummer.
  3. phone_conversion_options: Du kan skrive inn én av disse verdiene:
   • timeout (tidsavbrudd): Dette er den maksimale tiden, målt i millisekunder, som er tillatt ved henting av numre. Hvis det ikke blir hentet noe nummer innen denne tiden, sendes det ikke noe nummer til målet. Standard tidsavbrudd er på 5000 millisekunder.
   • cache (buffer): Angi verdien som false for å slå av bufring av det hentede nummeret i en informasjonskapsel. Angi verdien ellers som true.

  Eksempel på en telefonkodebit med valgfrie parametere

  <script>
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
      'phone_conversion_number': '1-650-555-5555',
      'phone_conversion_callback': function(formatted_number, mobile_number) {
        // formatted_number: nummeret som skal vises, i samme format som 
        //     nummeret som overføres til 'phone_conversion_number'. 
        //     (i dette tilfellet er det «1-650-555-5555»)
        // mobile_number: et nummer som er formatert til å kunne brukes i en klikkbar link
        //      med tel:-URI (i dette tilfellet er det «+16505555555»)
        var e = document.getElementById("number");
        e.innerHTML = "";
        e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
      },
      'phone_conversion_options': {
        'timeout': 20,
        'cache': false
    }
  });
  </script>
 4. Lagre endringene på nettsiden.

I eksemplene nedenfor ser du hvordan du implementerer denne kodebiten for tre ulike bruksområder.

Eksempel 1: Bytt ut det statiske telefonnummeret ditt med et viderekoblingsnummer fra Google

Denne funksjonen henter et telefonnummer og erstatter innholdet i alle span-taggene (omfangstaggene) med den aktuelle klassen. I dette eksempelet blir telefonnummeret «1-800-123-4567» som er angitt i span-taggen, erstattet av det dynamisk genererte, formaterte viderekoblingsnummeret.

 1. Legg til «phone_conversion_css_class»-parameteren med nummerverdien i telefonkodebiten din. Denne linjen er fremhevet i eksempelet nedenfor:

    <script type="text/javascript">
      gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
        'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
        'phone_conversion_css_class':'number'
      });
    </script>

 2. Legg til klassen fra «phone_conversion_css_class»-parameteren (fremhevet i eksempelet nedenfor) i span-taggen som inneholder telefonnummeret ditt, i HTML-innholdet på nettsiden der telefonnummeret ditt eller telefonnumrene dine er angitt.
  <body>
      <span class="number">1-800-123-4567</span>
  </body>

Eksempel 2: Send Google-viderekoblingsnummeret til en tilpasset funksjon for tilbakeringing

I dette eksempelet blir et telefonnummer hentet og sendt til en tilbakeringingsfunksjon. I eksempelet på en tilbakeringingsfunksjon erstattes innholdet i et element med ID-en «number» med det formaterte viderekoblingsnummeret.

 1. Oppdater telefonkodebiten din så den samsvarer med kodeeksempelet nedenfor. Erstatt «1-800-123-4567» med telefonnummeret som er oppført på nettstedet ditt. Du må også erstatte CONVERSION_ID med den unike konverterings-ID-en for Google Ads-kontoen din og erstatte CONVERSION_LABEL med den unike konverteringsetiketten for konverteringshandlingen.

    <script type="text/javascript">
      var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
        // formatted_number: nummeret som skal vises, i samme format som
        //        'phone_conversion_number'.
        //        (som i dette tilfellet er «1-800-123-4567»)
        // mobile_number: et nummer som er formatert til å kunne brukes i en klikkbar link
        //        med tel:-URI (i dette tilfellet er det «+18001234567»)
        var e = document.getElementById("number");
        e.innerHTML = "";
        e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
      };

      gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
        'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
        'phone_conversion_callback': callback
      });
    </script>

 2. Legg til ID-parameteren med nummerverdien (fremhevet i eksempelet nedenfor) i span-taggen som inneholder telefonnummeret ditt, i HTML-innholdet på nettsiden der telefonnummeret ditt eller telefonnumrene dine er angitt.
  <body>
    <span id="number">1-800-123-4567</span>
  </body>

Hvis du vil gjøre det enklere for brukere som besøker nettstedet ditt på mobiltelefon, å ringe bedriften din, kan du gjøre Google-viderekoblingsnummeret klikkbart.

Eksempel 3: Overfør Google-viderekoblingsnummeret til en tilpasset tilbakeringingsfunksjon på mobilnettstedet ditt
På mobilnettsider med et klikkbart telefonnummer kan du erstatte både nummeret som blir vist, og nummeret som ringes når noen klikker på nummeret. Dette forutsetter at du bruker funksjonen for tilbakeringing.

 1. Oppdater telefonkodebiten din så den samsvarer med kodeeksempelet nedenfor. Erstatt «1-800-123-4567» med telefonnummeret som er oppført på nettstedet ditt. Du må også erstatte «CONVERSION_ID» med den unike konverterings-ID-en for Google Ads-kontoen din og erstatte «CONVERSION_LABEL» med den unike konverteringsetiketten for konverteringshandlingen.

    <script type="text/javascript">
      var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
        // formatted_number: nummeret som skal vises, i samme format som
        //        'phone_conversion_number'.
        //        (i dette tilfellet er det «1-800-123-4567»)
        // mobile_number: et nummer som er formatert til å kunne brukes i en klikkbar link
        //        med tel:-URI (i dette tilfellet er det «+18001234567»)
        var e = document.getElementById("number");
        e.href = "tel:" + mobile_number;
        e.innerHTML = "";
        e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
      };
      gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
        'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
        'phone_conversion_callback': callback
      });
    </script>

   
 2. Legg til ID-attributtet med nummerverdien (fremhevet i eksempelet nedenfor) i <a>-taggen som inneholder telefonnummeret ditt, i HTML-innholdet på nettsiden der telefonnummeret ditt eller telefonnumrene dine er angitt.

  <body>
    <a href="tel:18001234567" id="number">1-800-123-4567</a>
  </body>

Sånn kan du kontrollere kode

Det kan ta opptil en time før annonsene dine kan aktiveres for denne konverteringshandlingen. Hvis du vil sjekke at den virker, kan du kjøre et søk som utløser annonsen din, og deretter klikke på annonsen for å gå til nettsiden din (du belastes for klikket). Det vanlige telefonnummeret ditt skal nå være erstattet av et viderekoblingsnummer fra Google.

Hvis du vil teste dette flere ganger, må du slette informasjonskapselen kalt «gwcc» fra nettleseren din før du klikker på en annonse på nytt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt