Thiết lập tùy biến quảng cáo

Tùy biến quảng cáo làm cho quảng cáo của bạn phù hợp với ngữ cảnh theo thời gian thực của khách hàng tiềm năng (nội dung mà họ đang tìm, vị trí mà họ đang duyệt qua, thiết bị mà họ đang sử dụng và thời điểm họ xem quảng cáo). Tìm hiểu thêm về lợi ích của tùy biến quảng cáo hoặc bắt đầu bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới. Trước tiên, bạn sẽ tạo dữ liệu tùy biến quảng cáo, rồi thiết lập văn bản quảng cáo bằng tùy biến trong mỗi nhóm quảng cáo mà bạn muốn tham chiếu đến dữ liệu đó.

Tạo dữ liệu tùy biến quảng cáo

Bước 1: xác định các thuộc tính của bạn:
 1. Tải tệp mẫu dữ liệu tùy biến quảng cáo (.csv) xuống.
 2. Xác định các thuộc tính tùy chỉnh (thông tin chi tiết) mà bạn muốn mỗi tùy biến hiển thị.
 3. Mẫu bao gồm các thuộc tính tùy chỉnh mẫu trong các cột từ A đến E. Hãy thay thế các thuộc tính tùy chỉnh mẫu này bằng các thuộc tính riêng của bạn và loại bỏ bất kỳ cột thừa nào.
 4. Đảm bảo rằng bạn đã chỉ định loại thuộc tính cho tất cả các thuộc tính với định dạng Attribute (AttributeType). Xem tất cả các loại thuộc tính
 5. Ví dụ: thuộc tính "Model" trong cột A là thuộc tính tùy chỉnh. Thuộc tính này chỉ định "text" cho dữ liệu có trong cột và xuất hiện dưới dạng "Model (text)".
 6. Bạn không nên bao gồm dấu cách trong tên thuộc tính của mình.
 7. (Không bắt buộc) Để định cấu hình nâng cao (như lập lịch và tùy chọn thiết bị), hãy bao gồm cả các thuộc tính chuẩn. Xem toàn bộ các thuộc tính chuẩn
Bước 2: xác định tiêu chí nhắm mục tiêu:
 1. Tệp mẫu dữ liệu tùy biến quảng cáo (.csv) bao gồm các thuộc tính nhắm mục tiêu tùy chọn trong các cột từ F đến H.
  • Bạn có thể giữ nhiều cột nhắm mục tiêu: để tùy chỉnh quảng cáo cho cùng một từ khóa trong nhiều chiến dịch, ví dụ: sử dụng cả cột "Từ khóa mục tiêu" và "Chiến dịch mục tiêu".
  • Để nhắm mục tiêu theo nhóm quảng cáo, bạn cần phải bao gồm cả cột "Nhóm quảng cáo mục tiêu" và "Chiến dịch mục tiêu".
 2. Loại bỏ cột mà bạn không muốn (có thể là tất cả các cột, nếu bạn muốn tùy biến của mình đủ điều kiện trên tài khoản) hoặc thêm các thuộc tính nhắm mục tiêu khác.
 3. Nếu đang nhắm mục tiêu theo từ khóa, bạn có hai tùy chọn.
  • Sử dụng thuộc tính "Từ khóa mục tiêu" và định dạng các từ khóa trong thuộc tính này như cách bạn định dạng các kiểu khớp từ khóa.
  • Sử dụng thuộc tính "Văn bản của từ khóa mục tiêu" cùng với thuộc tính "Loại trùng khớp của từ khóa mục tiêu" và chỉ định kiểu khớp trong "Loại trùng khớp của từ khóa mục tiêu". Tìm hiểu thêm về các kiểu khớp
Bước 3: nhập dữ liệu và tải dữ liệu lên Google Ads:
 1. Hoàn thành mỗi hàng bằng dữ liệu mà bạn muốn tùy biến hiển thị.
 2. Thay thế dữ liệu mẫu trong hàng 2 và 3.
 3. Đảm bảo mọi cột nhắm mục tiêu đều khớp chính xác với từ khóa và/hoặc tên của chiến dịch và nhóm quảng cáo, bao gồm cả khoảng cách và cách viết hoa.
 4. Đối với cột có thuộc tính tùy chỉnh, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng loại được phép.
 5. Lưu tệp của bạn ở định dạng .csv, .tsv, .xls hoặc .xlsx. Kích thước tệp tối đa là 50 MB đối với tệp .xls hoặc .xlsx và 500 MB đối với tệp .csv và .tsv.
 6. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 7. Từ "biểu tượng công cụ" ở trên cùng bên phải, hãy chọn Dữ liệu doanh nghiệp ở phía bên phải của thanh điều hướng.
 8. Nhấp vào nút dấu cộng màu xanh dương và chọn "Dữ liệu tùy biến quảng cáo".
 9. Đặt tên cho tập dữ liệu của bạn.
  • Tên mà bạn cung cấp cho tập dữ liệu của mình ở đây là tên mà tùy biến của bạn sẽ tham chiếu.
  • Sử dụng tên ngắn, không có khoảng cách.
  • Không sử dụng tên giống với tên của tập dữ liệu cũ (đã bị loại bỏ). Các tùy biến tham chiếu đến tập dữ liệu đã xóa sẽ không hoạt động.
 10. Nhấp vào Tải lên.

Thiết lập văn bản quảng cáo bằng các tùy biến

Sau khi tạo dữ liệu tùy biến quảng cáo theo các bước ở trên, bạn sẽ sẵn sàng thiết lập tùy biến trong bất kỳ quảng cáo văn bản nào trong Chiến dịch tìm kiếm hoặc Chiến dịch tìm kiếm có lựa chọn hiển thị. Tùy biến có thể hiển thị văn bản từ dữ liệu mà bạn đã tải lên hoặc hiển thị văn bản từ một hàm trong quảng cáo của bạn.

Trước khi bắt đầu

 • Để Google Ads hiển thị quảng cáo tùy chỉnh của bạn, bạn phải đảm bảo rằng mọi quảng cáo có tùy biến đều sử dụng giá trị mặc định hoặc bao gồm một quảng cáo dạng văn bản không có tùy biến trong cùng một nhóm quảng cáo.
Lưu ý: Nếu bạn sử dụng tính năng chèn từ khóa động làm giá trị mặc định, thì tùy biến quảng cáo sẽ không phân phát.

Hướng dẫn

 1. Khi bạn tạo quảng cáo văn bản, hãy bao gồm tùy biến ở bất kỳ nơi nào ngoại trừ trường URL cuối cùng.
 2. Sử dụng định dạng {=DataSetName.AttributeName}.
 3. Ví dụ: nếu bạn đã đặt tên tệp là "Mixers" và muốn tham chiếu đến một thuộc tính tùy chỉnh là "Model (text)", thì tùy biến của bạn sẽ là {=Mixers.Model}. Hãy lưu ý cách thức loại thuộc tính không được bao gồm trong tùy biến. 
 4. Bạn có thể xem một vài ví dụ về cách tùy biến xuất hiện trong văn bản quảng cáo.
 5. Đảm bảo khớp chính xác tên của dữ liệu tùy biến quảng cáo với tên thuộc tính của bạn.
 6. Tùy biến của bạn có thể làm cho văn bản vượt quá giới hạn ký tự. Điều này là tốt, nhưng hãy đảm bảo rằng các giá trị thay thế tùy biến không vượt quá giới hạn (nếu không, quảng cáo tùy chỉnh sẽ không hiển thị).
 7. Lưu quảng cáo của bạn như bình thường.
 8. Đảm bảo quảng cáo này nằm trong nhóm quảng cáo cũng chứa một quảng cáo (nghĩa là quảng cáo không có bất kỳ tùy biến nào). Nếu nhóm quảng cáo của quảng cáo tùy chỉnh không chứa quảng cáo, Google Ads sẽ không thể hiển thị quảng cáo tùy chỉnh đó.

Xem lại tùy biến quảng cáo

Sau khi bạn tải tệp có dữ liệu tùy biến quảng cáo lên, hãy kiểm tra một số thông tin sau:

Lưu ý

Bạn không thể tạm dừng tùy biến quảng cáo, nhưng bạn có thể tạm dừng quảng cáo có chứa tùy biến hoặc loại bỏ dữ liệu có liên quan đến tùy biến.

 • Tạm dừng quảng cáo có chứa tùy biến: Chỉ cần tạm dừng quảng cáo của bạn như bình thường.
 • Loại bỏ dữ liệu liên quan đến tùy biến: Loại bỏ bất kỳ dữ liệu nào tham chiếu đến tùy biến. Ví dụ: nếu bạn có quảng cáo được tùy chỉnh nhắm mục tiêu theo 5 nhóm quảng cáo và muốn tạm dừng tùy biến trong nhóm quảng cáo có tên "San Francisco" thì bạn có thể loại bỏ các hàng nhắm mục tiêu theo nhóm quảng cáo "San Francisco".
 • Nếu bạn loại bỏ toàn bộ tập dữ liệu, bạn sẽ không thể khởi động lại tùy biến của mình bằng cách tải lên tập dữ liệu mới và đặt tên giống như vậy. Bạn nên chọn chỉnh sửa dữ liệu (thay vì loại bỏ toàn bộ tập dữ liệu) nếu muốn tùy biến của mình tiếp tục chạy.

Thông số kỹ thuật cho dữ liệu tùy biến

Khi tạo hoặc tải lên dữ liệu tùy biến quảng cáo, bạn có thể sử dụng thuộc tính và mã ngôn ngữ để giúp tạo tùy biến quảng cáo, nếu cần.

Mã ngôn ngữ

Ngôn ngữ
Tiếng Ả Rập ar
Tiếng Bungary bg
Tiếng Catalan ca
Tiếng Trung (Trung Quốc) zh-CN
Tiếng Trung (Hồng Kông) zh-HK
Tiếng Trung (Đài Loan) zh-TW
Tiếng Croatia giờ
Tiếng Séc cs
Tiếng Đan Mạch da
Tiếng Hà Lan nl
Tiếng Anh (Úc) en-AU
Tiếng Anh (Anh) en-GB
Tiếng Anh (Mỹ) en-US
Tiếng Estonia et
Tiếng Philipin fil
Tiếng Phần Lan fi
Tiếng Pháp fr
Tiếng Đức de
Tiếng Hy Lạp el
Tiếng Do Thái iw
Tiếng Hindi hi
Tiếng Hungary hu
Tiếng Indonesia id
Tiếng Ý it
Tiếng Nhật ja
Tiếng Hàn ko
Tiếng Latvia lv
Tiếng Lithuania lt
Tiếng Malay ms
Tiếng Na Uy no
Tiếng Ba Lan pl
Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin) pt-BR
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) pt-PT
Tiếng Rumani ro
Tiếng Nga ru
Tiếng Serbia sr
Tiếng Slovak sk
Tiếng Slovenia sl
Tiếng Tây Ban Nha (Châu Âu) es
Tiếng Tây Ban Nha (Mỹ La Tinh) es-419
Tiếng Thụy Điển sv
Tiếng Thái th
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tr
Tiếng Ukrania uk
Tiếng Việt vi
Các loại thuộc tính (dành cho thuộc tính tùy chỉnh)
Loại thuộc tính Thường được sử dụng cho Ký tự được cho phép Giá trị mẫu
text Tên sản phẩm Bất kỳ chữ cái, số hoặc biểu tượng nào Giày đi bộ đường dài
number Số khoảng không quảng cáo Bất kỳ số nguyên nào 11
price Chi phí Bất kỳ số nào (bao gồm số thập phân) và các ký tự đơn vị tiền tệ hợp lệ $24,99
date Dấu thời gian năm/tháng/ngày giờ:phút:giây 2014/08/14 17:01:00
Lưu ý: Tên thuộc tính không được chứa dấu cách, ký hiệu, dấu chấm câu hoặc các ký tự đặc biệt (chẳng hạn như ký tự Wingdings, mũi tên, thanh dọc hoặc các ký hiệu khác). Việc sử dụng các ký tự đặc biệt (như -, <3, =>, <=, ⇐, ⇍, ->, ⇒, », :-), :), ∞, ⋇, Ξ, ****, | và các ký tự đặc biệt khác) có thể khiến quảng cáo của bạn bị từ chối.
Thuộc tính chuẩn
Thuộc tính Chức năng Giá trị được chấp nhận
Tùy chọn thiết bị Giới hạn hàng dữ liệu cho những quảng cáo xuất hiện trên điện thoại thông minh (không phải trên máy tính bảng hoặc máy tính để bàn). thiết bị di động hoặc tất cả
Lập lịch Ngày và thời gian trong tuần mà bạn muốn tùy biến quảng cáo của bạn được hiển thị. Ngày, thời gian bắt đầu – thời gian kết thúc. Ví dụ: nếu bạn muốn lập lịch từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào các ngày thứ Hai, thì bạn phải nhập Monday, 09:00 AM – 05:00 PM Nếu bạn muốn lập lịch cho nhiều ngày, hãy tách riêng các ngày của bạn bằng dấu chấm phẩy. Ví dụ: bạn có thể lập lịch cho cả thứ Hai và thứ Ba bằng cách nhập Monday, 09:00 AM – 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM – 05:00 PM.
Ngày bắt đầu Bắt đầu phân phát mục nguồn cấp dữ liệu vào ngày này. năm/tháng/ngày giờ:phút:giây (24 giờ)
Ngày kết thúc Ngừng phân phát mục nguồn cấp dữ liệu vào ngày này. năm/tháng/ngày giờ:phút:giây (24 giờ)
Custom ID Giá trị nhận dạng duy nhất cho một hàng dữ liệu. Google Ads cung cấp cho mỗi hàng một giá trị được gọi là "Mã mặt hàng". Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tạo các giá trị mã tùy chỉnh của riêng mình mà Google Ads có thể nhận ra. Kết hợp chữ cái và số bất kỳ.
Hạn chế vị trí mục tiêu Loại tiêu chí nhắm mục tiêu áp dụng cho các vị trí có trong mục "Vị trí mục tiêu". Vị trí thực tế hoặc ô trống.
Thuộc tính nhắm mục tiêu
Thuộc tính Chức năng Giá trị được chấp nhận
Từ khóa mục tiêu Từ khóa sẽ kích hoạt hàng này. Từ khóa có định dạng loại đối sánh dấu câu. (ví dụ: [hoa] cho đối sánh chính xác). Định dạng loại đối sánh
Văn bản từ khóa mục tiêu Từ khóa sẽ kích hoạt hàng này. Từ khóa này có loại đối sánh được chỉ định trong cột "Target keyword match type". Từ khóa không có định dạng loại đối sánh dấu câu.
Loại đối sánh từ khóa mục tiêu Loại đối sánh mà bạn muốn áp dụng cho từ khóa tương ứng trong cột "Target keyword text". broad hoặc phrase hoặc exact
Target ad group Nhóm quảng cáo sử dụng dữ liệu của hàng này Tên nhóm quảng cáo hiện tại
Target campaign Chiến dịch sử dụng dữ liệu của hàng này. Tên chiến dịch hiện tại
Vị trí mục tiêu Vị trí sẽ kích hoạt hàng này khi vị trí này khớp với vị trí của người dùng hoặc khu vực mà họ quan tâm. Tên của vị trí, bằng bất kỳ ngôn ngữ nào
Hạn chế vị trí mục tiêu Loại tiêu chí nhắm mục tiêu áp dụng cho các vị trí có trong mục "Vị trí mục tiêu". Vị trí thực tế hoặc ô trống.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố