Проследяване на обаждания до телефонен номер на уебсайт

Използвайте проследяването на реализациите от телефонни обаждания, за да разберете доколко ефективно рекламите Ви водят до телефонни обаждания от уебсайта Ви. Когато някой посети уебсайта Ви, след като кликне върху Ваша реклама, проследяването на реализациите от обаждания от уебсайт може да Ви помогне за идентифициране и измерване на обажданията от сайта Ви.

Този вид проследяване на реализациите проследява обаждането като реализация, когато трае по-дълго от зададената от Вас минимална продължителност. По този начин можете да филтрирате по-кратките обаждания, които вероятно не включват продажби или други ценни действия за бизнеса Ви.

Можете да използвате динамично генерираните пренасочващи номера от Google, които заменят фирмения номер в сайта Ви, без това да води до разходи за Вас. В резултат на това можете да виждате кои конкретни ключови думи, реклами, рекламни групи и кампании водят до реализации от обаждания.

Съвет: Отчитане и анализ за телефонни обаждания вече е налице в Google Анализ. Ако имате профил в Google Анализ, активирането на реализациите от обаждания от уебсайта ще Ви осигури достъп до отчитане за обажданията към уебсайта Ви. Показателите на функцията за анализ на телефонни обаждания са налице като една от опциите за групи показатели в отчетите в Google Ads.

Преди да започнете

Ако използвате друга система, за да проследявате кога обажданията водят до продажби или други реализации, вместо нея бихте могли да създадете действие за импортиране на реализациите от обаждания. Също така можете да видите всички действия, водещи до реализация от обаждане, в статията Всичко за проследяването на реализациите от телефонни обаждания.

Ето какво ще Ви е необходимо, за да настроите проследяване на реализациите от обаждания от уебсайт:

 • Профил в Google Ads;
 • Бизнес в отговаряща на условията държава: Понастоящем пренасочващите номера от Google са налице в тези държави.
 • Уебсайт: В него поставяте кода за проследяване на реализациите (наричан „маркер“).
 • Възможност за редактиране на уебсайта: Вие или уеб програмистът Ви трябва да можете да добавите към уебсайта маркера за проследяване на реализациите, както и фрагмент с JavaScript, който да замени номера на бизнеса Ви с пренасочващ номер от Google.

Инструкции

Настройването на проследяване на реализациите от обаждания до пренасочващ номер от Google на уебсайта Ви се състои от 2 части.

1. Създаване на действие, водещо до реализация

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] и под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 4. Кликнете върху Телефонни обаждания.
 5. Изберете Обаждания до телефонен номер на уебсайта Ви.
 6. До „Име на реализацията“ въведете името на реализацията, която искате да проследявате. Така по-късно ще можете да го разпознавате в отчетите за реализациите. Примерни имена могат да бъдат „Поръчки за цветя по телефона“ или „Обаждания за резервация“.
 7. От падащото меню до „Категория“ изберете описание за действието си, водещо до реализация. Категорията Ви дава възможност да сегментирате реализациите си в отчетите, за да можете да виждате подобните реализации заедно.
 8. До „Стойност“ въведете стойност за всяко обаждане или изберете Да не се използва стойност, ако предпочитате да не се отчита такава.
 9. До „Отчитане“ изберете как да се отчитат реализациите.
  • Една. Тази настройка е най-подходяща за възможни клиенти, като например формуляр за регистрация на уебсайта Ви, когато само една реализация от кликване върху реклама вероятно носи стойност за бизнеса Ви.
  • Всички. Тази настройка е най-подходяща за продажби, когато всяка реализация вероятно носи стойност за бизнеса Ви.
 10. Кликнете върху Продължителност на обаждането. Въведете минималната продължителност в секунди, при която телефонното обаждане да се отчита като реализация.
 11. Кликнете върху Прозорец на реализациите след кликване. Изберете прозорец на реализациите за това действие, водещо до реализация. Прозорецът може да бъде с валидност от 1 до 30 дни.
 12. (Разширено) Кликнете върху Включване в „Реализации“. Включването на тази настройка (която е избрана по подразбиране) ще доведе до добавяне на данни за това действие, водещо до реализация, в отчетната графа „Реализации“. Ако премахнете отметката от настройката, данните ще продължат да се включват в графата „Всички реализации“.
  • Данните в графата „Реализации“ се използват от стратегии за автоматично офериране, като „Целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)“, „Подобрена цена на кликване“ или „Целева CPA“. Ето защо, ако използвате стратегия за автоматично офериране за оптимизиране на реализациите и не искате да включвате в нея това конкретно действие, водещо до реализация, можете да премахнете отметката от тази настройка. В противен случай я оставете отметната. Научете повече за настройката „Включване в „Реализации“
 13. Кликнете върху Създаване и продължаване.

Сега ще видите екран със следващите стъпки, за да приключите с настройването на проследяването на реализациите.

2. Настройване на маркера за проследяване на реализациите

За да настроите проследяването на реализациите на сайта си за първи път, трябва да добавите два фрагмента от код към уебсайта си: общия маркер на сайта и фрагмента с телефонен номер.

Общият маркер на сайта добавя посетители на уебсайта към списъците Ви за ремаркетинг „Всички посетители“ (ако сте настроили ремаркетинг) и задава нови „бисквитки“ в домейна Ви, които ще съхраняват информация за кликванията върху рекламата, довели потребители на сайта Ви.

Забележка: Маркерът на Google Ads за проследяване на реализациите ще може да използва тази информация за кликванията, за да приписва реализации на кампаниите Ви в Google Ads. Не забравяйте, че трябва да предоставяте на потребителите ясна и изчерпателна информация за събирането на данни и да получите съгласие за това, в случай че такова се изисква по закон.

Трябва да инсталирате общия маркер на сайта на всяка страница от уебсайта си, но Ви е нужен само един за всеки профил в Google Ads.

Фрагментът с телефонен номер замества телефонен номер в уебсайта Ви с пренасочващ номер от Google. Инсталирайте го на страниците на сайта, на които се показва телефонният Ви номер.

 1. Под „Общ маркер на сайта“ изберете опцията, описваща най-добре ситуацията Ви, и изпълнете инструкциите за инсталиране на маркера:
  • Общият маркер на сайта не е инсталиран на всичките Ви HTML страници: Изберете тази опция, ако за пръв път настройвате маркера за действие, водещо до реализация, в профила си и не сте инсталирали общия маркер на сайта от друг продукт на Google. Тази опция показва пълния вид на общ маркер на сайта. За да инсталирате маркера, копирайте кода му и го поставете между маркерите <head></head> на всяка страница от уебсайта си.

   Следва пример за общ маркер на сайта, където „CONVERSION_ID“ представлява идентификационният номер на реализацията, който е уникален за профила Ви в Google Ads:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Общият маркер на сайта вече е инсталиран на всички страници, но произтича от друг продукт на Google (като например Google Анализ) или друг профил в Google Ads: Ако тази опция се отнася за Вас, няма да е необходимо да добавяте в уебсайта си отново общия маркер на сайта. За да работи обаче проследяването на реализациите за този профил, ще трябва да добавите командата config (частта от код, която съдържа идентификационния номер на реализацията Ви) към всеки екземпляр на общия маркер на сайта. При тази опция се показва тази команда, като „AW-CONVERSION_ID“ представлява идентификационният номер на реализацията Ви в профила:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Добавете командата „config“ в уебсайта си към всеки екземпляр на общия маркер на сайта, непосредствено над крайния маркер </script>.

   Следва пример на общ маркер на сайта, конфигуриран едновременно за Google Анализ и Google Ads, с откроена команда „config“ за профила в Google Ads:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">
   </script>
   <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
   </script>

  • Общият маркер на сайта бе инсталиран в уебсайта ми при създаването на друго действие, водещо до реализация, в този профил в Google Ads: Ако тази опция се отнася за Вас, няма да е необходимо отново да добавяте в уебсайта общия маркер на сайта. Трябва само да проверите дали този маркер се показва на всяка страница от сайта Ви и дали командата „config“ във всеки екземпляр на маркера съдържа идентификационния номер на реализацията за профила Ви. Ще видите този номер, когато изберете тази опция.
 2. (По избор) Променете общия маркер на сайта според предпочитанията си:
  • Ако не желаете общият маркер на сайта да добавя посетители на уебсайта към списъците Ви за ремаркетинг, добавете откроената част по-долу към командата config на общия маркер на сайта:
   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});
  • Ако не желаете общият маркер на сайта да зададе „бисквитки“ на посещавания домейн в домейна на уебсайта, добавете откроената част по-долу към командата config на общия маркер на сайта:
   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Не препоръчваме да правите това, тъй като ще доведе до по-неточно измерване на реализациите.

 3. Копирайте общия маркер на сайта и след това изпълнете инструкциите за добавянето му към уебсайта Ви.
 4. Изберете една от следните опции до „Фрагмент с телефонен номер“:
  • Да въведете телефонния си номер, както се показва на уебсайта Ви. Въведете телефонния номер, който искате да използвате за проследяване на обажданията. Постарайте се да въведете цифрите точно както се показват в уебсайта Ви. Ако номерът в уебсайта Ви е с код на държавата, включете този код тук. Ако в номера в уебсайта Ви няма такъв код, не го включвайте тук. След това кликнете върху Създаване на фрагмент.

   Ако например посочите номера в уебсайта си като 1-650-555-5555. Трябва да въведете номера като 1-650-555-5555. Ако въведете 650-555-5555 или 555-5555, Google Ads няма да може да намери правилно номера Ви и да проследява реализациите Ви. Тази опция не работи, ако искате да проследявате няколко телефонни номера в уебсайта си.

  • Да не въведете номер. Ще трябва да редактирате ръчно кода на уебсайта си. Ако изберете тази опция, ще трябва да следвате указанията по-долу, за да редактирате ръчно кода на уебсайта си, след като инсталирате маркера си. Това решение е за по-напреднали потребители и се препоръчва само ако сте уверени в използването на JavaScript. Използвайте тази опция, ако искате да проследявате обажданията на няколко телефонни номера в уебсайта си.
   Забележка: На една страница може да бъде проследяван само един номер, като се използва стандартния маркер за JavaScript.
 5. Под „Инсталиране на фрагмента с телефонен номер“ вече ще виждате кода за фрагмента с телефонен номер според избраната от Вас опция. Копирайте фрагмента, за да го добавите към уебсайта си сега, или кликнете върху Изтегляне на фрагмента, за да го добавите по-късно.
 6. Отворете HTML кода за страницата, на която телефонният номер се показва на уебсайта Ви.
 7. Поставете фрагмента с телефонен номер между маркерите „head“ (<head></head>) на страницата, непосредствено след общия маркер на сайта.
 8. Запазете промените на уеб страницата.
 9. Кликнете върху Напред.
 10. Кликнете върху Готово.
Следват примери за HTML код преди и след добавянето на маркера за проследяване на реализациите:
 • Примерен HTML код преди кода за проследяване на реализациите (това е само пример – не го използвайте в кода на уебсайта си).

  <html>
  <head>
  <title>Примерен HTML файл</title>
  </head>
  <body>

  Това е основният текст на уеб страницата Ви.
  </body>
  </html>

 • Примерен HTML код след кода за проследяване на реализациите (това е само пример – не го използвайте в кода на уебсайта си).

  <html>
  <head>
  <title>Примерен HTML файл</title>

  <!-- Общ маркер на сайта (gtag.js) - Google Ads: AW-CONVERSION_ID -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
  <script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

  </script>

  <script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
  'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
  </script>

  </head>
  <body>

  Това е основният текст на уеб страницата Ви.
  </body>
  </html>

Проследяване на обаждания до телефонен номер на уебсайт с помощта на Мениджър на маркери на Google

Можете да използвате Мениджър на маркери на Google, за да проследявате обаждания до телефонен номер на уебсайта си, като следвате тези указания:

Настройване на маркера в Мениджър на маркери на Google

 1. Влезте в Мениджър на маркери на Google.
 2. Изберете работно пространство.
 3. Кликнете върху Маркери.
 4. Кликнете върху Нов , за да създадете нов маркер.
 5. Кликнете върху Конфигуриране на маркери. Превъртете надолу, за да изберете „Обаждания от Google Ads“ от „Реализация в уебсайт“.
 6. Предоставете телефонен номер, който да бъде заменен
  Забележка: Въведеният от Вас телефонен номер трябва да е със същите цифри, както в уебсайта Ви.
 7. Предоставете идентификационния номер и етикета на реализацията от профила в Google Ads.
 8. Предоставете или създайте задействане, което ще се активира, когато някой кликне върху телефонния номер.
 9. Запазете маркера и публикувайте промените.

Забележка: Стандартният маркер на Мениджър на маркери на Google за реализации от обаждания от уебсайта не е съвместим с международните формати на номерата. Това може да доведе до показване на пренасочващите номера от Google със знак плюс „+“, който не би трябвало да се добавя. За да предотвратите неправилното добавяне на знак плюс в маркера на Мениджър на маркери на Google за реализации от обаждания от уебсайта, използвайте националния формат на номера без знак плюс.

Ръчно редактиране на кода на уебсайта за показване на пренасочващ номер от Google

Ако сте предоставили телефонния номер на уебсайта си при изпълнение на стъпките по-горе, не е необходимо да изпълнявате стъпките по-долу. Ако сте избрали да не въвеждате номер, Вие или уеб програмистът Ви трябва да направите следното:

Примери

 1. Отворете HTML кода за страницата, в която сте добавили фрагмента с телефонен номер, т.е. страницата, на която се показва телефонният Ви номер. Фрагментът с телефонен номер ще изглежда като примерния код по-долу, където CONVERSION_ID представлява идентификационният номер на реализацията Ви, а CONVERSION_LABEL – нейният етикет:

  <script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
  'phone_conversion_number': 'REPLACE WITH VALUE'
  });
  </script>

 2. За параметъра phone_conversion_number заменете „REPLACE WITH VALUE“ с телефонния номер за бизнеса си. Проверете дали номерът съответства точно на номера на страницата Ви и включва всички съответни кодове за държавата.
 3. (По избор) Добавете следните параметри по избор към фрагмента с телефонния си номер. Изпълнете указанията по-долу, за да въведете стойности за следните параметри:
  1. phone_conversion_callback: Въведете функция за обратно извикване. Тя ще бъде извиквана с два аргумента. Първият е форматираният телефонен номер (в същия формат като параметъра phone_conversion_number). Вторият аргумент е телефонният номер във формат на обикновен текст (например: 18001234567).
  2. phone_conversion_css_class: Въведете име на CSS клас. Съдържанието на всички елементи от този клас ще бъде заменено от форматиран телефонен номер.
  3. phone_conversion_options: Можете да въведете една от следните стойности:
   • timeout: максималното време в милисекунди, което е отпуснато за получаване на номер. Ако даден номер не може да бъде извлечен в рамките на това време, към насочването не се изпраща номер. Времето за изчакване по подразбиране е 5000 милисекунди.
   • cache: задайте на false, за да забраните кеширането на извлечения номер в „бисквитка“; в противен случай задайте стойността на true.

  Пример за фрагмент с телефонен номер с параметри по избор

  <script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
  'phone_conversion_number': '1-650-555-5555',
  'phone_conversion_callback': function(formatted_number, mobile_number) {
  // formatted_number: номер, който да се показва, в същия формат като
  // номера, предаван на 'phone_conversion_number'.
  // (in this case, '1-650-555-5555')
  // mobile_number: номер, форматиран за използване във връзка, върху която може да се кликне
  // с телефонен номер:-URI (в този случай „+16505555555“)
  var e = document.getElementById("number");
  e.innerHTML = "";
  e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
  },
  'phone_conversion_options': {
  'timeout': 20,
  'cache': false
  }
  });
  </script>
 4. Запазете промените на уеб страницата.

В примерите по-долу е показано как да внедрите този кодов фрагмент в 3 различни случая на употреба.

Пример 1: Заменяне на статичния Ви телефонен номер с пренасочващ номер от Google

Тази функция получава телефонен номер и заменя съдържанието на всички обхвати на съответния клас. В този пример телефонният номер 1-800-123-4567 в маркера „span“ ще бъде заменен с динамично генерирания форматиран пренасочващ номер:

 1. Добавете параметъра „phone_conversion_css_class“ със стойността „number“ към фрагмента си с телефонен номер. Този ред е откроен в примера по-долу:

  <script type="text/javascript">
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
  'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
  'phone_conversion_css_class':'number'
  });
  </script>

 2. В HTML кода за уеб страницата, на която се намират телефонните Ви номера, добавете класа от параметъра „phone_conversion_css_class“ (откроен в примера по-долу) към маркера „span“, който съдържа телефонния Ви номер.
  <body>
  <span class="number">1-800-123-4567</span>
  </body>

Пример 2: Подаване на пренасочващия номер от Google на персонализирана функция за обратно извикване

Получава телефонен номер и го изпраща към функция за обратно извикване. Примерната функция за обратно извикване ще замени съдържанието на елемента с идентификатора „number“ с форматирания пренасочващ номер.

 1. Актуализирайте фрагмента с телефонния си номер така, че да съответства на примерния код по-долу. Заменете „1-800-123-4567“ с телефонния номер, който се показва в уебсайта Ви. Освен това заменете CONVERSION_ID с уникалния за профила Ви в Google Ads идентификационен номер на реализацията, а CONVERSION_LABEL – с етикета на реализацията, уникален за действието, водещо към реализация.

  <script type="text/javascript">
  var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
  // formatted_number: номер, който да се показва, в същия формат като
  // 'phone_conversion_number'.
  // (in this case, '1-800-123-4567')
  // mobile_number: номер, форматиран за използване във връзка, върху която може да се кликне
  // с телефонен номер:-URI (в този случай „+18001234567“)
  var e = document.getElementById("number");
  e.innerHTML = "";
  e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
  };

  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
  'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
  'phone_conversion_callback': callback
  });
  </script>

 2. В HTML кода за уеб страницата, на която се намират телефонните Ви номера, добавете параметъра „id“ със стойността „number“ (откроен в примера по-долу) към маркера „span“, който съдържа телефонния Ви номер.
  <body>
  <span id="number">1-800-123-4567</span>
  </body>

За да могат хората, преглеждащи уебсайта Ви от мобилен телефон, да се обаждат лесно до бизнеса Ви, можете да осигурите възможност за кликване върху пренасочващия номер от Google.

Пример 3: Подаване на пренасочващия номер от Google на персонализирана функция за обратно извикване на мобилния Ви сайт
На мобилни уеб страници с телефонен номер, върху който може да се кликне, заместете номера, който се показва, и този, на който се осъществява обаждането при кликване. За целта е необходимо да се използва функцията за обратно извикване.

 1. Актуализирайте фрагмента с телефонния си номер така, че да съответства на примерния код по-долу. Заменете „1-800-123-4567“ с телефонния номер, който се показва в уебсайта Ви. Освен това заменете „CONVERSION_ID“ с уникалния за профила Ви в Google Ads идентификационен номер на реализацията, а „CONVERSION_LABEL“ – с етикета на реализацията, уникален за действието, водещо към реализация.
  <script type="text/javascript">
  var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
  // formatted_number: номер, който да се показва, в същия формат като
  // 'phone_conversion_number'.
  // (in this case, '1-800-123-4567')
  // mobile_number: номер, форматиран за използване във връзка, върху която може да се кликне
  // с телефонен номер:-URI (в този случай „+18001234567“)
  var e = document.getElementById("number");
  e.href = "tel:" + mobile_number;
  e.innerHTML = "";
  e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
  };
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
  'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
  'phone_conversion_callback': callback
  });
  </script>
 2. В HTML кода за уеб страницата, на която се намират телефонните Ви номера, добавете атрибута „id“ със стойността „number“ (откроен в примера по-долу) към маркера „<a>“, който съдържа телефонния Ви номер.
  <body>
  <a href="tel:18001234567" id="number">1-800-123-4567</a>
  </body>

Проверка на кода

Разрешаването на това действие, водещо до реализация, за рекламите Ви може да отнеме до един час. Ако искате да се уверите, че работи, можете да извършите търсене, което да изведе рекламата Ви. След това кликнете върху нея, за да посетите уебсайта си (ще бъдете таксувани за кликването). Нормалният Ви телефонен номер вече трябва да е заменен с пренасочващ номер от Google.

Ако извършвате многократни тестове, изтрийте „бисквитката“ „gwcc“ от браузъра си, преди да кликнете отново върху рекламата.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си