ติดตามการคลิกหมายเลขโทรศัพท์ในเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เครื่องมือวัด Conversion ช่วยให้คุณทราบประสิทธิภาพของโฆษณาในการกระตุ้นให้ผู้เข้าชมคลิกหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจในเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณลักษณะนี้ต่างจากเครื่องมือวัด Conversion การโทรชนิดอื่นๆ ตรงที่จะติดตามเฉพาะการคลิกบนหมายเลขโทรศัพท์ ไม่นับการโทรจริง บทความนี้จะแสดงวิธีติดตามการคลิกหมายเลขโทรศัพท์จากเว็บไซต์เวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณวัดการคลิกบนลิงก์ข้อความ รูปภาพ หรือปุ่มก็ได้

ก่อนเริ่มต้น

ในการตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion สำหรับการคลิกหมายเลขโทรศัพท์ได้ คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้ก่อน

 • บัญชี Google Ads: หากยังไม่มี โปรดลงชื่อสมัครใช้ที่ http://ads.google.com
 • เว็บไซต์: ใช้วางโค้ดเครื่องมือวัด Conversion (ซึ่งเรียกว่า "แท็ก")
 • ความสามารถในการแก้ไขเว็บไซต์: คุณหรือนักพัฒนาเว็บจะต้องเพิ่มแท็กลงในเว็บไซต์และเพิ่มข้อมูลโค้ด JavaScript ที่มีเครื่องจัดการเหตุการณ์ onclick ได้

วิธีการ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] ที่มุมขวาบน และคลิก "Conversion" ในส่วน "การวัด"
 3. คลิกปุ่มบวก
 4. คลิกการโทร
 5. เลือกคลิกหมายเลขในเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
 6. คลิกต่อไป
 7. ใส่ชื่อ Conversion การโทรที่ต้องการติดตามถัดจาก “ชื่อ Conversion” วิธีนี้จะช่วยให้คุณจำการกระทำนี้ได้ในภายหลังเมื่อเห็นในรายงาน Conversion ตัวอย่างเช่น "สั่งซื้อดอกไม้ทางโทรศัพท์" หรือ "โทรจองห้องพัก"
 8. ถัดจาก “หมวดหมู่” ให้เลือกหมวดหมู่ที่เหมาะกับ Conversion ของคุณมากที่สุดจากเมนูแบบเลื่อนลง
 9. ถัดจาก "มูลค่า" ป้อนมูลค่าสำหรับแต่ละคลิก เลือกใช้มูลค่าต่างกันสำหรับแต่ละคลิก และป้อนมูลค่าเริ่มต้น หรือเลือกไม่ใช้มูลค่า หากคุณไม่ต้องการนับ
 10. ถัดจาก “การนับ” เลือกว่าจะนับ 1 Conversion หรือนับทุกๆ Conversion ต่อการคลิกโฆษณา 1 ครั้ง โดย "1" เหมาะสำหรับโอกาสในการขาย ส่วน "ทุกๆ" เหมาะสำหรับการขาย 
 11. คลิกกรอบเวลา Conversion เลือกกรอบเวลา Conversion สำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้จากเมนูแบบเลื่อนลง กรอบเวลานี้มีระยะเวลาได้ตั้งแต่ 1 วันไปจนถึง 90 วัน
 12. คลิกกรอบเวลา Conversion การดูผ่าน เลือกกรอบเวลา Conversion การดูผ่านสำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้จากเมนูแบบเลื่อนลง กรอบเวลานี้มีระยะเวลาได้ตั้งแต่ 1 วันไปจนถึง 30 วัน
 13. คลิกรวมใน "Conversion" การตั้งค่านี้ (ซึ่งเลือกไว้แล้วโดยค่าเริ่มต้น) ให้คุณเลือกว่าจะรวมข้อมูลของการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ไว้ในคอลัมน์การรายงาน "Conversion" หรือไม่ หากคุณไม่เลือกการตั้งค่านี้ ข้อมูลจะยังคงรวมอยู่ในคอลัมน์ "Conversion ทั้งหมด" คุณอาจต้องยกเลิกการเลือกการตั้งค่านี้หากใช้ Smart Bidding และไม่ต้องการรวมการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ในกลยุทธ์การเสนอราคา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า "รวมใน 'Conversion'"
 14. คลิกสร้างและต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าแท็กเครื่องมือวัด Conversion

คุณจะต้องเพิ่มข้อมูลโค้ด 2 รายการลงในเว็บไซต์ ได้แก่ แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์และข้อมูลโค้ดเหตุการณ์ เพื่อตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ในเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์จะเพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ลงในรายการรีมาร์เก็ตติ้ง "ผู้เข้าชมทั้งหมด" (หากคุณตั้งค่ารีมาร์เก็ตติ้งไว้) และตั้งค่าคุกกี้ใหม่ในโดเมนซึ่งจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคลิกโฆษณาที่นำผู้อื่นมายังเว็บไซต์ของคุณ โปรดทราบว่าแท็กเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads จะใช้ข้อมูลการคลิกนี้เพื่อระบุแหล่งที่มาของ Conversion สำหรับแคมเปญ Google Ads ได้ โปรดแจ้งรายละเอียดการรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมให้ผู้ใช้ทราบ รวมถึงได้รับความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด

คุณต้องติดตั้งแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ในเว็บไซต์ทุกๆ หน้า แต่ต้องมีแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์เพียงแท็กเดียวในบัญชี Google Ads แต่ละบัญชี

ข้อมูลโค้ดเหตุการณ์จะติดตามการคลิกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ในเว็บไซต์ซึ่งควรจะนับเป็น Conversion ติดตั้งข้อมูลโค้ดนี้ระหว่างแท็ก <head></head> ของหน้าเว็บที่หมายเลขโทรศัพท์ปรากฏ โดยให้อยู่หลังแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์

หมายเหตุ

คุณจะเห็นข้อมูลการคลิกแทนข้อมูลการโทร (เช่น ระยะเวลาการโทร) ในรายงาน Conversion เมื่อติดตามการคลิกหมายเลขโทรศัพท์

หลังจากสร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion แล้ว ให้เลือกวิธีติดตั้งแท็กจาก 2 วิธีนี้

ตัวเลือกที่ 1: ติดตั้งแท็กด้วยตนเอง

 1. เลือกตัวเลือกที่ตรงกับสถานการณ์ของคุณมากที่สุดในส่วน "แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์" และทำตามวิธีการในการติดตั้งแท็ก
  • ฉันไม่ได้ติดตั้งแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ในเว็บไซต์ของฉัน: เลือกตัวเลือกนี้ หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณตั้งค่าแท็กสำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion ในบัญชีของคุณ และคุณไม่ได้ติดตั้งแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์จากผลิตภัณฑ์อื่นของ Google ตัวเลือกนี้จะแสดงแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์อย่างครบถ้วน หากต้องการติดตั้งแท็ก ให้คัดลอกโค้ดแท็กและวางไว้ระหว่างแท็ก <head></head> ของเว็บไซต์ทุกๆ หน้า

   นี่คือตัวอย่างของแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ โดย “CONVERSION_ID” หมายถึง conversion ID เฉพาะสำหรับบัญชี Google Ads ของคุณเท่านั้น

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');


   </script>
  • ฉันได้ติดตั้งแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ในเว็บไซต์ของฉันจากผลิตภัณฑ์อื่นของ Google (เช่น Google Analytics) หรือจากบัญชีอื่นของ Google Ads: หากตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณ คุณก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ลงในเว็บไซต์ของคุณอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องเพิ่มคำสั่ง config (ส่วนของโค้ดที่มี conversion ID) ไปยังทุกอินสแตนซ์ของแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ เพื่อให้เครื่องมือวัด Conversion ใช้งานได้กับบัญชีนี้ ตัวเลือกนี้จะแสดงคำสั่งดังกล่าว โดย “AW-CONVERSION_ID” หมายถึง conversion ID ของบัญชีของคุณ


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   เพิ่มคำสั่ง config ไปยังทุกอินสแตนซ์ของแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ในเว็บไซต์ของคุณทางด้านขวาเหนือแท็กปิดท้าย </ script> 

   นี่คือตัวอย่างแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ที่กำหนดค่าสำหรับทั้ง Google Analytics และ Google Ads โดยคำสั่ง config สำหรับบัญชี Google Ads จะมีสีไฮไลต์ไว้

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • ฉันได้ติดตั้งแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ในเว็บไซต์ของฉันเมื่อตอนที่สร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion รายการอื่นในบัญชี Google Ads นี้: หากตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณ คุณก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ลงในเว็บไซต์ของคุณอีกครั้ง เพียงแค่ตรวจสอบว่าแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ปรากฏในเว็บไซต์ทุกๆ หน้า และคำสั่ง Config ในแต่ละอินสแตนซ์ของแท็กมีรหัส Conversion ของบัญชี คุณจะเห็นรหัส Conversion เมื่อเลือกตัวเลือกนี้

 2. (ไม่บังคับ) แก้ไขแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ตามค่ากำหนดของคุณ

  • หากไม่ต้องการให้แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์เพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ลงในรายการรีมาร์เก็ตติ้ง ให้เพิ่มส่วนที่ไฮไลต์ด้านล่างลงในคำสั่ง 'config' ของแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ ดังนี้

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • หากไม่ต้องการให้แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์กำหนดคุกกี้บุคคลที่หนึ่งในโดเมนของเว็บไซต์ ให้เพิ่มส่วนที่ไฮไลต์ด้านล่างลงในคำสั่ง 'config' ของแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ ดังนี้

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   แต่เราไม่แนะนำเพราะจะทำให้การวัด Conversion แม่นยำน้อยลง

 3. คัดลอกแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ จากนั้นทำตามวิธีการเพื่อเพิ่มแท็กลงในเว็บไซต์ 

 4. คัดลอกข้อมูลโค้ดเหตุการณ์ในส่วน "ข้อมูลโค้ดเหตุการณ์" จากนั้นทำตามวิธีการเพื่อเพิ่มข้อมูลโค้ดเหตุการณ์ลงในเว็บไซต์ คุณจะต้องเพิ่มข้อมูลโค้ดเหตุการณ์ลงในหน้าที่มีปุ่มหรือลิงก์ที่คุณต้องการติดตามการคลิก

 5. คลิกถัดไป

 6. คลิกเสร็จสิ้น

 7. ทำตามวิธีการเหล่านี้เพื่อเพิ่มส่วนเพิ่มเติมของโค้ดลงในปุ่มหรือลิงก์ที่คุณต้องการติดตาม จำเป็นต้องมีขั้นตอนนี้เพื่อให้เครื่องมือวัด Conversion ทำงานได้

ตัวเลือกที่ 2: ใช้ Google Tag Manager

Google Tag Manager คือระบบจัดการแท็กที่ช่วยให้คุณอัปเดตแท็กและข้อมูลโค้ดบนเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว คุณสามารถใช้ Google Tag Manager เพื่อติดตั้งแท็กเครื่องมือวัด Conversion ได้

 1. คัดลอก conversion ID และ conversion label (ที่แสดงในแท็บนี้) สำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion
 2. ทำตามวิธีการเพื่อตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads ใน Google Tag Manager สำคัญ: อย่าลืมเพิ่มแท็ก Conversion Linker และกำหนดค่าให้เริ่มทำงานในหน้าเว็บทุกหน้าของคุณ เพื่อให้มีการติดตามในเบราว์เซอร์ทั้งหมดอย่างถูกต้อง
 3. คลิกถัดไป
 4. คลิกเสร็จสิ้น
 5. ทำตามขั้นตอนการตั้งค่าเพิ่มเติมใน Google Tag Manager ให้เสร็จสมบูรณ์ จำเป็นต้องมีขั้นตอนนี้เพื่อให้เครื่องมือวัด Conversion ทำงานได้
  เลือกตัวเลือกแบบใดแบบหนึ่งด้านล่าง
  1. พื้นฐาน: ตั้งค่าคลิกทริกเกอร์ เพื่อให้แท็กเครื่องมือวัด Conversion เริ่มทำงานเมื่อเกิดการคลิกที่เกี่ยวข้องขึ้น
  2. ขั้นสูง: เพิ่มฟังก์ชันการโทรลงในโค้ดสำหรับลิงก์ ปุ่ม หรือรูปภาพปุ่ม จากนั้น ตั้งค่าทริกเกอร์เหตุการณ์ที่กำหนดเอง เพื่อให้แท็กเครื่องมือวัด Conversion เริ่มทำงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น (ในกรณีนี้คือการคลิก)

ตรวจสอบแท็กเครื่องมือวัด Conversion

หากต้องการตรวจสอบว่าแท็กเครื่องมือวัด Conversion ติดตั้งแล้วและติดตาม Conversion ได้อย่างถูกต้อง หรือหากคุณคิดว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับแท็ก ให้อ่านวิธีการเหล่านี้เพื่อตรวจสอบแท็กเครื่องมือวัด Conversion
 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว