Klikšķi uz tālruņa numura mobilajām ierīcēm paredzētā vietnē — uzskaite

Izmantojiet reklāmguvumu uzskaiti, lai uzzinātu, cik efektīvi darbojas jūsu reklāmas, veicinot klikšķus uz jūsu uzņēmuma tālruņa numura, ko esat izvietojis savā mobilajām ierīcēm paredzētajā vietnē. Atšķirībā no citiem tālruņa zvanu reklāmguvumu uzskaites veidiem šī funkcija tikai uzskaita klikšķus uz tālruņa numura un neapkopo informāciju par tālruņa zvaniem. Šajā rakstā ir paskaidrots, kā uzskaitīt klikšķus uz tālruņa numura, kas izvietots mobilajām ierīcēm paredzētā tīmekļa vietnē. Varat uzskaitīt klikšķus uz teksta saites, attēla vai pogas.

Pirms darba sākšanas

Lai iestatītu tālruņa numura saņemto klikšķu reklāmguvumu uzskaiti, ir jāizpilda tālāk minētās prasības.

 • Google Ads konts. Vai jums tāda vēl nav? Reģistrējieties vietnē http://ads.google.com.
 • Tīmekļa vietne. Tajā ievietosit reklāmguvumu uzskaites kodu (tas tiek dēvēts par tagu).
 • Iespēja rediģēt vietni: jums vai jūsu tīmekļa pārzinim vietnē ir jāpievieno tags un JavaScript koda fragments ar notikuma “onclick” apdarinātāju.

Norādījumi

1. darbība. Reklāmguvuma darbības izveide

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas  un sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
 3. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas .
 4. Noklikšķiniet uz Tālruņu zvani
 5. Atlasiet Klikšķi uz mobilajām ierīcēm paredzētajā vietnē norādītā numura.
 6. Noklikšķiniet uz Turpināt.
 7. Blakus vienumam “Reklāmguvuma nosaukums” ievadiet uzskaitāmā tālruņa zvana reklāmguvuma nosaukumu. Tādējādi varēsit vieglāk atpazīt šo darbību, kad tā tiks parādīta reklāmguvumu pārskatos. Varat ievadīt, piemēram, “Ziedu pasūtījumi pa tālruni” vai “Rezervāciju zvani”.
 8. Blakus vienumam “Kategorija” nolaižamajā izvēlnē atlasiet reklāmguvumam visatbilstošāko kategoriju.
 9. Blakus vienumam “Vērtība” ievadiet katra klikšķa vērtību, atlasiet Izmantot atšķirīgas vērtības katram klikšķim un ievadiet noklusējuma vērtību vai atlasiet Neizmantot vērtību, ja nevēlaties uzskaitīt vērtību.
 10. Blakus vienumam “Skaits” norādiet, vai katram reklāmas klikšķim uzskaitīt tikai unikālus vai visus reklāmguvumus. Pārdošanas gadījumu uzskaitei vislabāk izvēlēties opciju “Visi”, savukārt potenciālo pirkumu uzskaitei — “Viens”. 
 11. Noklikšķiniet uz vienuma Reklāmguvumu periods. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet konkrētās reklāmguvuma darbības reklāmguvumu periodu. Šī perioda ilgums var būt 1–90 dienas.
 12. Noklikšķiniet uz Seansa reklāmguvumu periods. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet reklāmguvuma darbības seansa reklāmguvumu periodu. Šī perioda ilgums var būt 1–30 dienas.
 13. Noklikšķiniet uz Iekļaut slejā “Reklāmguvumi”. Šis iestatījums (pēc noklusējuma tas ir atlasīts) ļauj izvēlēties, vai ietvert šīs reklāmguvuma darbības datus pārskata slejā “Reklāmguvumi”. Ja noņemsit atzīmi no šī iestatījuma, dati joprojām tiks iekļauti slejā “Visi reklāmguvumi”. Ieteicams noņemt atzīmi no šī iestatījuma, ja izmantojat viedo cenu noteikšanu un nevēlaties ietvert šo konkrēto reklāmguvuma darbību savā cenu noteikšanas stratēģijā. Uzziniet vairāk par iestatījumu “Iekļaut slejā “Reklāmguvumi””.
 14. Noklikšķiniet uz Izveidot un turpināt.

2. darbība. Reklāmguvumu uzskaites taga iestatīšana

Lai iestatītu reklāmguvumu uzskaiti mobilajām ierīcēm paredzētā vietnē, jums savai tīmekļa vietnei jāpievieno divi koda fragmenti: vispārējais vietnes tags un notikuma fragments.

Vispārējais vietnes tags pievieno jūsu tīmekļa vietnes apmeklētājus atkārtotā mārketinga sarakstiem “Visi apmeklētāji” (ja esat iestatījis atkārtoto mārketingu) un jūsu domēnā iestata jaunus sīkfailus, kuros tiks glabāta informācija par reklāmas klikšķiem, kas ir novirzījuši lietotājus uz jūsu vietni. Ņemiet vērā, ka Google Ads reklāmguvumu uzskaites tags varēs izmantot šo informāciju par klikšķiem, lai attiecinātu reklāmguvumu uz jūsu Google Ads kampaņām. Jums noteikti jāsniedz lietotājiem skaidra un izsmeļoša informācija par datu apkopošanu, kā arī jāsaņem no viņiem piekrišana, ja to nosaka juridiskās prasības.

Vispārējais vietnes tags jums jāievieto visās savas tīmekļa vietnes lapās, tomēr katram Google Ads kontam ir nepieciešams tikai viens vispārējais vietnes tags.

Notikuma fragments uzskaita tos klikšķus uz tālruņa numura jūsu tīmekļa vietnē, kuri jāuzskaita kā reklāmguvumi. Ievietojiet šo fragmentu starp tās lapas tagiem <head></head> (tieši pēc vispārējā vietnes taga), kurā norādīts jūsu tālruņa numurs.

Piezīme

Uzskaitot klikšķus uz tālruņa numura, reklāmguvumu pārskatos tiks rādīti dati par klikšķiem, nevis par zvaniem (piemēram, zvanu ilgums).

Pēc reklāmguvuma darbības izveides izvēlieties vienu no divām taga ievietošanas iespējām.

1. iespēja. Taga patstāvīga ievietošana

 1. Sadaļā “Vispārējais vietnes tags” atlasiet opciju, kas vislabāk raksturo jūsu situāciju, un izpildiet norādījumus par taga ievietošanu.
  • Savā tīmekļa vietnē neesmu instalējis vispārējo vietnes tagu — izvēlieties šo opciju, ja tagu reklāmguvuma darbībai savā kontā iestatāt pirmoreiz un neesat ievietojis vispārējo vietnes tagu no cita Google produkta. Atlasot šo opciju, vispārējais vietnes tags tiek rādīts pilnībā. Lai ievietotu tagu, nokopējiet tā kodu un ielīmējiet to katrā savas tīmekļa vietnes lapā starp tagiem <head></head>.

   Tālāk ir sniegts vispārējā vietnes taga piemērs, kurā “CONVERSION_ID” ir jūsu Google Ads kontam unikālais reklāmguvuma ID:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');


   </script>
  • Vispārējo vietnes tagu savā tīmekļa vietnē instalēju no cita Google produkta (piemēram, Google Analytics) vai no cita Google Ads konta — ja šī opcija attiecas uz jums, tad vispārējais vietnes tags tīmekļa vietnei nav jāpievieno vēlreiz. Tomēr, lai reklāmguvumu uzskaite šajā kontā darbotos, ikvienai vispārējā vietnes taga instancei jums ir jāpievieno komanda “config” (koda fragments, kas ietver jūsu reklāmguvuma ID). Atlasot šo opciju, tiek parādīta minētā komanda, kur “AW-CONVERSION_ID” ir jūsu konta reklāmguvuma ID.


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Pievienojiet komandu “config” ikvienai vispārējā vietnes taga instancei savā tīmekļa vietnē tieši virs beigu taga </script>. 

