Konfiguracja modułów dostosowania reklam

Moduły dostosowania reklam to parametry, które modyfikują reklamy tak, aby pasowały do aktualnego kontekstu potencjalnych klientów – wyszukiwanych przez nich haseł, przeglądanej zawartości, używanych urządzeń i czasu wyświetlania reklam. Dowiedz się więcej o zaletach tej funkcji lub wykonaj poniższe kroki, by zacząć z niej korzystać. Najpierw należy przygotować dane modułu dostosowania reklam, a następnie skonfigurować tekst reklamy z modułami dostosowania w każdej grupie reklam, w której te dane mają być używane.

Tworzenie danych modułu dostosowania reklam

Najpierw zdefiniuj atrybuty:
 1. Pobierz szablon danych dostosowania reklamy (.csv).
 2. Zdefiniuj atrybuty niestandardowe (szczegóły), które mają się wyświetlać w poszczególnych dostosowaniach.
  • W szablonie są podane przykładowe atrybuty niestandardowe w kolumnach od A do E. Zastąp je własnymi atrybutami, usuwając ewentualne nadmiarowe kolumny.
  • Upewnij się, że wszystkie atrybuty mają określony typ atrybutu w formacie Attribute (AttributeType). Zobacz wszystkie typy atrybutów.
  • Na przykład atrybut „Model” w kolumnie A (atrybut niestandardowy) określa, że kolumna ta będzie zawierać dane typu „text” – atrybut wyświetla się w postaci „Model (text)”.
  • Zalecamy, by nie używać spacji w nazwach atrybutów.
 3. Opcjonalnie – aby wprowadzać zaawansowaną konfigurację (np. harmonogramy i preferencje urządzeń), można użyć też atrybutów standardowych.
Następnie zdefiniuj opcje kierowania:
 1. szablon danych dostosowania reklamy (.csv) w kolumnach od F do H zawiera opcjonalne atrybuty kierowania.
  • Kierowanie można określić za pomocą wielu kolumn – np. aby dostosować reklamy wyświetlane przy użyciu tego samego słowa kluczowego w różnych kampaniach, należałoby użyć zarówno kolumny „Target keyword”, jak i „Target campaign”.
  • Aby prowadzić kierowanie według grupy reklam, należy użyć kolumn „Target ad group” i „Target campaign”.
 2. Usuń wszystkie kolumny, których nie potrzebujesz (możesz usunąć wszystkie, jeśli chcesz, aby dostosowania mogły działać na całym koncie) lub dodaj inne atrybuty kierowania.
 3. Jeśli prowadzisz kierowanie według słowa kluczowego, masz dwie opcje:
 4. Użyj atrybutu „Target keyword” i sformatuj znajdujące się pod nim słowa kluczowe analogicznie jak podczas formatowania typów dopasowania słowa kluczowego.
 5. Użyj atrybutu „Target keyword text” wraz z atrybutem „Target keyword match type” i określ typ dopasowania w atrybucie „Target keyword match type”. Więcej informacji o typach dopasowania
Teraz wpisz swoje dane i prześlij je do Google Ads:
 1. Uzupełnij wszystkie wiersze o dane, które mają się wyświetlać w poszczególnych dostosowaniach.
 2. Zastąp przykładowe dane w wierszach 2 i 3.
 3. Upewnij się, że kolumny kierowania są zgodne ze słowami kluczowymi i nazwami kampanii oraz grup reklam. Wymaga to także zgodności spacji i użycia wielkich liter.
 4. We wszystkich kolumnach z atrybutem niestandardowym używaj dozwolonego typu.
 5. Zapisz plik w formacie .csv, .tsv, .xls lub .xlsx. Maksymalny rozmiar pliku to 50 MB w przypadku plików .xls i .xlsx oraz 500 MB w przypadku plików .csv i .tsv.
 6. Zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com
 7. Kliknij ikonę narzędzia w prawym górnym rogu i wybierz Firmowe bazy danych po prawej stronie paska nawigacyjnego.
 8. Kliknij niebieski znak + i wybierz „Dane dostosowania reklamy”.
 9. Nadaj zbiorowi danych nazwę.
  • Dostosowania będą odwoływać się do nazwy nadanej zestawowi danych.
  • Nazwa powinna być krótka i nie może zawierać spacji.
  • Nie używaj nazwy starszego (usuniętego) zestawu danych. Dostosowania, które odwołują się do usuniętych zestawów danych, nie będą działać.
 10. Kliknij PRZEŚLIJ.

Konfigurowanie tekstu reklamy z modułami dostosowania

Po utworzeniu danych modułów dostosowania reklam zgodnie z powyższą instrukcją możesz skonfigurować te moduły w dowolnej reklamie tekstowej w kampanii w sieci wyszukiwania lub sieci wyszukiwania z rozszerzeniem na sieć reklamową. Dostosowanie może wyświetlać tekst oparty na przesłanych danych lub tekst pochodzący z funkcji reklamy.

Zanim zaczniesz

 • Aby dostosowane reklamy mogły wyświetlać się w Google Ads, upewnij się, że reklamy z dostosowaniami używają wartości domyślnych lub dodaj do tej samej grupy reklam reklamę tekstową bez dostosowań.
  • Uwaga: jeśli używasz dynamicznego wstawiania słowa kluczowego jako wartości domyślnej, moduł dostosowania reklam nie będzie się wyświetlać.
 • Pamiętaj o limicie znaków, aby uniknąć odrzucenia: wartości, które zastąpiły dane modułu dostosowania, nie mogą przekraczać limitu znaków.
 • Tak jak wszystkie inne reklamy, reklamy z dostosowaniami muszą być zgodne ze wskazówkami redakcyjnymi i specjalistycznymi Google.

Instrukcje

 1. Podczas tworzenia reklamy tekstowej możesz uwzględnić moduły dostosowania reklam w dowolnym miejscu z wyłączeniem pól końcowych adresów URL.
  • Zastosuj format {=NazwaZestawuDanych.NazwaAtrybutu}.
  • Jeśli plik ma np. nazwę „Miksery”, a Ty chcesz odwołać się do atrybutu niestandardowego o nazwie „Model (text)”, dostosowanie będzie mieć postać {=Miksery.Model}. Zwróć uwagę, że w dostosowaniu nie jest uwzględniony typ atrybutu.
  • Zobacz przykładowe dostosowania w tekście reklamy.
 2. Zwróć uwagę na dokładne dopasowanie nazwy danych modułu dostosowania reklam i atrybutów.
 3. Dostosowania mogą wydłużyć tekst i spowodować przekroczenie limitu znaków. Nie jest to problem, ale upewnij się, że po zastąpieniu danych dostosowań odpowiednimi wartościami tekst nie będzie przekraczać limitów znaków (w przeciwnym razie dostosowana reklama nie będzie się wyświetlać).
 4. Zapisz reklamę w zwykły sposób.
 5. Upewnij się, że reklama należy do grupy reklam, w której znajduje się też zwykła reklama (bez dostosowań). W przeciwnym wypadku dostosowana reklama nie będzie się wyświetlać w Google Ads.

Sprawdź swoje moduły dostosowania reklamy

Po przesłaniu pliku danych modułu dostosowania reklam należy sprawdzić kilka kwestii:

Pamiętaj

Nie możesz wstrzymać modułu dostosowania reklam, ale możesz wstrzymać zawierające je reklamy lub usunąć powiązane z nimi dane.

 • Wstrzymanie reklam zawierających dostosowania: w zwykły sposób wstrzymaj odpowiednie reklamy.
 • Usunięcie danych powiązanych z dostosowaniami: usuń wszelkie dane, do których odwołują się dostosowania. Jeśli masz np. dostosowaną reklamę kierowaną na pięć grup reklam i chcesz wstrzymać dostosowania w grupie reklam o nazwie „San Francisco”, możesz usunąć wiersze, które dotyczą grupy reklam „San Francisco”.
 • W razie usunięcia całego zbioru danych nie będzie można ponownie uruchomić dostosowań, przesyłając nowy zestaw danych i nadając mu identyczną nazwę. Edytowanie danych (zamiast usuwania całego zestawu) jest lepszą opcją, jeśli chcesz nadal korzystać z dostosowań.

Specyfikacje danych dostosowania

Podczas tworzenia lub przesyłania danych modułu dostosowania reklam możesz użyć atrybutów i kodów językowych, które Ci w tym pomogą.

Kody języków
Język Kod
arabski ar
bułgarski bg
kataloński ca
chiński (Chiny) zh-CN
chiński (Hongkong) zh-HK
chiński (Tajwan) zh-TW
chorwacki hr
czeski cs
duński da
niderlandzki nl
angielski (Australia) en-AU
angielski (Wlk. Brytania) en-GB
angielski (USA) en-US
estoński et
filipiński fil
fiński fi
francuski fr
niemiecki de
grecki el
hebrajski iw
hindi hi
węgierski hu
indonezyjski id
włoski it
japoński ja
koreański ko
łotewski lv
litewski lt
malajski ms
norweski no
polski pl
portugalski (Brazylia) pt-BR
portugalski (Portugalia) pt-PT
rumuński ro
rosyjski ru
serbski sr
słowacki sk
słoweński sl
hiszpański (Europa) es
hiszpański (Ameryka Łacińska) es-419
szwedzki sv
tajski th
turecki tr
ukraiński uk
wietnamski vi
Typy atrybutów (atrybuty niestandardowe)
Typ atrybutu Najczęstsze zastosowanie Dozwolone znaki Przykładowa wartość
text ProductName Dowolne litery, cyfry i symbole Buty turystyczne
number InventoryCount Dowolne liczby całkowite 11
price Cost Dowolne liczby (w tym ułamki dziesiętne) i prawidłowe symbole walut 24,99 zł
date Timestamp rrrr/mm/dd gg:mm:ss 2014/08/14 17:01:00
Atrybuty standardowe
Atrybut Działanie Akceptowane wartości
Device preference Ogranicza użycie wiersza danych do reklam wyświetlanych na smartfonach (a nie na tabletach ani komputerach) mobile lub all
Scheduling Dni tygodnia i godziny, kiedy dostosowanie reklamy ma się wyświetlać. Dzień, godzina rozpoczęcia - godzina zakończenia. Jeśli na przykład chcesz ustawić harmonogram od 9 do 17 w poniedziałek, wpisz Monday, 09:00 AM - 05:00 PM. Jeśli chcesz ustawić harmonogram na kilka dni, oddziel poszczególne dni średnikiem. Można np. zaplanować harmonogram na poniedziałek i wtorek w taki sposób: 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM.
Start date Data, kiedy element pliku danych zacznie się wyświetlać rrrr/mm/dd gg:mm:ss (format 24-godzinny)
End date Data, kiedy element pliku danych przestanie się wyświetlać rrrr/mm/dd gg:mm:ss (format 24-godzinny)
Custom ID Niepowtarzalna wartość identyfikująca wiersz danych. Google Ads nadaje każdemu wierszowi wartość o nazwie „Item ID”, ale możesz utworzyć własne wartości „Custom ID”, rozpoznawane przez Google Ads. Dowolna kombinacja liter i cyfr
Ograniczenie dotyczące wybranej lokalizacji Typ kierowania stosowany dla lokalizacji wymienionych w obszarze „Wybrana lokalizacja”. Physical location lub pusta komórka
Atrybuty kierowania
Atrybut Działanie Akceptowane wartości
Wybrane słowo kluczowe Słowo kluczowe, które powinno powodować wyświetlanie tego wiersza. Słowa kluczowe z formatowaniem określającym typ dopasowania (np. [kwiaty] w przypadku dopasowania ścisłego). Formaty typu dopasowania
Docelowy tekst słowa kluczowego Słowo kluczowe, które powinno powodować wyświetlanie tego wiersza. Typ dopasowania dla tego parametru jest określony w kolumnie „Wybrane słowo kluczowe match type”. Słowa kluczowe bez formatowania określającego typ dopasowania.
Kierowanie na typ dopasowania słowa kluczowego Typ dopasowania, jaki ma zostać zastosowany dla odpowiedniego słowa kluczowego w kolumnie „Target keyword text”. broad, phrase lub exact
Target ad group Grupa reklam, w której mają być używane dane znajdujące się w tym wierszu. Nazwy istniejących grup reklam
Target campaign Kampania, w której mają być używane dane znajdujące się w tym wierszu. Nazwy istniejących kampanii
Wybrana lokalizacja Lokalizacja, która powinna powodować wyświetlanie tego wiersza, gdy pasuje do lokalizacji użytkownika lub obszaru zainteresowania. Nazwa lokalizacji w dowolnym języku
Ograniczenie dotyczące wybranej lokalizacji Typ kierowania stosowany dla lokalizacji wymienionych w obszarze „Wybrana lokalizacja”. Physical location lub pusta komórka

 

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem