Aktivni prikaz

Aktivni prikaz tehnologija je na YouTubeu, određenim web-lokacijama na prikazivačkoj mreži i u aplikacijama koja Google Adsu omogućuje da utvrdi je li oglas vidljiv potencijalnim korisnicima. Mjerni podaci Aktivnog prikaza upotrebljavaju se za videokampanje i kampanje na prikazivačkoj mreži kako biste saznali koliko se često vaš oglas prikazuje na poziciji na web-stranici, uređaju ili u aplikaciji koju korisnici mogu vidjeti.

Mjerni podaci Aktivnog prikaza u skladu su s trenutačnim standardima djelatnosti za mjerenje vidljivosti online oglasa. U skladu sa smjernicama Vijeća za ocjenjivanje medija, standardi za mjerenje vidljivosti oglasa su sljedeći:

  • Prikazni oglas smatra se vidljivim kad se barem 50% tog oglasa prikaže na zaslonu najmanje jednu sekundu.
    • U pogledu velikih prikaznih oglasa od 242.500 piksela ili više, oglas se smatra vidljivim ako se barem 30% tog oglasa prikaže najmanje jednu sekundu.
  • Videooglas se smatra vidljivim kad se barem 50% tog oglasa prikaže na zaslonu i kad se videozapis reproducira najmanje dvije sekunde.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik