Active View

Active View היא טכנולוגיה הקיימת ב-YouTube ובמספר אתרים ואפליקציות ברשת המדיה. הטכנולוגיה הזו מאפשרת ל-Google Ads לקבוע אם לקוחות פוטנציאליים יכולים לראות את המודעה שלכם. אפשר להשתמש במדדי Active View בקמפיינים של מודעות וידאו ובקמפיינים לרשת המדיה כדי להבין טוב יותר באיזו תדירות המודעה מופיעה במיקום שאנשים יכולים לראות בדף אינטרנט, במכשיר או באפליקציה.

מדדי Active View תואמים לתקנים המקובלים בתחום בנוגע למדידת הניראות של מודעות באינטרנט. בהתאם להנחיות של המועצה לדירוג מדיה (MRC), אלו הם התקנים למדידת הניראות של מודעות:

  • מודעה לרשת המדיה נחשבת כניתנת לצפייה כאשר לפחות 50% מהשטח שלה גלוי במסך למשך שנייה אחת לפחות.
    • כשמדובר במודעות גדולות לרשת המדיה, שגודלן 242,500 פיקסלים או יותר, המודעה נחשבת כניתנת לצפייה כאשר לפחות 30% מהשטח שלה גלוי למשך שנייה אחת לפחות.
  • מודעת וידאו נחשבת כניתנת לצפייה כאשר לפחות 50% מהשטח שלה גלוי במסך למשך שתי שניות לפחות, בזמן שהסרטון מופעל.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

true
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
true
false
true
true
73067