Měření volání z reklam

Měření konverzí vám umožňuje zjistit, jak účinné jsou při získávání nových telefonních hovorů vaše volací reklamy a reklamy s rozšířením o volání nebo lokalitu.

Tento druh měření konverzí započítá telefonní hovor jako konverzi, pokud trvá déle než minimální zadaná délka. Můžete tak odfiltrovat kratší hovory, u kterých lze předpokládat, že k prodeji ani k jiným akcím hodnotným pro vaši firmu nepovedou.

Pokud měříte telefonní hovory vedoucí k prodeji či k dalším konverzím pomocí jiného systému, může být zapotřebí vytvořit akci pro import konverzí z volání. Případně se můžete v článku Měření konverzí z telefonních hovorů podívat na všechny dostupné konverzní akce z volání.

Poznámka: Jakmile aktivujete funkci přehled hovorů, budou se nové hovory zaznamenávat pomocí výchozí konverzní akce „volání z reklam“. Tato konverzní akce bude automaticky zahrnuta do sloupce Konverze. Svou vlastní konverzní akci z volání můžete nastavit podle níže uvedených pokynů.

Výhody

Tato funkce vám pomůže zjistit, která klíčová slova, reklamy, reklamní sestavy a kampaně pro vás mají největší přínos. Na základě toho budete moci lépe investovat a dosahovat vyšší návratnosti investic. Díky měření konverzí také můžete využívat pokročilé automatizované strategie nabídek, například cílovou cenu za akci (CPA) a cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS). S jejich pomocí lze automaticky optimalizovat kampaně podle obchodních cílů.

V tomto článku se dozvíte, jak volání z reklam měřit.

Požadavky

Abyste mohli nastavit měření konverzí pro volání z reklam, budete nejprve potřebovat:

Pokyny

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu účtu klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon].
 3. V části Měření klikněte na položku Konverze.
 4. Klikněte na tlačítko plus .
 5. Klikněte na Telefonní hovory.
 6. Vyberte možnost Volání z reklam s rozšířením o volání nebo z reklam pouze pro volání a klikněte na Pokračovat.
 7. V části „Kategorie“ vyberte z rozbalovací nabídky popis vaší konverzní akce. Kategorie umožňuje segmentaci konverze v přehledech, takže můžete podobné konverze prohlížet současně.
 8. V části Hodnota vyberte možnost Každý telefonát má hodnotu a zadejte hodnotu, kterou pro vás každé volání má, případně vyberte možnost Nepřiřazovat hodnotu.
 9. V části Počet vyberte, zda chcete u kliknutí na reklamu započítávat všechny konverze, nebo pouze jednu. Všechny konverze jsou nejvhodnější u prodeje, jedna konverze při počítání potenciálních zákazníků. 
 10. Klikněte na položku Délka hovoru. Zadejte minimální délku hovoru v sekundách, která je třeba k jeho započítání jako konverze.
 11. Klikněte na položku Doba sledování konverzí. Pro danou konverzní akci zadejte dobu sledování konverzí (tedy dobu od kliknutí na reklamu, po kterou má být konverze měřena). Okno může trvat od 1 do 60 dní.
 12. (Pokročilé nastavení) Klikněte na položku Zahrnout do sloupce Konverze. Zvolíte-li toto nastavení (které je vybráno jako výchozí), budou údaje o této konverzní akci zahrnuty ve sloupci přehledů Konverze. Pokud výběr tohoto nastavení zrušíte, bude tyto údaje i nadále obsahovat sloupec Všechny konverze. 
  Údaje ve sloupci Konverze jsou využívány strategiemi automatických nabídek, jako je například Cílová návratnost investic do reklamy, Vylepšená cena za proklik (ECPC) a Cílová CPA. Pokud tedy k optimalizaci konverzí používáte automatickou strategii nabídek a tuto konkrétní konverzní akci ve své strategii použít nechcete, můžete zaškrtnutí tohoto políčka zrušit. Jinak jej ponechte zaškrtnuté. 
 13. Klikněte na položku Atribuční model.V rámci tohoto nastavení můžete vybrat, jak mají být přiřazovány zásluhy na jednotlivých konverzích: poslednímu kliknutí, které zákazník provedl před konverzí, prvnímu kliknutí nebo kombinaci kliknutí. Informace o jednotlivých možnostech a o principu tohoto nastavení najdete v článku Atribuční modely.
 14. Klikněte na Vytvořit a pokračovat.

Úprava rozšíření o volání

Pokud už máte vytvořeno rozšíření o volání, které nyní chcete použít, pokračujte podle dalších pokynů. Chcete-li rozšíření vytvořit, postupujte nejprve podle těchto pokynů a poté proveďte nastavení popsaná níže.

 1. Umístěte kurzor nad rozšíření o volání, které chcete upravit, poté klikněte na ikonu tužky Upravit vedle telefonního čísla.
 2. V části Přehled hovorů vyberte Zapnout. Následně budete moci měřit hovory.
 3. V části Uvádět v přehledu jako konverze zaškrtněte políčko u možnosti Započítávat konverze jako a z rozbalovací nabídky vyberte název právě vytvořené konverzní akce.
 4. Klikněte na Uložit.

Úprava reklam pouze pro volání

Pokud už máte vytvořenou reklamu pouze pro volání, kterou nyní chcete použít, pokračujte podle dalších pokynů.

Chcete-li reklamu vytvořit, postupujte nejprve podle těchto pokynů a následně proveďte nastavení popsaná níže.

 1. Umístěte kurzor na reklamu pouze pro volání, kterou chcete použít, a klikněte na ikonu tužky Upravit.
 2. U položky Přehled hovorů vyberte Zapnout. Následně budete moci měřit podrobnosti jako trvání hovoru. Chcete-li počítat jako konverze pouze hovory o stanovené délce, musíte mít aktivovánu funkci Přehled hovorů.
 3. U položky Uvádět v přehledu jako konverze zaškrtněte políčko u možnosti Započítávat konverze jako a z rozbalovací nabídky vyberte název právě vytvořené konverzní akce.
 4. Klikněte na Uložit novou reklamu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory