Ställa in annonsanpassare

När du använder annonsanpassare anpassas dina annonser i realtid utifrån dina potentiella kunders sammanhang – vad de söker efter, vilka webbplatser de besöker, vilken enhet de använder och när de tittar på din annons. Läs mer om fördelarna, eller börja använda anpassarna direkt genom att följa anvisningarna nedan. Börja med att skapa annonsanpassardata och infoga sedan anpassare i annonstexten i alla annonsgrupper där du vill använda informationen.

Skapa annonsanpassardata

Börja med att definiera attributen du vill använda:
 1. Ladda ned datamall för annonsanpassare (.csv).
 2. Definiera de anpassade attribut (uppgifter) som varje anpassare ska visa.
  • Mallen innehåller exempel på anpassade attribut i kolumnerna A till E. Ersätt exemplen med egna attribut och ta bort eventuella överflödiga kolumner.
  • Se till att alla attribut är kopplade till en attributtyp på formatet attribut (attributtyp). Se alla attributtyper.
  • Exempel: Det anpassade attributet ”Modell” i kolumn A har attributtypen ”text” och resultatet visas som ”Modell (text)”.
  • Ta inte med blanksteg i attributnamnet.
 3. (Valfritt) Om du vill göra avancerade inställningar, som schemaläggning och enhetspreferenser, ska du även ange standardattribut. Kontrollera hela listan med standardattribut
Definiera sedan önskad inriktning:
 1. datamall för annonsanpassare (.csv) innehåller valfria inriktningsattribut i kolumnerna F till H.
  • Du kan använda flera inriktningskolumner. Om du till exempel vill anpassa dina annonser för samma sökord i olika kampanjer använder du båda kolumnerna Target keyword och Target campaign.
  • Om du vill inrikta annonserna efter annonsgrupp måste du ta med båda kolumnerna Target ad group och Target campaign.
 2. Ta bort de kolumner du inte behöver (vilket kan vara alla om du vill att anpassarna ska gälla i hela kontot) eller lägg till andra inriktningsattribut.
 3. Om du inriktar annonserna på sökord har du två möjligheter:
  • Använd attributet Sökordsinriktning och formatera sökorden under det på samma sätt som du formaterar sökordsmatchningstyper.
  • Använd attributet Inriktning på sökordstext tillsammans med attributet Inriktning på sökordets matchningstyp och ange matchningstyp under Inriktning på sökordets matchningstyp. Läs mer om matchningstyper
Ange till sist informationen som ska visas och ladda upp den till Google Ads:
 1. Fyll i varje rad med informationen som anpassarna ska visa.
  • Ersätt exempelinformationen på rad 2 och 3.
  • Se till att namnen på inriktningskolumnerna är identiska med dina sökord och/eller namnen på dina kampanjer och annonsgrupper, inräknat blanksteg och stora och små bokstäver.
  • Alla kolumner som innehåller ett anpassat attribut måste kopplas till en godkänd typ.
 2. Spara filen i något av formaten .csv, .tsv, .xls och .xlsx. Filstorleken kan vara upp till 50 MB för .xls - och .xlsx-filer respektive 500 MB för .csv- och .tsv-filer.
 3. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 4. Klicka på verktygsikonen längst upp till höger och välj Företagsinformation till höger om navigeringsfältet.
 5. Klicka på den blå plusknappen och välj Annonsanpassaruppgifter.
 6. Ge datasetet ett namn.
  • Namnet på datasetet är det namn som anpassarna kommer att hänvisa till.
  • Använd ett kort namn utan blanksteg.
  • Använd inte samma namn som på ett tidigare (borttaget) dataset. Anpassare som hänvisar till borttagna dataset fungerar inte.
 7. Klicka på Ladda upp.

Skapa annonstext med anpassare

När du har angett annonsanpassardata enligt anvisningarna ovan ska du infoga anpassare i textannonserna i dina kampanjer av typen Endast Söknätverket eller Söknätverket med Display-tillval. Anpassarna kan visa text från informationen du har laddat upp eller text från en funktion i annonsen.

Innan du börjar

 • Om Google Ads ska visa dina anpassade annonser måste du antingen se till att alla annonser med anpassare använder standardvärden eller innehåller en textannons utan anpassare i samma annonsgrupp.
Obs! Om du använder dynamisk infogning av sökord som standardvärde visas annonsanpassaren.
 • Tänk på teckenbegränsningarna så att du slipper bli underkänd. Följ teckenbegränsningarna även efter att värdena har infogats så att annonserna inte avvisas.
 • Precis som alla andra annonser måste annonser med anpassare uppfylla Googles krav på redaktionellt och professionellt innehåll.

Anvisningar

 1. När du skapar en textannons kan du infoga en anpassare var som helst utom i fältet Slutlig webbadress.
  • Använd formatet {=Dataset.Attribut}.
  • Om du till exempel har gett filen namnet ”Matberedare” och vill hänvisa till det anpassade attributet ”Modell (text)” blir anpassaren {=Matberedare.Modell}. Lägg märke till att attributtypen inte tas med i anpassaren. 
  • Här är några exempel på hur anpassare ser ut i annonstexten.
 2. Se till att annonsanpassardata och attribut matchar varandra exakt.
 3. Anpassarna kan medföra att den resulterande annonstexten överskrider teckenbegränsningarna. Det gör inget, men se till att värdena som ersätter anpassarna inte medför att teckenbegränsningen överskrids. Annars visas inte den anpassade annonsen.
 4. Spara annonsen som vanligt.
 5. Placera annonsen i en annonsgrupp som dessutom innehåller en annons (utan anpassare). Om den anpassade annonsens annonsgrupp inte innehåller en annons kan Google Ads inte visa den.

Granska annonsanpassarna

Kontrollera följande när du har laddat upp en fil med annonsanpassardata:

Viktigt att tänka på

Du kan inte pausa annonsanpassare, men du kan pausa de annonser som innehåller annonsanpassare eller ta bort data som är kopplad till dem.

 • Pausa annonserna som innehåller dem: Pausa helt enkelt annonserna som vanligt.
 • Ta bort data som är kopplad till dem: Ta bort all data som anpassarna hänvisar till. Om du till exempel har en anpassad annons som är inriktad på fem annonsgrupper och vill pausa anpassarna i annonsgruppen ”Göteborg” kan du ta bort alla rader som är inriktade på annonsgruppen ”Göteborg”.
 • Om du tar bort hela datasetet kan du inte starta om anpassarna genom att ladda upp ett nytt dataset och ge det samma namn. Redigera uppgifterna (i stället för att ta bort hela datasetet) om du vill att anpassarna ska fortsätta visas.

Specifikationer för anpassardata

När du skapar eller laddar upp annonsanpassardata kan du använda attribut och språkkoder efter behov.

Språkkoder

Språk Kod
arabiska ar
bulgariska bg
katalanska ca
kinesiska (Kina) zh-CN
kinesiska (Hongkong) zh-HK
kinesiska (Taiwan) zh-TW
kroatiska tim.
tjeckiska cs
danska da
nederländska nl
engelska (Australien) en-AU
engelska (Storbritannien) en-GB
engelska (USA) en-US
estniska et
filippinska fil
finska fi
franska fr
tyska de
grekiska el
hebreiska iw
hindi hi
ungerska hu
indonesiska id
italienska it
japanska ja
koreanska ko
lettiska lv
litauiska lt
malaysiska ms
norska no
polska pl
portugisiska (Brasilien) pt-BR
portugisiska (Portugal) pt-PT
rumänska ro
ryska ru
serbiska sr
slovakiska sk
slovenska sl
spanska (Spanien) es
spanska (Latinamerika) es-419
svenska sv
thailändska th
turkiska tr
ukrainska uk
vietnamesiska vi
Attributtyper (för anpassade attribut)
Attributtyp Används vanligen för Tillåtna tecken Exempelvärde
text Produktnamn Alla bokstäver, siffror och specialtecken Vandringskängor
number Varuantal Alla heltal 11
price Kostnad Alla siffror (inklusive decimaltal) och giltiga valutasymboler 24,99 €
date Tidsstämpel åååå/MM/dd hh:mm:ss 2016/08/14 17:01:00
Obs! Attributnamn får inte innehålla blanksteg, symboler, skiljetecken eller specialtecken, till exempel wingdings, pilar, vertikala streck eller andra symboler. Om du använder specialtecken kan dina annonser underkännas, dv.s -, <3, =>, <=, ⇐, ⇍, ->, ⇒, », :-), :), ∞, ⋇, Ξ, ****, |, osv.
Standardattribut
Attribut Funktion Godkända värden
Enhetsinställningar Begränsar en rad med data i annonser som visas på smartphones (inte surfplattor eller datorer) mobile eller all
Scheduling De dagar och tider då annonsanpassaren ska visas Dag, starttid–sluttid. Om du vill schemalägga en annons från kl. 9.00 till kl. 17.00 på måndagar skriver du ”Monday, 09:00 AM - 05:00 PM”. Om du vill schemalägga en annons flera dagar avgränsar du dagarna med semikolon. Till exempel kan du schemalägga en annons för måndag och tisdag genom att skriva ”Monday, 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM”.
Startdatum Börjar visa flödesobjektet detta datum åååå/mm/dd hh:mm:ss (24-timmarsformat)
Slutdatum Slutar visa flödesobjekt detta datum åååå/mm/dd hh:mm:ss (24-timmarsformat)
Custom ID Unikt id för en rad med data. Google Ads ger varje rad ett värde som heter ”Item ID”, men du kan ange egna anpassade id-värden som Google Ads kan känna igen. Valfri kombination av bokstäver och siffror
Target location restriction Typen av inriktning som används på platserna i Inriktad plats. Fysisk plats eller tom cell.
Inriktningsattribut
Attribut Funktion Godkända värden
Target keyword Sökordet som ska fungera som utlösare för raden Sökord vars matchningstyp formateras med skiljetecken (till exempel [blommor] för exakt matchning). Matchningstypformat
Target keyword text Sökordet som ska fungera som utlösare för raden Sökordets matchningstyp anges i kolumnen Inriktning på sökordets matchningstyp Sökord vars matchningstyp inte formateras med skiljetecken
Target keyword match type Matchningstypen som ska användas på motsvarande sökord i kolumnen Inriktning på sökordstext broad, phrase eller exact
Target ad group Annonsgruppen där uppgifterna på raden ska användas Befintliga annonsgruppsnamn
Target campaign Kampanjen där uppgifterna på raden ska användas Befintliga kampanjnamn
Target location Platsen som ska fungera som utlösare för raden när den matchar användarens plats eller intresseområde. Namnet på platsen, på valfritt språk.
Target location restriction Typen av inriktning som används på platserna i Inriktad plats. Fysisk plats eller tom cell.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt