Spor anrop fra annonser

Bruk konverteringssporing for å se hvor effektive oppringingsannonsene og annonsene med anropsutvidelser eller adressetillegg er med tanke på å generere telefonsamtaler.

Med denne typen konverteringssporing telles en telefonsamtale som en konvertering når samtalens varighet tilsvarer eller overskrider minimumsvarigheten du angir. Dermed kan du utelukke kortere samtaler som sannsynligvis ikke fører til salg eller andre handlinger som er verdifulle for bedriften din.

Hvis du bruker et annet system til å spore samtaler som fører til salg eller andre konverteringer, er det kanskje bedre å opprette en konverteringshandling for importering av samtalekonverteringer. Du kan også se alle konverteringshandlingene for samtalekonverteringer i Om sporing av samtalekonverteringer.

Fordeler

Med dette gratisverktøyet kan du danne deg et bilde av hvor godt søkeordene, annonsene, annonsegruppene og kampanjene dine fungerer for bedriften din, slik at du kan investere mer fornuftig og øke avkastningen din. Med konverteringssporing kan du også dra nytte av automatiske budstrategier, for eksempel målkostnad per kjøp (mål-CPA) og mål for avkastning på annonseringsforbruk (mål-ROAS). Dette er verktøy du kan bruke for å optimalisere kampanjer automatisk ut fra forretningsmålene dine.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du sporer telefonsamtaler som kommer via annonsene dine.

Krav

Du trenger følgende før du kan opprette konverteringssporing for anrop fra annonser:

 • En Google Ads-konto: Har du ikke noen konto ennå? Registrer deg på https://ads.google.com.
 • En aktiv anropsutvidelse, adressetillegg med mulighet til å ringe eller oppringingsannonse: Du må ha minst én anropsutvidelse eller oppringingsannonse eller ett adressetillegg som du bruker samtalerapportering for, og som «Tell anrop som samtalekonverteringer» er valgt for. Du kan konfigurere dette før eller etter at du har opprettet en samtalekonverteringshandling.
 • En bedrift i et kvalifisert land: Samtalerapportering er for tiden tilgjengelig i disse landene.

Veiledning

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Verktøy-fanen, og velg Konverteringer på rullegardinmenyen.
  Velg «Konverteringer» i menyen
 3. Klikk på + Konvertering-knappen.
  Ny konverteringshandling
 4. Velg «Telefonhenvendelser»-alternativet.
  New phone call conversion
 5. Velg Anrop fra oppringningsannonser eller annonser med anropsutvidelser.
 6. Klikk på Navn. Skriv inn navnet på den telefonsamtalekonverteringen du ønsker å spore. På denne måten er det enklere å gjenkjenne denne handlingen senere når den vises i konverteringsrapportene. Som eksempler kan vi nevne «Blomsterbestillinger via telefon» eller «Anrop om bestillinger». Klikk på Ferdig.
 7. Klikk på Verdi. Skriv inn en verdi for hver samtale, eller velg «Ikke gi noen verdi til denne konverteringstypen» hvis du foretrekker å ikke registrere en verdi. Klikk på Ferdig.
 8. Klikk på Anropsvarighet. Angi hvor lenge en samtale må vare, i sekunder, for at den skal telles som en konvertering. Klikk på Ferdig.
 9. Klikk på Telling. Velg om du vil telle alle konverteringer eller én konvertering per annonseklikk. «Alle» passer best for salg, mens «én» passer best for potensielle kunder. Klikk på Ferdig.
 10. Klikk på Konverteringsvindu Velg et konverteringsvindu (hvor lenge etter et annonseklikk du ønsker å spore konverteringer) for denne konverteringshandlingen. Vinduet kan være på 1–60 dager. Klikk på Ferdig.
 11. Klikk på Kategori. Velg kategorien som er mest dekkende for konverteringen. Valget som gjøres her, brukes kun for å segmentere konverteringsrapportene dine. Du kan endre det når som helst. Klikk på Ferdig.
 12. (Avansert) Klikk på Ta med i «Konverteringer»-kolonnen. Hvis du slår på denne innstillingen – som er valgt som standard – blir data for denne konverteringshandlingen tatt med i «Konverteringer»-rapportkolonnen. Hvis du fjerner merket for denne innstillingen, blir dataene fortsatt tatt med i «Alle konverteringer»-kolonnen.

  Dataene i Konverteringer-kolonnen blir brukt i automatiske budstrategier, for eksempel i mål for avkastning på annonsekostnader (mål-ROAS), utvidet kostnad per klikk (ECPC) og mål-CPA. Hvis du bruker en automatisk budstrategi til å optimalisere for konverteringer, og du ikke ønsker å ha med denne konverteringshandlingen i budstrategien din, kan du fjerne avmerkingen for denne innstillingen. I motsatt fall lar du avmerkingen stå. Klikk på Ferdig.
 13. Klikk på Lagre og fortsett.
 14. Klikk på Gå til anropsutvidelsene eller Gå til oppringningsannonsene, og følg fremgangsmåten nedenfor for det du velger.
Endre anropsutvidelser

Hvis du allerede har en anropsutvidelse du ønsker å bruke, går du videre til neste trinn.

Hvis du må opprette en anropsutvidelse, følger du denne fremgangsmåten først og velger innstillinger i henhold til veiledningen nedenfor.

 1. Klikk på anropsutvidelsen du ønsker å endre.
 2. Klikk på blyantikonet Edit (pencil) icon ved siden av telefonnummeret du ønsker å endre.
 3. Velg ved siden av «Samtalerapportering», slik at du kan spore samtalene dine.
 4. Klikk på Avansert. Merk av i ruten Tell anrop som samtalekonverteringer ved siden av «Rapportér konverteringer av telefonsamtaler».
 5. Velg navnet på konverteringshandlingen du nettopp opprettet. Klikk på Ferdig.
Endre oppringningsannonser

Hvis du allerede har en oppringningsannonse du ønsker å bruke, går du videre til neste trinn.

Hvis du må opprette en oppringningsannonse, følger du denne fremgangsmåten først og velger innstillinger i henhold til instruksjonene nedenfor.

 1. Velg oppringingsannonsen du ønsker å bruke, og klikk på blyantikonet Edit (pencil) icon.
 2. Velg Bruk samtalerapportering ved siden av «Vis annonsen min med».
 3. Merk av for Tell anrop som samtalekonverteringer ved siden av «Rapportér konverteringer».
 4. Velg navnet på konverteringshandlingen du nettopp opprettet, ved siden av «Konverteringshandling».
 5. Klikk på Lagre annonsen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?