Spor anrop fra annonser

Bruk konverteringssporing for å se hvor effektive oppringingsannonsene og annonsene med anropsutvidelser eller adressetillegg er med tanke på å generere telefonsamtaler.

Med denne typen konverteringssporing telles en telefonsamtale som en konvertering når samtalens varighet tilsvarer eller overskrider minimumsvarigheten du angir. Dermed kan du utelukke kortere samtaler som sannsynligvis ikke fører til salg eller andre handlinger som er verdifulle for bedriften din.

Hvis du bruker et annet system til å spore samtaler som fører til salg eller andre konverteringer, er det kanskje bedre å opprette en konverteringshandling for importering av samtalekonverteringer i stedet. Du kan også se alle konverteringshandlingene for samtalekonverteringer i artikkelen Om sporing av samtalekonverteringer.

Fordeler

Med dette gratisverktøyet får du vite hvilke søkeord, annonser, annonsegrupper og kampanjer som fungerer for bedriften din, slik at du kan investere mer fornuftig og oppnå høyere avkastning. Med konverteringssporing kan du i tillegg dra nytte av automatiske budstrategier, for eksempel målkostnad per handling (CPA) og mål for avkastning på annonsekostnader (ROAS), for å optimalisere kampanjene dine automatisk i tråd med forretningsmålene du har satt deg.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan spore telefonsamtaler som kommer via annonser.

Krav

Du trenger følgende før du kan opprette konverteringssporing for anrop fra annonser:

 • En Google Ads-konto: Har du ikke noen konto ennå? Registrer deg på https://ads.google.com.
 • En aktiv anropsutvidelse, et adressetillegg med mulighet til å ringe eller en oppringingsannonse: Du må ha minst én anropsutvidelse, ett adressetillegg eller én oppringingsannonse.
 • Samtalerapportering slått på i kontoinnstillingene.
 • En bedrift i et kvalifisert land: Samtalerapportering er for tiden tilgjengelig i disse landene.

Veiledning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen din.
 3. Klikk på Konverteringer under «Måling».
 4. Klikk på plussknappen .
 5. Klikk på Telefonhenvendelser.
 6. Velg Anrop fra oppringningsannonser eller annonser med anropsutvidelser, og klikk på Fortsett.
 7. Velg en beskrivelse av konverteringshandlingen din fra rullegardinmenyen, ved siden av Kategori. Med kategorier kan du segmentere konverteringene i rapporter, slik at du kan se lignende konverteringer ved siden av hverandre.
 8. Ved siden av «Verdi» velger du Hvert anrop er verdt og skriver inn en verdi for hver samtale, eller så velger du Ikke gi noen verdi til denne konverteringstypen.
 9. Ved siden av «Telling» velger du om du ønsker å telle alle konverteringer eller én konvertering per annonseklikk. «Alle» passer best for salg, mens «én» passer best for potensielle salg. 
 10. Klikk på Anropsvarighet. Angi hvor lenge en samtale må vare, i sekunder, for at den skal telles som en konvertering.
 11. Klikk på Konverteringsvindu. Velg et konverteringsvindu (hvor lenge etter et annonseklikk du ønsker å spore konverteringer) for denne konverteringshandlingen. Vinduet kan være på 1–60 dager.
 12. (Avansert) Klikk på Ta med i «Konverteringer». Hvis du beholder denne innstillingen – som er valgt som standard – blir data for denne konverteringshandlingen tatt med i «Konverteringer»-rapporteringskolonnen. Hvis du fjerner merket for denne innstillingen, blir dataene fortsatt tatt med i «Alle konverteringer»-kolonnen. 
  Dataene i «Konverteringer»-kolonnen brukes av automatiske budstrategier som for eksempel mål-ROAS, utvidet kostnad per klikk eller mål-CPA. Hvis du bruker en automatisk budstrategi for å optimalisere for konverteringer, og ikke ønsker å ta med denne bestemte konverteringshandlingen i budstrategien din, kan du fjerne avmerkingen for denne innstillingen. I motsatt fall lar du avmerkingen stå. 
 13. Klikk på Attribusjonsmodell.Med denne innstillingen kan du velge om hver konvertering skal tilskrives det siste klikket en kunde utførte før en konvertering, det første klikket eller en kombinasjon av klikk. Du finner mer informasjon om hvert alternativ og hvordan denne innstillingen fungerer, i artikkelen Om attribusjonsmodeller.
 14. Klikk på Opprett og fortsett.

Endre anropsutvidelser

Hvis du allerede har en anropsutvidelse du ønsker å bruke, går du videre til neste trinn. Hvis du må opprette en anropsutvidelse, følger du denne fremgangsmåten først og velger innstillinger i henhold til veiledningen nedenfor.

 1. Hold markøren over anropsutvidelsen du ønsker å endre, og klikk deretter på blyantikonet Endre ved siden av telefonnummeret.
 2. Velg under «Anropsrapportering», slik at du kan spore samtalene dine.
 3. Merk av for Tell konverteringer som under «Rapportér konverteringer», og velg deretter navnet på konverteringshandlingen du nettopp opprettet, på rullegardinmenyen.
 4. Klikk på Lagre.

Endre oppringingsannonser

Hvis du allerede har en oppringningsannonse du ønsker å bruke, går du videre til neste trinn.

Hvis du må opprette en oppringingsannonse, følger du denne fremgangsmåten først og velger innstillinger i henhold til veiledningen nedenfor.

 1. Hold markøren over oppringingsannonsen du ønsker å bruke, og klikk på blyantikonet Endre.
 2. Velg under «Samtalerapportering» for å spore informasjon om samtalen, for eksempel samtalevarighet. Samtalerapportering må være slått på, slik at du kan telle telefonsamtaler med en bestemt varighet som konverteringer.
 3. Merk av for Tell konverteringer som under «Rapportér konverteringer», og velg deretter navnet på konverteringshandlingen du nettopp opprettet, på rullegardinmenyen.
 4. Klikk på Lagre den nye annonsen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt