Aktivni prikaz

Aktivni prikaz tehnologija je na YouTubeu, web-lokacijama na prikazivačkoj mreži i u mobilnim aplikacijama koja AdWordsu omogućuje da utvrdi je li oglas vidljiv mogućim korisnicima.

  • Prikazni oglas smatra se vidljivim kad se barem 50% tog oglasa prikaže najmanje 1 sekundu. Videooglas smatra se vidljivim kad se barem 50% tog oglasa prikaže dok se videozapis reproducira najmanje 2 sekunde. 
    • Napomena: u pogledu velikih prikaznih oglasa od 242 500 piksela ili više, oglas se smatra vidljivim ako se barem 30% tog oglasa prikaže najmanje 1 sekundu.
  • Web-lokacije s omogućenim aktivnim prikazom omogućuju vam upotrebu licitacije vidljivog CPM-a da biste postavili različitu vrijednost za pojavljivanja na web-lokacijama na kojima se oglas pojavljuje na vidljivoj poziciji.
  • Taj biste izraz mogli vidjeti u određenim nazivima stupaca za izvješća o prikazivačkoj mreži i videooglasima, kao što su "Mjerljivi trošak", "Mjerljiva pojavlj." ili "Stopa vidljivosti".
  • Mjerni podaci aktivnog prikaza u skladu su sa standardima industrije za vidljivost online oglasa.
  • Napomena: aktivni prikaz otkrit će vam kad su oglasi vidljivi, no ne može jamčiti da korisnik cijelo vrijeme gleda u zaslon.

Povezani članci

Tumačenje vidljivosti i mjernih podataka u izvješćima aktivnog prikaza

Licitiranje za vidljiva pojavljivanja pomoću vidljivog CPM-a
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem