Active View

Active View er en teknologi på YouTube og visse nettsteder og mobilapper i Displaynettverket som gjør det mulig å fastsette om en AdWords-annonse er synlig for potensielle kunder.

  • En bannerannonse regnes som synlig når minst 50 prosent av annonseområdet vises i minst ett sekund. En videoannonse regnes som synlig når minst 50 prosent av annonseområdet vises i minst to sekunder mens videoen spilles av. 
    • Merk: Store bannerannonser (242 500 piksler og større) telles som synlige når minst 30 prosent av området vises i minst ett sekund.
  • På nettsteder som støtter Active View, kan du bruke et synlig CPM-bud for bannerkampanjer, slik at du angir et separat budbeløp for visninger på nettsteder der annonsen vises i en synlig plassering.
  • Du kan se dette begrepet i enkelte kolonnenavn i rapportene dine for videokampanjer og kampanjer i Displaynettverket, for eksempel «Målbar kostnad», «Målbare visn.» og «Synlighetsfrekvens».
  • Active View-beregningene overholder med bransjestandardene for annonsers synlighet på nettet.
  • Vær oppmerksom på følgende: Med Active View kan du finne ut hvorvidt annonsene er synlige på skjermen, men det er likevel ingen garanti for at brukeren se på skjermen på det aktuelle tidspunktet.

Linker til beslektet innhold

Forklaring av synlighet og Active View-rapporteringsberegninger

By på synlige visninger med synlig CPM
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt