Skelbimo tinkinimo parametrų nustatymas

Skelbimų tinkinimo parametrai pritaiko skelbimus pagal potencialių klientų realiojo laiko informaciją, pvz., pagal tai, ko jie ieško, kur naršo, kokį įrenginį naudoja ir kada žiūri į skelbimą. Sužinokite daugiau apie jų naudą arba pradėkite naudoti vadovaudamiesi toliau nurodytais veiksmais. Pirmiausia turite sukurti skelbimo tinkinimo parametrų duomenis ir tada kiekvienoje skelbimų grupėje, kurioje norite naudoti šiuos duomenis, nustatyti skelbimo tekstą su tinkinimo parametrais.

Skelbimo tinkinimo parametrų duomenų kūrimas

Pirmiausia apibrėžkite atributus.
 1. Atsisiųskite skelbimo tinkinimo parametrų duomenų šablonas (.csv).
 2. Apibrėžkite tinkintus atributus (išsamią informaciją), kuriuos turi rodyti kiekvienas tinkinimo parametras.
  • Šablono A ir E stulpeliuose pateikti tinkintų atributų pavyzdžiai. Juos pakeiskite savo atributais ir pašalinkite papildomus stulpelius.
  • Turi būti nurodytas kiekvieno atributo tipas tokiu formatu: „Attribute (AttributeType)“ (atributas (atributo tipas)). Peržiūrėkite visus atributų tipus.
  • Pavyzdžiui, A stulpelyje pateiktas atributas „Model“ (modelis) nurodo stulpelyje esančių duomenų tipą „text“ (tekstas) ir rodomas kaip „Model (text)“ (modelis (tekstas).
  • Atributų pavadinimuose neturėtų būti tarpų.
 3. (Pasirenkama) Taip pat galite įtraukti standartinių atributų, jei norite atlikti sudėtingesnę konfigūraciją, pvz., nustatyti tvarkaraštį ir įrenginio nuostatas.
Antra, nustatykite taikymą.
 1. skelbimo tinkinimo parametrų duomenų šablonas (.csv) apima papildomus taikymo atributus, nurodytus F–H stulpeliuose.
  • Jei norite tinkinti skirtingų kampanijų skelbimus pagal tą patį raktinį žodį, galite palikti kelis taikymo stulpelius, pvz., naudoti stulpelius „Target keyword“ (tikslinis raktinis žodis) ir „Target campaign“ (tikslinė kampanija).
  • Jei norite taikyti pagal skelbimų grupę, įtraukite ir stulpelį „Target ad group“ (tikslinė skelbimų grupė), ir „Target campaign“ (tikslinė kampanija).
 2. Pašalinkite nereikalingus stulpelius (galite pašalinti juos visus, kad tinkinimo parametrai neveiktų visoje paskyroje) arba pridėkite kitų taikymo atributų.
 3. Jei taikote pagal raktinį žodį, turite dvi galimybes.
 4. Galite naudoti atributą „Target keyword“ (tikslinis raktinis žodis) ir formatuoti raktinius žodžius, kuriems jis taikomas, taip pat, kaip formatuotumėte ratinio žodžio atitikties tipus.
 5. Galite naudoti atributą „Target keyword text“ (tikslinio raktinio žodžio tekstas) kartu su atributu „Target keyword match type“ (tikslinio raktinio žodžio atitikties tipas) ir nurodyti atitikties tipą dalyje „Target keyword match type“ (tikslinio raktinio žodžio atitikties tipas). Sužinokite daugiau apie atitikties tipus
Trečia, įveskite duomenis ir įkelkite juos į „Google Ads“.
 1. Kiekvienoje eilutėje nurodykite duomenis, kuriuos turi rodyti tinkinimo parametrai.
 2. Pakeiskite pavyzdinius duomenis 2 ir 3 eilutėje.
 3. Įsitikinkite, kad taikymo stulpeliai tiksliai atitinka raktinius žodžius ir (arba) kampanijų bei skelbimų grupių pavadinimus (įskaitant tarpus ir didžiąsias raides).
 4. Įsitikinkite, kad kiekviename tinkintų atributų stulpelyje nurodyti leidžiamų tipų atributai.
 5. Išsaugokite failą .csv, .tsv, .xls arba .xlsx formatu. Failas gali būti iki 50 MB (.xls ar .xlsx formato) ir iki 500 MB (.csv ir .tsv formato).
 6. Prisijunkite prie „Google Ads“ adresu https://ads.google.com
 7. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą viršuje dešinėje ir naršymo juostos dešinėje pasirinkite Įmonės duomenys.
 8. Spustelėkite mėlyną pliuso ženklą + ir pasirinkite „Skelbimo tinkinimo parametrų duomenys“.
 9. Suteikite pavadinimą duomenų rinkiniui.
  • Tinkinimo parametrai remsis duomenų rinkinio pavadinimu, kurį nurodysite.
  • Naudokite trumpą pavadinimą be tarpų.
  • Nenaudokite seno (pašalinto) duomenų rinkinio pavadinimo. Tinkinimo parametrai negali remtis pašalintais duomenų rinkiniais, nes jie neveiks.
 10. Spustelėkite ĮKELTI.

Skelbimo teksto su tinkinimo parametrais nustatymas

Jei jau sukūrėte skelbimų tinkinimo parametrų duomenis, vadovaudamiesi anksčiau nurodytais veiksmais, tinkinimo parametrus galite nustatyti bet kuriame Paieškos arba Paieškos tinklo su Vaizdinės reklamos tinklu kampanijos teksto skelbime. Tinkinimo parametras gali parodyti tekstą pagal įkeltus duomenis arba skelbimo funkciją.

Prieš pradedant

 • Kad „Google Ads“ galėtų rodyti tinkintus skelbimus, turėsite įsitikinti, kad skelbimuose su tinkinimo parametrais naudojamos numatytosios vertės, arba prie tos pačios skelbimų grupės pridėti teksto skelbimą be tinkinimo parametrų.
  • Pastaba: jei kaip numatytąją vertę naudosite dinaminį raktinio žodžio įterpimą, skelbimo tinkinimo parametras nebus teikiamas.
 • Kad išvengtumėte nepatvirtinimo, atsižvelkite į simbolių skaičių: kai vertės pakeičia tinkinimo parametrus, eilutės negali viršyti leistino simbolių skaičiaus.
 • Kaip ir kiti skelbimai, skelbimai su tinkinimo parametrais turi atitikti „Google“ profesionalumo ir redagavimo standartus.

Instrukcijos

 1. Kai kuriate teksto skelbimą, tinkinimo parametrus įtraukite visur, išskyrus galutinio URL lauką.
  • Naudokite formatą {=DataSetName.AttributeName}.
  • Pavyzdžiui, jei failą pavadinote „Mixers“ ir norite, kad juo remtųsi tinkintas atributas pavadinimu „Model (text)“, tinkinimo priemonė turi būti {=Mixers.Model}. Galite pastebėti, kad atributo tipas neįtrauktas į tinkinimo parametrą.
  • Žr. pavyzdžius, kaip tinkinimo parametrai atrodo skelbimo tekste.
 2. Įsitikinkite, kad skelbimo tinkinimo parametrų duomenų pavadinimas tiksliai atitinka atributų pavadinimus.
 3. Naudojant tinkinimo parametrus, tekstas gali viršyti leistiną simbolių skaičių. Tai nėra blogai, tačiau įsitikinkite, kad tinkinimo parametrus pakeisiančios vertės neviršys apribojimų. Kitaip tinkintas skelbimas nebus rodomas.
 4. Išsaugokite skelbimą kaip ir įprastai.
 5. Įsitikinkite, kad skelbimų grupėje, kurioje yra šis skelbimas, taip pat yra ir skelbimas (t. y. skelbimas be jokių tinkinimo parametrų). Jei tinkintas skelbimas yra skelbimų grupėje, kurioje nėra skelbimo, „Google Ads“ negalės jo rodyti.

Skelbimo tinkinimo parametrų peržiūra

Kai įkelsite failą su skelbimų tinkinimo parametrų duomenimis, turėsite patikrinti kelis toliau nurodytus dalykus.

Atminkite

Negalite pristabdyti skelbimų tinkinimo parametrų, bet galite pristabdyti skelbimus, kuriems jie taikomi, arba pašalinti su jais susietus duomenis.

 • Pristabdykite skelbimus, kuriems jie taikomi: tiesiog pristabdykite skelbimus kaip įprastai.
 • Pašalinkite su jais susietus duomenis: pašalinkite bet kokius duomenis, kuriais remiasi tinkinimo parametrai. Pavyzdžiui, jei tinkintas skelbimas taikomas pagal 5 skelbimų grupes ir norite pristabdyti tinkinimo parametrus skelbimų grupėje, pavadintoje „San Fransiskas“, galite pašalinti eilutes, taikomas skelbimų grupei „San Fransiskas“.
 • Jei pašalinsite visą duomenų rinkinį, negalėsite iš naujo paleisti tinkinimo parametrų, įkeldami naują duomenų rinkinį ir pavadindami jį taip pat. Jei norite, kad tinkinimo parametrai ir toliau veiktų, geriau redaguoti duomenis, o ne pašalinti visą duomenų rinkinį.

Tinkinimo parametrų duomenų specifikacijos

Kurdami arba įkeldami skelbimų tinkinimo parametrų duomenis, galite naudoti atributus ir kalbų kodus, jei reikia pagalbos kuriant skelbimo tinkinimo parametrus.

Kalbų kodai
Kalba Kodas
Arabų ar
Bulgarų bg
Katalonų ca
Kinų (Kinija) zh-CN
Kinų (Honkongas) zh-HK
Kinų (Taivanas) zh-TW
Kroatų hr
Čekų cs
Danų da
Olandų nl
Anglų (Australija) en-AU
Anglų (JK) en-GB
Anglų (JAV) en-US
Estų et
Filipiniečių fil
Suomių fi
Prancūzų fr
Vokiečių de
Graikų el
Hebrajų iw
Hindi hi
Vengrų hu
Indoneziečių id
Italų it
Japonų ja
Korėjiečių ko
Latvių lv
Lietuvių lt
Malajiečių ms
Norvegų no
Lenkų pl
Portugalų (Brazilija) pt-BR
Portugalų (Portugalija) pt-PT
Rumunų ro
Rusų ru
Serbų sr
Slovakų sk
Slovėnų sl
Ispanų (Europa) es
Ispanų (Lotynų Amerika) es-419
Švedų sv
Tajų th
Turkų tr
Ukrainiečių uk
Vietnamiečių vi
Atributų tipai (tinkinti atributai)
Atributo tipas Elementas, su kuriuo paprastai naudojamas atributas Galimi simboliai Pavyzdinė vertė
„text“ (tekstas) Produkto pavadinimas Bet kokios raidės, skaičiai arba simboliai Laisvalaikio batai
„number“ (skaičius) Prekių likutis Bet kokie sveikieji skaičiai 11
„price“ (kaina) Mokestis Bet kokie skaičiai (įskaitant dešimtaines dalis) ir tinkami valiutų simboliai $24.99
„date“ (data) Laiko žymė mmmm/MM/dd hh:mm:ss 2014/08/14 17:01:00
Standartiniai atributai
Atributas Funkcija Priimtinos vertės
„Device preference“ (įrenginio nuostata) Duomenų eilutė apribojama ir taikoma tik skelbimams, rodomiems išmaniuosiuose telefonuose (ne planšetiniuose ar staliniuose kompiuteriuose). mobile“ (mobilieji) arba „all“ (visi)
„Scheduling“ (planavimas) Savaitės dienos ir laikai, kai turi būti rodomas skelbimo tinkinimo parametras. Diena, pradžios laikas–pabaigos laikas. Jei norite rodyti pirmadieniais, 9.00–17.00 val., įveskite „Monday, 09:00 AM - 05:00 PM“. Jei norite nurodyti kelias dienas, atskirkite jas kabliataškiu. Pvz., galite suplanuoti rodyti pirmadienį ir antradienį nurodydami „Monday, 09:00 AM - 05:00 PM; Tuesday, 09:00 AM - 05:00 PM“.
„Start date“ (pradžios data) Sklaidos kanalo elementas pradedamas rodyti nuo nurodytos datos. MMMM/mm/dd hh:mm:ss (24 valandų laikas)
„End date“ (pabaigos data) Sklaidos kanalo elementas neberodomas nuo nurodytos datos. MMMM/mm/dd hh:mm:ss (24 valandų laikas)
„Custom ID“ (tinkintas ID) Unikali duomenų eilutės identifikavimo vertė. „Google Ads“ kiekvienai eilutei suteikia vertę, vadinamą „Item ID“ (elemento ID), tačiau galbūt norėsite sukurti savo tinkintų ID vertes, kurias gali atpažinti „Google Ads“. Bet koks raidžių ir skaičių derinys
„Target location restriction“ (tikslinės vietovės apribojimas) Taikymo tipas, taikomas vietovėms, išvardytoms skiltyje „Tikslinė vietovė“. Physical location (fizinė vietovė) arba tuščias langelis
Taikymo atributai
Atributas Funkcija Priimtinos vertės
„Target keyword“ (tikslinis raktinis žodis) Raktinis žodis, kuris turėtų suaktyvinti šią eilutę. Raktiniai žodžiai, pateikti su skyrybos ženklais, iš kurių galima nustatyti atitikties tipą (pvz., [gėlės] (tiksli atitiktis). Žr. atitikties tipų formatus
„Target keyword text“ (tikslinio raktinio žodžio tekstas) Raktinis žodis, kuris turėtų suaktyvinti šią eilutę. Šio raktinio žodžio atitikties tipas nurodytas stulpelyje „Target keyword match type“ (tikslinio raktinio žodžio atitikties tipas). Raktiniai žodžiai be skyrybos ženklų, iš kurių galima nustatyti atitikties tipą.
„Target keyword match type“ (tikslinio raktinio žodžio atitikties tipas) Atitikties tipas, kurį norite taikyti atitinkamam stulpelyje „Target keyword text“ (tikslinio raktinio žodžio tekstas) nurodytam raktiniam žodžiui. broad“ (plati), „phrase“ (frazės) arba „exact“ (tiksli).
„Target ad group“ (tikslinė skelbimų grupė) Skelbimų grupė, kuriai turi būti taikomi šios eilutės duomenys. Esami skelbimų grupių pavadinimai.
„Target campaign“ (tikslinė kampanija) Kampanija, kuriai turi būti taikomi šios eilutės duomenys. Esami kampanijų pavadinimai.
„Target location“ (tikslinė vietovė) Vietovė, kuri suaktyvina šią eilutę, kai ji atitinka naudotojo vietovę arba dominančią sritį. Vietovės pavadinimas bet kuria kalba
„Target location restriction“ (tikslinės vietovės apribojimas) Taikymo tipas, taikomas vietovėms, išvardytoms skiltyje „Tikslinė vietovė“. Physical location (fizinė vietovė) arba tuščias langelis

 

Susijusios nuorodos

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta