Tworzenie modułów dostosowania reklam tekstowych

Uwaga
 • 30 czerwca 2022 r. stracisz możliwość tworzenia i edytowania rozszerzonych reklam tekstowych.
 • Rozszerzone reklamy tekstowe będą się nadal wyświetlać, a dane o ich skuteczności będą się pojawiać w raportach.
 • Ciągle będzie też można wstrzymywać i wznawiać rozszerzone reklamy tekstowe oraz w razie potrzeby je usuwać.
 • Gorąco zachęcamy do przejścia na elastyczne reklamy w wyszukiwarce.
 • Więcej informacji o tej zmianie dotyczącej rozszerzonych reklam tekstowych

Moduły dostosowania reklam to parametry, które modyfikują reklamy tak, aby pasowały do aktualnego kontekstu potencjalnych klientów, np. do wyszukiwanych przez nich haseł, przeglądanych treści, używanych urządzeń i terminu wyświetlania reklam.

Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć moduły dostosowania reklam tekstowych. Możesz też tworzyć moduły dostosowania elastycznych reklam w wyszukiwarce.

Uwaga: w przypadku elastycznych reklam w wyszukiwarce moduły dostosowania reklam mają inny format.

Instrukcje

1. Otwórz firmowe bazy danych

Najpierw otwórz firmowe bazy danych.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona].
 3. W sekcji „Więcej narzędzi” kliknij Firmowe bazy danych.

OTWÓRZ NA SWOIM KONCIE

2. Utwórz moduł dostosowania reklam

Następnie utwórz moduł dostosowania reklam i dodaj szczegóły dotyczące typu informacji, które chcesz dopasowywać. Są to tzw. „atrybuty”.

 1. Kliknij przycisk plusa .
 2. Kliknij Dane modułu dostosowania reklam na potrzeby reklam tekstowych.
 3. Pobierz szablon danych modułu dostosowania reklam (plik CSV).
  1. W arkuszu kalkulacyjnym wpisz informacje w 3 rodzajach kolumn, aby określić, jak ma działać moduł dostosowania:
   • Treść reklamy: treść widoczna w tekście reklamy. Kolumnom tego rodzaju możesz nadawać dowolne nazwy. Używaj nawiasów, aby podawać w tych treściach znaki lub typ atrybutu, np. liczbę, tekst, datę i godzinę lub cenę. Przy finalizowaniu treści reklamy korzystaj z tabeli typów atrybutów.
   • Czas trwania i urządzenie: te kolumny określają, kiedy wyświetlają się reklamy i na jakich urządzeniach, oraz inne ustawienia. Nadawaj tym kolumnom nazwy, korzystając ze standardowej listy atrybutów.
   • Kierowanie: te kolumny określają, co powoduje zadziałanie modułu dostosowania reklam oraz w jakich kampaniach i grupach reklam ma on zastosowanie. Niektóre z tych kolumn możesz pozostawić puste, jeśli nie chcesz, aby miały wpływ na miejsce, w którym wyświetla się moduł dostosowania. Masz do wyboru takie atrybuty kierowania.

    Przykład

    Model (text)

    Pojemność (number)

    Typ (text)

    Cena_wyjściowa (price)

    Koniec_wyprzedaży (date)

    Wybrana kampania

    Wybrana grupa reklam

    Wybrana lokalizacja

    Wybrane słowo kluczowe

    ProWhip 300

    5

    ruchoma głowica

    199 USD

    2014/05/15 20:00:00

    Kampania ProWhip

    Grupa reklam ProWhip 300

    Mountain View, CA

    Profesjonalne miksery

    ProWhip 300

    7

    opuszczana misa

    399 USD

    2014/05/31 20:00:00

    Kampania ProWhip

    Grupa reklam ProWhip X

    Stany Zjednoczone

    Mikser Deluxe

  2. Po wpisaniu szczegółów w kolumnach przekonwertuj arkusz kalkulacyjny do pliku CSV.
  3. Wróć na konto Google Ads, wpisz nazwę modułu dostosowania, kliknij Wybierz plik z komputera i wskaż utworzony przez siebie arkusz kalkulacyjny.
  4. Kliknij Zastosuj.
  5. Zobaczysz w firmowych bazach danych nowy moduł dostosowania. Kliknij go, aby wyświetlić dodane szczegóły.
 4. Obok ikony ołówka Ikona ołówka / ikona edycji kliknij Wybierz plik z komputera.
Wskazówka
 • Upewnij się, że tekst w kolumnach „Wybrana kampania” i „Wybrana grupa reklam” jest taki sam jak nazwy grup reklam i kampanii na Twoim koncie. Jeśli dane się nie zgadzają, nie zostaną przesłane.
 • Zalecamy, aby nie używać spacji w nazwach nagłówków kolumn.
 • Upewnij się, że nazwy kolumn odpowiadających atrybutom standardowymatrybutom kierowania są zgodne z podanymi nazwami.

3. Umieść moduł dostosowania w tekście reklamy

Teraz, gdy masz już utworzony moduł dostosowania, możesz dopasowywać reklamy.

 1. W panelu po lewej stronie kliknij kolejno Reklamy i rozszerzenia oraz Reklamy. Możesz też utworzyć reklamę w kampanii i grupie reklam kierowanej według modułu dostosowania reklam.
 2. Wybierz do edycji dotychczasową reklamę, klikając ikonę ołówka Ikona ołówka / ikona edycji.
 3. Wpisz nawias klamrowy „{” w tym miejscu w tekście reklamy, w którym ma się wyświetlić moduł dostosowania.
 4. W menu kliknij Moduł dostosowania reklam.
 5. Wybierz konkretny moduł dostosowania, który chcesz wyświetlać w tej części tekstu reklamy.
 6. Użyj takiego formatu: „{=Nazwa modułu dostosowania.Nazwa kolumny/atrybutu}”. Moduły dostosowania możesz wybierać w menu lub bezpośrednio wpisywać ich nazwy i atrybuty w podanym formacie.
Oto przykład, jak może wyglądać Twoja reklama. Cały dostosowany tekst jest wyróżniony kolorem żółtym:
Mikser stacjonarny CookieKing
Reklama www.example.com
Rabat 15% na miksery w sklepie w Elblągu. Oferta ważna do 1 czerwca.

4. Zmień szczegóły modułu dostosowania reklam

Szczegóły modułu dostosowania możesz edytować w firmowych bazach danych.

 1. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Więcej narzędzi” kliknij Firmowe bazy danych.
 2. Wybierz moduł dostosowania reklam, który chcesz edytować. W kolumnie „Typ” odszukaj pozycję „Dane modułu dostosowania reklam”.
 3. Aby edytować wiersze, kliknij komórkę, którą chcesz zaktualizować.
 4. Aby dodać nowe wiersze, kliknij przycisk plusa  i wpisz informacje w polach odpowiadających obecnym atrybutom.
 5. Aby dodać nowe kolumny, kliknij Ustawienia i otwórz sekcję Atrybuty. Nowe atrybuty kierowania możesz dodawać tylko po utworzeniu nowego modułu dostosowania.
 6. Aby zaplanować dodanie nowych atrybutów, kliknij kolejno HarmonogramyNowy harmonogram. Wybierz źródło na liście i wypełnij sekcje dotyczące adresu URL źródła, nazwy użytkownika oraz hasła. Wybierz częstotliwość na liście.
 7. Kliknij Zapisz.

5. Specyfikacje danych modułów dostosowania

Podczas tworzenia lub przesyłania danych modułu dostosowania reklam możesz użyć atrybutów i kodów języków, które Ci w tym pomogą.

Kody języków
Język Kod
arabski ar
bułgarski bg
kataloński ca
chiński (Chiny) zh-CN
chiński (Hongkong) zh-HK
chiński (Tajwan) zh-TW
chorwacki hr
czeski cs
duński da
niderlandzki nl
angielski (Australia) en-AU
angielski (Wlk. Brytania) en-GB
angielski (USA) en-US
estoński et
filipiński fil
fiński fi
francuski fr
niemiecki de
grecki el
hebrajski iw
hindi hi
węgierski hu
indonezyjski id
włoski it
japoński ja
koreański ko
łotewski lv
litewski lt
malajski ms
norweski no
polski pl
portugalski (Brazylia) pt-BR
portugalski (Portugalia) pt-PT
rumuński ro
rosyjski ru
serbski sr
słowacki sk
słoweński sl
hiszpański (Europa) es
hiszpański (Ameryka Łacińska) es-419
szwedzki sv
tajski th
turecki tr
ukraiński uk
wietnamski vi
Typy atrybutów (atrybuty niestandardowe)
Typ atrybutu Najczęstsze zastosowanie Dozwolone znaki Przykładowa wartość
text ProductName Dowolne litery, cyfry i symbole Buty turystyczne
number InventoryCount Dowolne liczby całkowite 11
price Cost Dowolne liczby (w tym ułamki dziesiętne) i prawidłowe symbole walut 24,99 zł
date Timestamp rrrr/mm/dd gg:mm:ss 2014/08/14 17:01:00
Uwaga: nazwy atrybutów nie mogą zawierać spacji, symboli, znaków interpunkcyjnych ani znaków specjalnych, takich jak czcionki wingdings, strzałki, pionowe paski itp. Znaki specjalne, takie jak <3, =>, <=, ⇐, ⇍, ->, ⇒, », :-), :), ∞, ⋇, Ξ, ****, | itd. mogą doprowadzić do odrzucenia Twoich reklam.
Atrybuty standardowe
Atrybut Działanie Akceptowane wartości
Ustawienie urządzenia Ogranicza użycie wiersza danych do reklam wyświetlanych na smartfonach (a nie na tabletach ani komputerach). mobile lub all
Harmonogram Dni tygodnia i godziny, kiedy moduł dostosowania reklam ma się wyświetlać. Dzień, godzina rozpoczęcia - godzina zakończenia. Jeśli chcesz ustawić harmonogram od 9 do 17 w poniedziałek, wpisz „Monday, 09:00 AM - 05:00 PM”. Jeśli chcesz ustawić harmonogram na kilka dni, oddziel poszczególne dni średnikiem. Możesz np. zaplanować harmonogram na poniedziałek i wtorek w taki sposób: „Monday, 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM”.
Data rozpoczęcia Data, kiedy element pliku danych zacznie się wyświetlać. rrrr/mm/dd gg:mm:ss (format 24-godzinny)
Data zakończenia Data, kiedy element pliku danych przestanie się wyświetlać. rrrr/mm/dd gg:mm:ss (format 24-godzinny)
Identyfikator niestandardowy Niepowtarzalna wartość identyfikująca wiersz danych. Google Ads nadaje każdemu wierszowi wartość o nazwie „Item ID”, ale możesz utworzyć własne wartości „Custom ID”, rozpoznawane przez Google Ads. Dowolna kombinacja liter i cyfr
Ograniczenie dotyczące wybranej lokalizacji Typ kierowania stosowany dla lokalizacji wymienionych w obszarze „Wybrana lokalizacja”. Physical location lub pusta komórka
Atrybuty kierowania
Atrybut Działanie Akceptowane wartości
Wybrane słowo kluczowe Słowo kluczowe, które powinno powodować wyświetlanie tego wiersza. Słowa kluczowe z formatowaniem określającym typ dopasowania (np. [kwiaty] w przypadku dopasowania ścisłego). Więcej informacji o opcjach dopasowania słów kluczowych
Tekst wybranego słowa kluczowego Słowo kluczowe, które powinno powodować wyświetlanie tego wiersza. Typ dopasowania dla tego parametru jest określony w kolumnie „Kierowanie na typ dopasowania słowa kluczowego”. Słowa kluczowe bez formatowania określającego typ dopasowania.
Typ dopasowania wybranego słowa kluczowego Typ dopasowania, jaki ma zostać zastosowany dla odpowiedniego słowa kluczowego w kolumnie „Tekst wybranego słowa kluczowego”. broad, phrase lub exact
Wybrana grupa reklam Grupa reklam, w której mają być używane dane znajdujące się w tym wierszu. Nazwy istniejących grup reklam
Wybrana kampania Kampania, w której mają być używane dane znajdujące się w tym wierszu. Nazwy istniejących kampanii
Wybrana lokalizacja Lokalizacja, która powinna powodować wyświetlanie tego wiersza, gdy pasuje do lokalizacji użytkownika lub obszaru zainteresowania. Nazwa lokalizacji w dowolnym języku
Ograniczenie dotyczące wybranej lokalizacji Typ kierowania stosowany dla lokalizacji wymienionych w obszarze „Wybrana lokalizacja”. Physical location lub pusta komórka

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false