   Tālāk piemērā ir parādīts Google Analytics un Google Ads konfigurēts vispārējais vietnes tags ar izceltu Google Ads kontam paredzēto komandu “config”:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Es jau instalēju vispārējo vietnes tagu savā tīmekļa vietnē, kad izveidoju citu reklāmguvuma darbību šajā Google Ads kontā — ja šī opcija attiecas uz jums, tad vispārējais vietnes tags nav tīmekļa vietnei jāpievieno vēlreiz. Tikai gādājiet, lai vispārējais vietnes tags būtu ievietots katrā jūsu vietnes lapā un lai komandā “config” katrā taga instancē būtu ietverts jūsu konta reklāmguvuma ID. Atlasot šo opciju, tiks parādīts jūsu reklāmguvuma ID.

 2. (Neobligāti) Pārveidojiet vispārējo vietnes tagu atbilstoši savām preferencēm.​

  • Ja nevēlaties, lai vispārējais vietnes tags pievienotu tīmekļa vietnes apmeklētājus jūsu atkārtotā mārketinga sarakstiem, pievienojiet tālāk izcelto daļu vispārējā vietnes taga komandai “config”:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • Ja nevēlaties, lai vispārējais vietnes tags iestatītu pirmās puses sīkfailus jūsu vietnes domēnā, pievienojiet tālāk izcelto daļu vispārējā vietnes taga komandai “config”:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Mēs neiesakām to darīt, jo tādējādi reklāmguvumu uzskaite nebūs tik precīza.

 3. Nokopējiet vispārējo vietnes tagu un pēc tam izpildiet norādījumus par taga pievienošanu vietnei

 4. Sadaļā “Notikuma fragments” nokopējiet notikuma fragmentu un pēc tam izpildiet norādījumus par tā pievienošanu vietnei. Jums būs jāpievieno notikuma fragments lapai, kurā ir poga vai saite, kam vēlaties uzskaitīt klikšķus.

 5. Noklikšķiniet uz Tālāk.

 6. Noklikšķiniet uz Gatavs.

 7. Lai pievienotu papildu koda fragmentu pogai vai saitei, kam vēlaties iestatīt uzskaiti, izpildiet šos norādījumus. Šī darbība ir obligāta, lai reklāmguvumu uzskaite darbotos.

2. iespēja. Google tagu pārvaldnieka izmantošana

Google tagu pārvaldnieks ir tagu pārvaldības sistēma, ko varat izmantot, lai ātri un viegli atjauninātu tagus un kodu fragmentus savā tīmekļa vietnē. Jūs varat izmantot Google tagu pārvaldnieku, lai ievietotu lapās savu reklāmguvumu uzskaites tagu.

 1. Nokopējiet savas reklāmguvuma darbības reklāmguvuma ID un reklāmguvuma iezīmi (parādīta šajā cilnē).
 2. Izpildiet norādījumus par to, kā Google tagu pārvaldniekā iestatīt Google Ads reklāmguvumu uzskaiti. Svarīgi! Lai nodrošinātu pienācīgu uzskaiti visās pārlūkprogrammās, noteikti pievienojiet reklāmguvumu saistītāja tagu un konfigurējiet tā aktivizēšanu visās tīmekļa lapās.
 3. Noklikšķiniet uz Tālāk.
 4. Noklikšķiniet uz Gatavs.
 5. Veiciet papildu iestatīšanas darbības Google tagu pārvaldniekā. Tas ir nepieciešams, lai reklāmguvumu uzskaite darbotos.
  Izvēlieties vienu no divām tālāk minētajām iespējām.
  1. Pamata — iestatiet klikšķu aktivizētāju, lai nodrošinātu reklāmguvumu uzskaites taga aktivizēšanu atbilstoša klikšķa veikšanas brīdī.
  2. Papildu — saites, pogas vai pogas attēla kodam pievienojiet funkciju “call”. Pēc tam iestatiet pielāgotu notikumu aktivizētāju, lai nodrošinātu reklāmguvumu uzskaites taga aktivizēšanu notikuma (šajā gadījumā — klikšķa) veikšanas brīdī.

Reklāmguvumu uzskaites taga pārbaude

Ja vēlaties pārliecināties, ka jūsu reklāmguvumu uzskaites tags ir ievietots pareizi un reklāmguvumu uzskaite notiek paredzētajā veidā, vai uzskatāt, ka varētu būt radusies ar tagu saistīta problēma, izlasiet šos norādījumus par reklāmguvumu uzskaites taga pārbaudi.
 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.