Spor klikk på telefonnumre på mobilnettsteder

Med konverteringssporing kan du se i hvor stor grad klikk på annonsene dine fører til klikk på bedriftsnummeret på mobilnettstedet ditt. Til forskjell fra andre typer sporing av samtalekonverteringer kan du bruke denne funksjonen for å spore rene klikk på telefonnummeret ditt, ikke faktiske telefonsamtaler. I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du kan spore klikk på telefonnumre fra mobilversjonen av nettstedet ditt. Du kan registrere klikk på bilder, knapper eller tekstlinker.

Før du begynner

Du trenger følgende før du kan konfigurere konverteringssporing av klikk på telefonnumre:

 • en Google Ads-konto: Har du ikke noen konto ennå? Registrer deg på http://ads.google.com.
 • et nettsted: Det er her du setter inn koden for konverteringssporing («taggen»).
 • Mulighet til å redigere nettstedet: Enten du eller nettutvikleren din må kunne legge til taggen på nettstedet ditt, og legge til en JavaScript-kodebit med en onClick-aktivitet.

Veiledning

Trinn 1: Opprett en konverteringshandling

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til høyre. Under «Måling» klikker du på «Konverteringer».
 3. Klikk på plussknappen .
 4. Klikk på Tlf.samtaler.
 5. Velg Klikk på nummeret ditt på mobilnettstedet ditt.
 6. Klikk på Fortsett.
 7. Skriv inn navnet på samtalekonverteringen du vil spore, ved siden av Konverteringsnavn. På denne måten er det enklere å gjenkjenne denne handlingen senere når den vises i konverteringsrapportene. Som eksempler kan vi nevne «Blomsterbestillinger via telefon» eller «Anrop om bestillinger».
 8. Velg kategorien i rullegardinmenyen som best beskriver konverteringen din, ved siden av Kategori.
 9. Skriv inn en verdi for hvert klikk ved siden av Verdi, velg Bruk ulike verdier for hvert klikk, og legg så inn en standardverdi. Hvis du derimot foretrekker å ikke telle noe klikk, kan du i stedet velge Ikke bruk en verdi.
 10. Velg om du vil telle alle konverteringer eller én konvertering per annonseklikk, ved siden av Telling. «Alle» passer best for salg, mens «Én» passer best for potensielle kunder. 
 11. Klikk på Konverteringsvindu. Velg et konverteringsvindu for denne konverteringshandlingen fra rullegardinmenyen. Vinduet kan være på 1–90 dager.
 12. Klikk på Visningskonverteringsvindu. Velg et visningskonverteringsvindu for denne konverteringshandlingen fra rullegardinmenyen. Vinduet kan være på 1–30 dager.
 13. Klikk på Ta med i «Konverteringer»-kolonnen. Med denne innstillingen – som er valgt som standard – kan du velge om data for denne konverteringshandlingen skal tas med i «Konverteringer»-rapporteringskolonnen. Selv om du fjerner avmerkingen for denne innstillingen, tas fortsatt dataene med i Alle konverteringer-kolonnen. Det kan være lurt å fjerne avmerkingen for denne innstillingen hvis du bruker smart budgivning, og du ikke ønsker å ta med denne spesifikke konverteringshandlingen i budstrategien din. Finn ut mer om innstillingen «Ta med i Konverteringer-kolonnen».
 14. Klikk på Opprett og fortsett.

Trinn 2: Konfigurer taggen for konverteringssporing

For å konfigurere sporing av konverteringer på nettsteder må du legge til to kodebiter på nettstedet ditt: hendelseskodebiten og den globale nettstedstaggen.

Med den globale nettstedstaggen legges besøkende på nettstedet ditt til i «Alle besøkende»-remarketinglistene dine (hvis du har konfigurert remarketing), og det blir angitt nye informasjonskapsler på domenet ditt. I informasjonskapslene lagres informasjon om annonseklikket som førte de besøkende til nettstedet ditt. Vær oppmerksom på at Google Ads-taggene for konverteringssporing kan bruke denne klikkinformasjonen for å tilskrive konverteringer til Google Ads-kampanjene dine. Sørg for at du gir brukerne tydelig og utfyllende informasjon om hvilke data du samler inn på nettstedet, og at du innhenter samtykke til slik innsamling i tilfeller der dette er lovpålagt.

Du må installere den globale nettstedstaggen på alle sidene på nettstedet ditt, men du trenger bare én global nettstedstag for hver Google Ads-konto.

I hendelseskodebiten spores klikkene på telefonnummeret på nettstedet ditt som skal telles som konverteringer. Sett inn denne kodebiten mellom <head></head>-taggene på siden der telefonnummeret ditt vises, rett etter den globale nettstedstaggen.

Merk

Når du sporer klikk på telefonnumre, får du se klikkdata i stedet for anropsdata (f.eks. samtalevarighet) i konverteringsrapportene dine.

Etter at du har opprettet en konverteringshandling, kan du installere taggen på to ulike måter:

Alternativ 1: Installer taggen på egen hånd

 1. Velg det alternativet som best beskriver den aktuelle situasjonen, under «Global nettstedstag», og følg veiledningen for å installere taggen:
  • Jeg har ikke installert den globale nettstedstaggen på nettstedet mitt: Velg dette alternativet hvis du konfigurerer taggen for en konverteringshandling i kontoen din for første gang og ikke har installert den globale nettstedstaggen via et annet Google-produkt. Med dette alternativet vises den globale nettstedstaggen i sin helhet. For å installere taggen må du kopiere tagkoden og lime den inn mellom <head></head>-taggene på alle sidene på nettstedet ditt.

   Du kan se et eksempel på den globale nettstedstaggen nedenfor, og der representerer CONVERSION_ID den unike konverterings-ID-en for Google Ads-kontoen din:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');


   </script>
  • Jeg installerte den globale nettstedstaggen på nettstedet mitt via et annet Google-produkt (f.eks. Google Analytics) eller en annen Google Ads-konto: Hvis dette beskriver situasjonen din, trenger du ikke å legge til den globale nettstedstaggen på nettstedet ditt igjen. For at konverteringssporingen skal fungere i denne kontoen, må du imidlertid legge til config-kommandoen (kodebiten som inneholder konverterings-ID-en din) i alle forekomster av den globale nettstedstaggen. Med dette alternativet vises denne kommandoen, der «AW-CONVERSION_ID» representerer konverterings-ID-en for kontoen din:


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Legg til config-kommandoen i hver forekomst av den globale nettstedstaggen på nettstedet ditt, rett ovenfor den avsluttende </script>-taggen. 

   Nedenfor kan du se et eksempel på den globale nettstedstaggen konfigurert for både Google Analytics og Google Ads, og config-kommandoen for Google Ads-kontoen er fremhevet:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Jeg hadde allerede installert den globale nettstedstaggen på nettstedet mitt da jeg opprettet en ny konverteringshandling i denne Google Ads-kontoen: Hvis dette beskriver situasjonen din, trenger du ikke å legge til den globale nettstedstaggen på nettstedet ditt igjen. Du må forsikre deg om at den globale nettstedstaggen er satt inn på alle sidene på nettstedet ditt, og at config-kommandoen i hver forekomst av taggen inneholder konverterings-ID-en for kontoen din. Denne ID-en vises hvis du velger dette alternativet.

 2. (Valgfritt:) Endre den globale nettstedstaggen slik du måtte ønske:

  • Hvis du ikke vil at den globale nettstedstaggen skal legge til besøkende på nettstedet ditt i remarketinglistene dine, må du legge til den fremhevede delen nedenfor i config-kommandoen for den globale nettstedstaggen:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • Hvis du ikke vil at den globale nettstedstaggen skal angi informasjonskapsler fra førstetilbydere på domenet til nettstedet ditt, må du legge til den fremhevede delen nedenfor i config-kommandoen for den globale nettstedstaggen:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Vi anbefaler at du ikke gjør dette, da det fører til mindre nøyaktig registrering av konverteringer.

 3. Kopiér den globale nettstedstaggen, og følg veiledningen for å legge til taggen på nettstedet ditt

 4. Kopiér hendelseskodebiten du finner under Hendelseskodebit, og følg så veiledningen for å legge til kodebiten på nettstedet ditt. Du må legge til hendelseskodebiten på siden som inneholder knappen eller linken der du vil spore klikk.

 5. Klikk på Neste.

 6. Klikk på Ferdig.

 7. Følg denne veiledningen hvis du vil legge til en ekstra kodebit i knappen eller linken du vil spore. Du må gjennomføre dette trinnet for at konverteringssporingen skal fungere.

Alternativ 2: Bruk Google Tag Manager

Med Google Tag Manager – et administrasjonssystem for tagger – kan du raskt og enkelt oppdatere tagger og kodebiter på nettstedet ditt. Du kan installere taggen din for konverteringssporing via Google Tag Manager.

 1. Kopiér konverterings-ID-en og konverteringsetiketten (vises i denne fanen) for konverteringshandlingen din.
 2. Følg veiledningen for å konfigurere Google Ads-konverteringssporingen i Google Tag Manager. Viktig: For at sporingen skal fungere i alle nettlesere, må du passe på at du legger til en tag for konverteringstilknytning, og angi at den skal utløses på alle nettsidene dine.
 3. Klikk på Neste.
 4. Klikk på Ferdig.
 5. Fullfør tilleggstrinnene for konfigurasjon i Google Tag Manager. Du må gjennomføre disse for at konverteringssporingen skal fungere.
  Velg ett av alternativene nedenfor:
  1. Grunnleggende: Konfigurer en klikkutløser, slik at taggen for konverteringssporing blir utløst når det relevante klikket forekommer.
  2. Avansert: Legg til et funksjonsoppkall i koden for linken, knappen eller knappebildet. Konfigurer så en egendefinert hendelsesutløser, slik at taggen for konverteringssporing blir utløst når hendelsen (et klikk i dette tilfellet) forekommer.

Kontrollér taggen for konverteringssporing

Hvis du vil sjekke at taggen for konverteringssporing er installert og sporer konverteringer på riktig måte, eller hvis du har mistanke om at taggen ikke fungerer som den skal, kan du lese veiledningen i hvordan du kontrollerer taggen for konverteringssporing.
 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt